� Det skal selvfølgelig ikke holdes mot noen at de heter Gerhardsen til etternavn. Men vi vil ha svar på hvorfor navnet ble holdt unna offentligheten i søkerlistene, sier Frps Carl I. Hagen om ansettelsen av Marte Gerhardsen som ny utdanningsdirektør i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
� Det skal selvfølgelig ikke holdes mot noen at de heter Gerhardsen til etternavn. Men vi vil ha svar på hvorfor navnet ble holdt unna offentligheten i søkerlistene, sier Frps Carl I. Hagen om ansettelsen av Marte Gerhardsen som ny utdanningsdirektør i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Høyre og Frp krever svar: – Hvorfor hemmeligholdt byrådet Marte Gerhardsens navn fra offentlig søkerliste?

Før påske lakk det ut at Marte Gerhardsen ville bli ny utdanningsdirektør i Oslo. Men navnet sto ikke på noen offentlig søkerliste. Nå krever både Høyre og Frp svar på hvorfor det rødgrønne byrådet hemmeligholdt navnet hennes.

Publisert

— Jeg vil ha svar på hvilken hjemmel byrådsleder Raymond Johansen og hans Ap/SV/MDG-byråd har brukt for å unnta Marte Gerhardsens navn fra offentlighet i søkeprosessen til den ledige jobben som utdanningsdirektør, sier Frps Carl I. Hagen til VårtOslo.

Nå har Frp og Hagen sendt en rekke skriftelige spørsmål til byrådet. Der krever Frp å få svar på hvilke formelle kvalifikasjoner både Marte Gerhardsen og andre søkere har. I stillingsutlysningen til jobben som utdanningsdirektør krevde byrådet blant annet følgende:

"Som direktør for Utdanningsetaten må du ha god kjennskap til oppvekst- og utdanningssektoren"

— Mistenker partiansettelse

— Det skal selvfølgelig ikke holdes mot noen at de heter Gerhardsen til etternavn. Men vi vil ha svar på hvorfor navnet ble holdt unna offentligheten, og vi ønsker å få vite om andre søkeres kvalifikasjoner. Inntil disse spørsmålene er besvart, er mistanken om en såkalt partiansettelse stor, presiserer Carl I. Hagen.

� Det er mye positivt å si om Marte Gerhardsen. Men hun har hverken utdanningsfaglig bakgrunn eller lederefaring fra feltet, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg (til venstre). Her sammen med partifellene Per Trygve Hoff og James Stove Lorentzen. Foto: Arnsten Linstad
� Det er mye positivt å si om Marte Gerhardsen. Men hun har hverken utdanningsfaglig bakgrunn eller lederefaring fra feltet, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg (til venstre). Her sammen med partifellene Per Trygve Hoff og James Stove Lorentzen. Foto: Arnsten Linstad

Frp får langt på vei støtte fra Høyre og partiets byrådslederkandidat ved høstens kommunevalg, Eirik Lae Solberg. Høyrepolitikeren påpeker at Marte Gerhardsen ikke har noen pedagogisk kompetanse eller annen utdanningsfaglig bakgrunn som kvalifiserer henne til å bli Oslos utdanningsdirektør.

Født inn i Ap-dynasti

Marte Gerhardsen kommer fra et Ap-dynasti og er barnebarn av Aps mangeårige statsminister, Einar Gerhardsen. Og datter av Oslos tidligere Ap-byrådsleder Rune Gerhardsen og tidligere Ap-statsråd Tove Strand.

Marte Gerhardsens mest aktive periode i Arbeiderpartiet var i ungdomsårene på 1990-tallet. I denne perioden var hun blant annet  leder av AUF i Oslo.

Siden sin tid i AUF har Gerhardsen blant annet fullført utdanning ved London School of Economics, og kommer fra stillingen som divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har hun etablert og ledet Tankesmien Agenda, vært divisjonsdirektør i DNB, sittet i ledelsen for DNB Norge og vært generalsekretær for CARE Norge. Hun har også gjennomført aspirantkurset i Utenriksdepartementet og innehatt ulike stillinger i departementet.

— Flere godt kvalifiserte søkere

— Dette ser jo ut som en ren partiutnevnelse. Flere av de andre søkerne har sterk utdanningsfaglig bakgrunn og lederfaring fra feltet. Et eksempel på det er Terje Mørland, som ble kjent som søker i dag. Han er direktør for for NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Et annet eksempel er avdelingsdirektør Hilde Gran i utdanningsetaten og visedekan Kristin Vinje, sier Eirik Lae Solberg.

NOKUT-direktør Terje Mørland var den andre kandidaten som var unntatt offentlighet på søkerlista. Han bekrefter at han trakk sin søknad sent i prosessen, da han ble klar over at Marte Gerhardsen også var søker, skriver Dagens Næringsliv.

� Det skal selvfølgelig ikke holdes mot noen at de heter Gerhardsen til etternavn. Men vi vil ha svar på hvorfor navnet ble holdt unna offentligheten, og vi ønsker å få vite om andre søkeres kvalifikasjoner, sier Carl I. Hagen (Frp). Foto: Arnsten Linstad
� Det skal selvfølgelig ikke holdes mot noen at de heter Gerhardsen til etternavn. Men vi vil ha svar på hvorfor navnet ble holdt unna offentligheten, og vi ønsker å få vite om andre søkeres kvalifikasjoner, sier Carl I. Hagen (Frp). Foto: Arnsten Linstad

I pressemeldingen Ap/SV/MDG-byrådet, som ble sendt ut tirsdag, begrunner utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) innstillingen av Marte Gerhardsen slik:

— Marte Gerhardsen har omfattende ledererfaring og er en utviklingsorientert leder med bred erfaring fra offentlig sektor, næringsliv og ideell virksomhet.

— Gerhardsen skal gjennomføre byrådets oppvekst- og kunnskapspolitikk. Osloskolen har høye ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling. Det skal framover legges større vekt på tidligere innsats, sosial utjevning, tillit og handlingsrom, slik at alle elever kan få like muligheter til læring i Osloskolen, sier Thorkildsen.

— Mangler pedagogisk kompetanse

Men forklaringen fra utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen er ikke nok for Frp og Høyre. Riktignok har bystyret gitt det til en hver tid sittende byråd fullmakt til å beslutte ansettelser i kommunens ledersposisjoner. Men nå varsler både Høyre og Frp at de vil ha debatt rundt ansettelsen av Marte Gerhardsen som utdanningsdirektør.

— Det er mye positivt å si om Marte Gerhardsen. Men hun har hverken utdanningsfaglig bakgrunn eller ledererafring fra feltet, sier Eirk Lae Solberg.

-- Men betyr det at Høyre mener det er på tide å frata byrådet ansettelsesfullmakt i saker som dette?

— Nei, det er vanskelig å se for seg at ansettelser skal skje i bystyret i det parlamentariske systemet vi har. Men jeg er veldig overrasket over at Aps byrådsleder Raymond Johansen gjennomfører en ren partiansettelse i en topplederstilling i Oslo kommune i 2019. Denne ansettelsen krever at vi får en debatt om den fullmakten byrådet har fått. Vi er nødt til å be om innsyn i prosessen, sier Høyres gruppeleder i bystyret.

Får jobben torsdag

Rent formelt er Marte Gerhardsen nå innstilt til jobben som utdanningsdirektør i Oslo. Den rent formelle ansettelsen skjer i byrådets møte på torsdag. Det betyr at Carl I. Hagen neppe får svar på sine spørsmål før Gerhardsen formelt sett har fått jobben.

� Jeg er både glad og ydmyk over muligheten til å utvikle Osloskolen videre sammen med 15.000 dyktige og engasjerte medarbeidere, sier Marte Gerhardsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
� Jeg er både glad og ydmyk over muligheten til å utvikle Osloskolen videre sammen med 15.000 dyktige og engasjerte medarbeidere, sier Marte Gerhardsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

— Jeg forventer ikke noe svar før torsdag. Jeg forventer egentlig ingenting annet enn at jeg på et eller annet tidspunkt vil får svar. Byrådet kan ikke gjemme seg bak at dette er en hemmelig prosess. CV-ene til ulike søkere må vi jo selvfølgelig få se. Slikt kan ikke byrådet hemmeligholde. Der vil det gå frem hvilken formell kompetanse og erfaring de ulike søkerne har, sier Carl I. Hagen.

Fra de to andre borgerlige partiene i bystyret, KrF og Venstre, er ikke reaksjonene på ansettelsen av Marte Gerhardsen like krasse som fra Høyre og Frp. Men også Venstre er kritisk til ansettelsen.

— Håper det ikke er gufs fra fortiden

— Ansettelsen fremstår litt underlig. Det er flere søkere som fremstår mer kvalifisert. Både med erfaring fra sektoren og med utdanningsfaglig bakgrunn. Det fremstår også underlig at Gerhardsens navn var unntatt fra den offentlige søkerlisten, sier Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke.

� Prosessen rundt ansettelsen vil helt sikkert skape debatt, og byrådet må tåle kritiske spørsmål, sier KrFs Erik Lunde (til høyre) og får støtte fra Venstres Hallstein Bjercke. Foto: Arnsten Linstad
� Prosessen rundt ansettelsen vil helt sikkert skape debatt, og byrådet må tåle kritiske spørsmål, sier KrFs Erik Lunde (til høyre) og får støtte fra Venstres Hallstein Bjercke. Foto: Arnsten Linstad

— Når Raymond Johansen nå likevel har valgt å ansette henne, så skal hun få starte med blanke ark. Det er en viktig å krevende jobb hun skal inn i – det er bare å ønske henne lykke til. I riktig gamle dager drev Arbeiderpartiet med partiansettelser. Det viktigste kriteriet for å få en jobb i staten eller i kommunen var partimedlemskapet. Jeg håper dette ikke er et slikt gufs fra fortiden, sier Bjercke.

Jeg vil gratulere Marte Gerhardsen med ansettelsen og ønske henne lykke til, og alt godt i en svært betydningsfull jobb. Jeg håper hun vil klare å skape lærelyst hos elevene og entusiasme hos ansatte i Oslo-skolen, sier KrFs Erik Lunde til VårtOslo.

— Byrådet må tåle kritiske spørsmål

— Marte Gerhardsen har egenskaper og erfaring som gjør at hun har mye å bidra med. Prosessen rundt ansettelsen vil helt sikkert skape debatt, og byrådet må tåle kritiske spørsmål om den. Men jeg håper Gerhardsen vil få ro til å gjøre jobben sin, og oppleve at hun har både byråd og bystyre i ryggen når hun nå tar fatt på en av de viktigste oppgavene i Oslo, sier Lunde.

— Men hva sier du til at Gerhardsen ikke har pedagogisk erfaring eller formell kompetanse. Og til Høyre og Frp som mener innstillingen er en ren partiutnevnelse?

Jeg regner med at Marte Gerhardsen er valgt av byrådet fordi hun var den søkeren som svarte best på de kvalifikasjonskravene som ble etterspurt i utlysningen. Jeg tar for gitt at byrådet ikke driver med partiansettelser. Hvis det skulle finne sted, er det sterkt kritikkverdig, sier KrFs bystyrerepresentant Erik Lunde.

— Mener ikke så mye

Da striden mellom Oslos daværende utdanningsdirektør Astrid Søgnen og utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen raste som verst i fjor høst, var en av de tydeligste stemmene i debatten Rødts Eivor Evenrud.

— Flere aviser lurer på hva jeg mener om at Marte Gerhardsen har fått jobben som direktør i Utdanningsetaten. Det kjedelige svaret er at jeg ikke mener så mye om det. Rødt har ikke vært med i ansettelsesprosessen, og selv kjenner jeg verken Gerhardsen eller de andre søkerne, skriver Eivor Evenrud på sin Facebook-side.

— At det er ansatt en uten lang faglig skolebakgrunn, reagerer jeg heller ikke mye på. En etatsdirektør skal ikke stå i klasserommet eller gi elever vurderinger. Og store faglige endringer bør uansett komme fra profesjonen sjøl, ikke fra toppen av etaten eller politikken. Stillingen er en tung byråkratstilling som krever 100 prosent rolleforståelse. Jeg håper utdanningsetaten nå har fått akkurat det, skriver Evenrud.

Powered by Labrador CMS