Entreprenør Thorstein Skjaker er dømt til åtte måneders fengsel for å ha overfakturet Oslo kommune for millioner i forbindelse med bygging og rehabilitering av kunstgressbaner. Illustrasjonsfoto: Christian Boger
Entreprenør Thorstein Skjaker er dømt til åtte måneders fengsel for å ha overfakturet Oslo kommune for millioner i forbindelse med bygging og rehabilitering av kunstgressbaner. Illustrasjonsfoto: Christian Boger

Entreprenøren overfakturerte kommunen for millioner. Dømt til åtte måneders fengsel

Entreprenør Thorstein Skjaker har tilstått overfakturering i forbindelse med anleggelse av kunstgressbaner, og dommen vil ikke bli anket.

I september kunne VG avsløre at entreprenør Thorstein Skjaker gjennom sitt entreprenørselskap overfakturerte Oslo kommune for millioner siden 2016. Overfaktureringen fant sted ved anleggelse og oppgradering av kunstgressbaner rundt om i byen.

Forholdet ble politianmeldt av bymiljøetaten, og onsdag kom dom i saken fra Gjøvik tingrett. Skjaker dømmes til åtte måneders fengsel for grovt bedrageri og forsøk på sådan.

Tilstod i retten

Under hovedforhandlingene i Gjøvik tingrett kom entreprenøren med en uforbeholden tilståelse. Dommen på åtte måneders fengsel vil dermed heller ikke bli anket.

— Skjaker aksepterer dommen. Han ønsker å bli ferdig med dette, sier hans forsvarer, advokat Bendik Støen Thoresen, til VG.

Det var en intern gjennomgang av flere kunstgressprosjekter i Oslo i 2017 som avdekket uregelmessigheter hos to entreprenører.

Entreprenør nummer to ikke anmeldt

I VGs oppslag fra september hevdes det at også en annen entreprenør skal ha overfakturert kommunen for samme type tjenester. Denne entreprenøren er foreløpig ikke politianmeldt.

— På bakgrunn av granskningsrapporten vi fikk før sommeren, fant vi ikke grunn til å anmelde denne entreprenøren. Bymiljøetaten jobber fortsatt med å granske rapporten nærmere, opplyser kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien.

Bymiljøetaten har styrket rutinene

Etter den interne granskningen av overfaktureringen, har bymiljøetaten nå styrket sine interne rutiner for å kunne oppdage slike forsøk tidligere. Direktør i etaten, Gerd Robsahm Kjørven, understreket i sommer overfor VårtOslo at etaten ikke kan ha leverandører som beriker seg uriktig av skattebetalernes penger.

Direktør i bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, har styrket etatens mulighet til å oppdage forsøk på bedrageri etter saken rundt kunstgressbanene. Foto: Arnsten Linstad
Direktør i bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, har styrket etatens mulighet til å oppdage forsøk på bedrageri etter saken rundt kunstgressbanene. Foto: Arnsten Linstad

— Det er nå satt av større ressurser i bymiljøetaten til å kunne håndtere offentlige anskaffelser. Området er styrket både med hensyn til kapasitet og kompetanse, sa Robsehm Kjørven.

Bymiljøetaten har også sagt opp avtalen med Skjakers selskap. En ny avtale med nye selskaper er nå på plass.

Powered by Labrador CMS