Seks ganger på ett og et halvt år har ulike forslag mot bompenger i Oslo enten blitt avvist eller nestemt i bystyret. Foto: Ja til miljø, nei til økte bompenger
Seks ganger på ett og et halvt år har ulike forslag mot bompenger i Oslo enten blitt avvist eller nestemt i bystyret. Foto: Ja til miljø, nei til økte bompenger

— Utsettelse av 53 nye bommer i Oslo er et godt forslag, mente Frp. Og ble avvist av alle andre partier

� Vi ønsker kun at innføringen av 53 nye bomstasjoner utsettes til 2021 slik at folk får bedre tid på seg, sier Cecilie Lyngby som sto bak forslaget Oslos politikere avviste onsdag kveld.

Publisert

På forhånd var det klart at sju av Oslo bystyres åtte partier ikke en gang ville ta opp innbyggerforslaget til behandling onsdag kveld. Kun Frp ønsket å behandle forslaget om å utsette den nye, indre bomringen som skal tre i kraft om drøyt fire måneder.

— Dette forslaget sier at man skal utsettes de 53 nye bommene til 2021. Det har ikke vært foreslått tidligere. Frp mener forslaget er meget positivt og godt, og bystyret burde gis oss full anledning til å behandle det på normal måte, sa Carl I. Hagen fra bystyrets talerstol.

— Ja, da har ingen andre bedt om ordet

Reglementet i bystyret slår fast at en sak ikke kan fremmes mer enn en gang i hver valgperiode. Bystyreflertallet mener innbyggerforslaget om utsettelse av de 53 nye bommene nærmest er identisk med tidligere bomprotester. Men slik så ikke Frp på saken.

� Frp mener det er fornuftig å utsette de 53 nye bomstasjonene, sier partiets gruppeleder i bystyret, Carl I. Hagen. Foto: Arnsten Linstad
� Frp mener det er fornuftig å utsette de 53 nye bomstasjonene, sier partiets gruppeleder i bystyret, Carl I. Hagen. Foto: Arnsten Linstad

Frp forsøkte seg på en vri. Carl I. Hagen og Frp foreslo at innbyggerforslaget sendes til bystyrets miljø- og samferdselskomite. Fordi en utsettelse ikke erblitt  foreslått en utsettelse tidligere, mente Hagen.

— Dette innbyggerforslaget bør behandles som et helt ordinært forslag. Da bør det gå gjennom miljø- og samferdselskomiteen. Og deretter får komiteen avgjøre om det bør sendes til behandling i bystyret, sa Frps gruppeleder i bystyret.

Så gikk Hagen ned fra talerstolen. Alle andre partiers representanter ble sittende musestille inntil ordføreren tok ordet.

De grønne prikkene viser hvor de nye bomstasjonene kommer i mars neste år. Illutrasjon: Statens vegvesen
De grønne prikkene viser hvor de nye bomstasjonene kommer i mars neste år. Illutrasjon: Statens vegvesen

— Ja, da er det ingen andre partier som har bedt om ordet. Jeg foreslår at vi foretar en alternativ votering, sa ordfører Marianne Borgen (SV) og siktet til at bystyret skulle stemme over om forslaget skulle avvises eller ikke.

Og mot Frps fire stemmer ble innbyggerforslaget avvist.

— Husk at det er vanlige folk som rammes

Dermed var det sjette gang på ett og et halvt år forslag mot bompenger i Oslo enten er avvist eller ikke realitetsbehandlet av bystyret, eller er nedstemt mot Frps fire stemmer.

Cecilie Lyngby og aksjonen Ja til miljø, Nei til økte bompenger møtte igjen stengte dører hos alle partier unntatt Frp i Oslo bystyre. Foto: Privat
Cecilie Lyngby og aksjonen Ja til miljø, Nei til økte bompenger møtte igjen stengte dører hos alle partier unntatt Frp i Oslo bystyre. Foto: Privat

— Jeg var forberedt på at også denne gangen blir vårt innbyggerforslag avvist. Men det er jo litt rart når så mange av oss i denne byen mener prisen i bomringen er blitt alt for høy i løpet av alt for kort tid, sa Cecilie Lyngby til VårtOslo for drøyt to uker siden.

— Men tror du virkelig at dere noen gang vil bli kvitt bomringene rundt Oslo?

— Nei, nei, nei. Jeg er realist. Vi ønsker kun at innføringen av 53 nye bomstasjoner utsettes til 2021 slik at folk får bedre tid på seg. Nå er prisene økt kraftig i de eksisterende bomringene, og så skal vi få dette på toppen. Husk at det er vanlige folk uten masse penger som rammes, sa Lyngby.

Powered by Labrador CMS