Den nye logoen for Oslo kommune ble presentert til store protester i fjor sommer. Men nå går byrådet inn for forslaget. Riktignok presiserer byrådet at det gamle byvåpenet fortsatt skal brukes i høytidelige sammenhenger. Illustrasjon: Oslo kommune
Den nye logoen for Oslo kommune ble presentert til store protester i fjor sommer. Men nå går byrådet inn for forslaget. Riktignok presiserer byrådet at det gamle byvåpenet fortsatt skal brukes i høytidelige sammenhenger. Illustrasjon: Oslo kommune

Byrådet vil ha omstridt logo. Men skroter ikke det gamle byvåpenet helt

I fjor ble det bråk da det ble kjent at ny logo skulle erstatte Oslos byvåpen. � Skrivebordsidioti! La oss beholde St. Hallvard slik vi kjenner ham, sa byvandrer og forfatter Leif Gjerland.

Publisert

Det manglet ikke på støtterklæringer til byvandrer, historieformidler og forfatter Leif Gjerland da han hudflettet forlsaget til ny logo for Oslo kommune. Mange med Gjerland fryktet at byvåpenet med Oslos skytshelgen St. Hallvard skulle forsvinne helt.

Nå har imidlertid det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet fattet sin beslutning. Oslo kommune bør få ny logo, men byvåpenet med St. Hallvard skal ikke skrotes, mener byrådet.

— Byvåpenet kan benyttes i kommunikasjon med historisk eller høytidelig kontekst.
Byvåpenet kan brukes fullfarget eller i én farge og skal gjengis i korrekt form slik det
fremgår av designmanualen. Byvåpenet kan benyttes i kunstnerisk fremstilling, skriver byrådet i innstillingen til bystyret.

Vil rydde opp i logo-jungel

Bakgrunnen for å lage en ny logo er at Oslo kommunes mange virksomheter i dag har over 200 ulike logoer som er svært forskjellige i både form, farge og størrelse, påpeker byrådet.

Dagens designmanual for Oslo kommune er godt over 20 år gammel. Og kommunens virksomheter opererer med over 200 forskjellige logoer. Nå ønsker byrådet et mer helhetlig uttrykk. Illustrasjon: Oslo kommune
Dagens designmanual for Oslo kommune er godt over 20 år gammel. Og kommunens virksomheter opererer med over 200 forskjellige logoer. Nå ønsker byrådet et mer helhetlig uttrykk. Illustrasjon: Oslo kommune

— Ved innføring av Oslo-logo skal alle logoer i Oslo kommune utfases og fjernes, heter det i forslaget som i første omgang sendes til bystyrets finanskomité.

Når komitéen har behandlet forslaget, vil den nye designmanualen sendes videre til bystyret. På veien til den endelige bystyrebehandlingen, vil samtlige partier og bystyremedlemmer få anledning til å gi sine innspill. SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen har allerede nå flagget på sin blogg at han ønsker synspunkter fra byens innbyggere.

Da den nye logoen ble presentert for første gang i fjor sommer, vakte den forargelse og sinne hos mange.

— Sjelløs, fjottete gnom

Forfatter, byvandrer og historieformidler Leif Gjerland. Foto: Dreyers forlag
Forfatter, byvandrer og historieformidler Leif Gjerland. Foto: Dreyers forlag

— Nå ser St. Hallvard ut som en sjelløs, fjottete gnom. Dette forslaget er ren idioti og må stanses. Jeg har opp gjennom årene samlet et trettitalls historiske bilder av St. Hallvard, og dette forslaget er ikke i nærheten av å ligne på noen av dem, sa Oslo-forfatteren, byvandreren og historieformidleren Leif Gjerland til VårtOslo.

Gjerland var spesielt opprørt over at sagnet og historien om bondesønnen Hallvard Vebjørnsson ble svekket. I den nye logoen er trellkvinnen, som ligger ved Hallvards føtter, fjernet. I sagnet ble Hallvard drept da han forsøkte å redde en uskyldig trellkvinne fra tyverianklager. Kvinnen og hennes ufødte barn ble også drept.

I Oslos byvåpen er St. Hallvard avbildet med tre piler i den ene hånden. Disse pilene representerer de tre livene som ble tatt. I den andre hånden holder han en møllestein. Denne steinen ble brukt i et forsøk på å senke liket av Hallvard.

— Egentlig ikke byvåpen

Nå er strengt tatt ikke byvåpenet i Oslo et ekte byvåpen, men et seglbilde fra middelalderen, hevder enkelte eksperter. Uansett brukes begrepet byvåpen om seglet med St. Hallvard og trellkvinnen. Og dersom byrådet får flertallet i bystyret til å vedta den nye designmanualen, blir byvåpenet fjernet som brevhode på kommunens brev. Også ulike skilt ved kommunens virksomheter vil erstatte byvåpenet med den nye logoen.

St. Hallvard med tre piler i venstre hånd, møllesteinen i den andre og den drepte trellkvinnen ved sine føtter. Illustrasjon: Oslo kommune
St. Hallvard med tre piler i venstre hånd, møllesteinen i den andre og den drepte trellkvinnen ved sine føtter. Illustrasjon: Oslo kommune

Men helt borte blir likevel ikke St. Hallvard og trellkvinnen. I sakspapirene fra byrådet til bystyret nevnes eksempler på når det gamle byvåpenet fortsatt skal brukes:

— I høytidelig og tradisjonsrik kontekst, som eksempelvis høytidelige mottagelser og
seremonier, ordførerens representasjon, kulturminnemarkeringer og grunnlovsmarkeringer. Og ved kunstneriske og historiske gjengivelser, eksempelvis diplomer, plaketter,
jakkemerker, kumlokk, bannere og faner, står det i sakspapirene som følger innstillingen fra byrådet.

Powered by Labrador CMS