Til høyre i bildet, bak snøhaugen, sees skiltet som markerer at parkeringen er ment for bevegelseshemmede. Foto: Lisbeth Irene Nordli
Til høyre i bildet, bak snøhaugen, sees skiltet som markerer at parkeringen er ment for bevegelseshemmede. Foto: Lisbeth Irene Nordli

Snø dumpes på handikapp-parkering flere steder i byen. Men ingen brøyteselskaper er bøtelagt

� Det er lite å utsette på kommunens regler om snøfjerning på HC-parkering. Praksis viser seg imidlertid å være noe annet, sier regionleder Magnhild Sørbotten i Handikapforbundet Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Sist uke viste VårtOslo hvordan handikapp-parkering ved Ullevål sykehus var brukt som snølager mens snøen ble fjernet fra ordinære p-plasser. Det er sykehusets virksomhet Sykehusservice som har ansvaret for snørydding. Men jobben er satt bort til Vaktmesterkompaniet. Nå er brøyteselskapet bøtelagt for å ha ryddet for dårlig.

Nå viser det seg imidlertid at praksisen med å dumpe snø på parkeringsplasser for bevegelseshemmede ikke bare er et problem ved Ullevål sykehus. VårtOslo sitter med bildedokumentasjon som viser at snø dumpes og lagres på kommunal handikapp-parkering flere steder i byen.

LES OGSÅ: Vaktmesterkompaniet brukte HC-parkering som snølager ved Ullevål sykehus

— Snø skal ikke lagres på HC-parkering

Det er bymiljøetaten som har ansvar for snørydding på kommunal grunn. Men i likhet med praksis hos Oslo Universitetssykehus Ullevål, blir snørydding på Oslo kommunes grunn satt bort til private brøyteselskaper.

Mellom Majorstukrysset og Valkyrien ligger handikapp-parkeringen med rester av snøhauger. Bildet er tatt sist uke. Foto: Ola Kvisgaard
Mellom Majorstukrysset og Valkyrien ligger handikapp-parkeringen med rester av snøhauger. Bildet er tatt sist uke. Foto: Ola Kvisgaard

— HC-plasser kan i perioder med snø ha redusert tilgjengelighet, men de skal ikke brukes til snølagring, slik som andre p-plasser kan, skriver presseansvarlig i bymiljøetaten, Monica T. Olsen, i en epost til VårtOslo.

— De som har fått tildelt HC-bevis som gir rett til å parkere på spesielt tilrettelagte plasser har særlige behov som må ivaretas sommer som vinter. Oslo kommune har derfor stort fokus på denne brukergruppen, og på HC-plasser, skriver Olsen.

Risikerer dagbot på 5.000 kroner

Bymiljøetaten har fått se tre av bildene VårtOslo har fra ulike HC-plasser forskjellige steder i Oslo. Etaten opplyser at brøyteselskaper kan bli ilagt bøter på 5.000 kroner per dag dersom snø ikke er fjernet fra p-plasser for bevegelseshemmede.

Snøen som ble dumpet på handikapp-parkeringen i Hovfaret på Skøyen er i ferd med å smelte. Men tirsdag 19. feburar var det fortsatt ikke ryddet. Foto: Magnhild Sørbotten
Snøen som ble dumpet på handikapp-parkeringen i Hovfaret på Skøyen er i ferd med å smelte. Men tirsdag 19. feburar var det fortsatt ikke ryddet. Foto: Magnhild Sørbotten

— Men i kontrakten skal entreprenør ha mulighet til å rette feil før mulkt gis. Bymiljøetaten har så langt denne sesongen ikke gitt mulkter for manglende snøfjerning på HC-plasser, da alle steder som er påpekt har blitt rettet innen de frister som er gitt, skriver Monica T. Olsen i eposten.

Handikapforbundet misfornøyd

Men Handikappforbundet er ikke fornøyd med svarene fra bymiljøetaten. I vinter har flere bevegelseshemmede henvendt seg til forbundet og fortalt om snødumping på HC-plasser ulike steder i byen.

— Det er lite å utsette på kommunens regler om snøfjerning på HC-plasser. Praksis viser seg imidlertid å være noe annet. Det er mer enn underlig å lese at det ikke har vært grunnlag for å bøtelegge entreprenørene denne vinteren, sier regionleder Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund Oslo.

Det er en fallitterklæring at byens funkiser må være de som skal kontrollere at kommunens innleide entreprenører gjør jobben sin, sier regionleder Magnhild Sørbotten i Handikapforbundet Oslo. Foto: Arnsten Linstad
Det er en fallitterklæring at byens funkiser må være de som skal kontrollere at kommunens innleide entreprenører gjør jobben sin, sier regionleder Magnhild Sørbotten i Handikapforbundet Oslo. Foto: Arnsten Linstad

— Samtidig får vi inn flere historier der folk har meldt inn snødeponering og manglende snørydding på HC-plasser til bymiljøetaten. Men flere dager senere er snøen fortsatt ikke fjernet, påpeker Sørbotten.

Ifølge Handikapforbundet skal personen som klagde på snødumping ved HC-parkering i Ekebergveien ha etterlyst tilbakemelding fra bymiljøetaten etter at klagen var meldt.

— Trafikkbetjenter bør sjekke HC-plasser

— Saker innmeldt i vårt system "BYMelding" får en tilbakemelding dersom en har registrert seg som bruker, med epost-adresse. Det kommer en ferdigmelding når arbeidet er utført. Vi ser at meldingen fra Ekebergveien er meldt inn anonymt, og det er årsaken til manglende tilbakemelding, sier Monica T. Olsen i bymiljøetaten.

— BYMelding har også en egen funksjon der en kan huke av for HC-bruker. Dette gir oss et særlig varsel. Vi har hatt egne enheter ute for å fjerne snø på HC-plasser. Dette er de eneste p-plassene vi prioriterer å fjerne snø fra, skriver presseansvarlig Olsen.

Handikapforbundet i Oslo ønsker nå at Oslo kommune og bymiljøetaten vurderer å bruke trafikkbetjenter til å kontrollere at HC-parkering ikke brukes til snølagring. Og at plassene blir forsvarlig ryddet.

— Trafikkbetjentene som sjekker om folk står lovlig parkert, burde også ha ansvar for å kontrollere om byens HC-parkeringsplasser er ryddet for snø. Det er en fallitterklæring at byens funkiser må være de som skal kontrollere at kommunens innleide entreprenører gjør jobben sin, sier Magnhild Sørbotten.