Ekteparet som svindlet Oslo kommune var ansatt i en etat underlagt byrådsavdelingen for miljø og samferdsel på rådhuset. Foto: Andreas Haldorsen, via Creative Commons
Ekteparet som svindlet Oslo kommune var ansatt i en etat underlagt byrådsavdelingen for miljø og samferdsel på rådhuset. Foto: Andreas Haldorsen, via Creative Commons

Ektepar fikk sparken etter å ha svindlet Oslo kommune i årevis

Publisert

I flere år skal den kommunalt ansatte seksjonsjefen ha sørget for at ektefellen mottok lønn og ekstra betaling uten å være på jobb. Nå er begge sparket fra sine stillinger i Oslo kommune.

Ekteparet var ansatt i samme kommunale etat underlagt byrådsavdeling for miljø og samferdsel. VårtOslo har ikke klart å identifisere den spesifikke etaten.

Dokumentene VårtOslo har tilgang til fra tidligere i juni i år, viser at seksjonssjefen i årevis skal ha sørget for at ektefellen fikk hevet lønn. Og det altså mens vedkommende i perioder ikke var på jobb for kommunen. Begge jobbet på samme sted.

Erkjenner juks, men saksøker kommunen

Ekteparet erkjenner mislighetene. Den ene ektefellen, som hadde en underordnet stilling, godtar oppsigelse fra den kommunale jobben. Men den andre ektefellen, seksjonssjefen, går til erstatningssøksmål mot Oslo kommune for urettmessig avskjedigelse.

Det er seksjonssjefen som skal ha sørget for at ektefellen fikk utbetalt nattillegg mens vedkommende egentlig hadde dagvakt. Videre skal seksjonssjefen også ha sørget for at ektefellen fikk utbetalt vaktledertillegg uten å faktisk ha vært på jobb.

Umulig å finne ut omfanget

Da lønnstriksingen ble oppdaget av ledelsen i den kommunale etaten, skal ekteparet ha hevdet de hadde "en avtale" om fleksibel arbeidstid når seksjonssjefen var på tjenestereise. Da skal den andre kommunalt ansatte ektefellen angivelig ha hatt behov for tid til henting og levering av barn, i stedet for å utføre jobben i kommunen.

Etatsledelsen der ekteparet var ansatt hevder overfor kommunerevisjonen at det er vanskelig å kartlegge omfanget av mislighetene, som skal ha pågått i flere år.

Kommunerevisjonen har rapportert om den foreløpige granskningen av lønnsjukset til bystyrets kontrollutvalg.

Men i dokumentene VårtOslo har lest, går det ikke frem beløpene ekteparet urettmessig skal ha tilegnet seg. VårtOslo har heller ikke klart å bringe på det rene om Oslo kommune vurderer å politianmelde ekteparet som har fått sparken.