—  I dag er det kø i Bygdøy allé fra Thomas Hefteysgate og ned til Bygdøylokket om ettermiddagen.  Å la bussen stå i den køen er ikke å satse på kollektitransport, sier BU-leder på Frogner, Jens Jørgen Lie (H). Foto: Arnsten Linstad
— I dag er det kø i Bygdøy allé fra Thomas Hefteysgate og ned til Bygdøylokket om ettermiddagen. Å la bussen stå i den køen er ikke å satse på kollektitransport, sier BU-leder på Frogner, Jens Jørgen Lie (H). Foto: Arnsten Linstad

Bussfelt i Bygdøy allé fjernes og erstattes av sykkelvei. - Det vil skape mer kø, mener bydelspolitikere

I 2015 foreslo det borgerlige Høyre/Venstre/KrF-byrådet å fjerne vestgående kollektivfelt i Bygdøy allé, og erstatte det med toveis sykkelfelt. Nå starter snart arbeidet, som er en del av Oslos sykkelveiplan.

Publisert

Så gikk årene. Sykkelveiplanen fra det borgerlige byrådet ble liggende. Og først fremmet til endelig bystyrebehandling i mai 2018. Da var flertallet i bystyret blitt til rødgrønt.

Men med unntak av Frp, stemte samtlige partier for at Oslo skulle bruke over 13 milliarder kroner på å bygge sykkelveier i årene fremover.

I sykkelveiplanen bystyret vedtok lå også Bygdøy allé inne. Mot Frps fire stemmer vedtok bystyreflertallet å fjerne bussfeltet som går vestover, og opprette toveis sykkelfelt.

— Annerledes situasjon enn i 2015

Og nå varsler bymiljøetaten naboene i Bygdøy allé at arbeidet settes i gang snart. Til protester fra flertallet av politikerne i bydel Frogner.

Snart kan ikke bussen kjøre kollektivfeltet i Bygdøy allé. Det erstattes med sykkelvei. Foto: Arnsten Linstad
Snart kan ikke bussen kjøre kollektivfeltet i Bygdøy allé. Det erstattes med sykkelvei. Foto: Arnsten Linstad

— Når bussfeltet vestover i Bygdøy allé fjernes og erstattes med sykkelfelt, vil det skape mer kø, mener leder av Frogner bydelsutvalg, Jens J. Lie (H).

Men da dette ble foreslått av det borgerlige Høyre/Venstre/KrF-byrådet i 2015, hadde ikke bydel Frogner noen innsigelser i høringsrunden som fulgte. Har både administrsjonen og dere bydelspolitikere sovet i timen?

— Premissene for dette i 2015 er litt annerledes enn i dag. Spesielt på grunn av prøvestengingen av Løkkeveien, som åpenbart har gitt mer trafikk vestover i Bygdøy Alle. Det var ikke tema i 2015, sier Jens J. Lie.

— Kø helt til Bygdøylokket

I over 50 år har det pågått en beboeraksjon i Vika og på Ruseløkka for å få stengt Løkkeveien. I vår kunne aksjonistene feire at byrådet og bystyreflertallet gikk inn for en prøvestenging av Løkkeveien.

Alle partier i Frogner bydelsutvalg er bekymret for at salting av sykkelveiene skader kastanjetrærne i Bygdøy allé. Foto: Arnsten Linstad
Alle partier i Frogner bydelsutvalg er bekymret for at salting av sykkelveiene skader kastanjetrærne i Bygdøy allé. Foto: Arnsten Linstad

Men det har ført til at bilister som kommer vestfra, og for eksempel skal til Bislett og St. Hanshaugen, nå i stedet kjører av ved Bygdøylokket og videre gjennom Bygdøy allé. Når kollektivfeltet vestover i Bygdøy allé fjernes, vil det skape enda mer kø, mener flertallet i Frogner bydelsutvalg.

— I dag er det kø i Bygdøy allé fra Thomas Hefteysgate og ned til Bygdøylokket om ettermiddagen. Noen ganger helt fra Frogner kirke. Jeg tenker at bussen ikke skal stå i den køen, det er ikke å satse på kollektivtrafikken, sier BU-leder Jens J. Lie.

— Frp så lokale konsekvenser

I Oslo bystyre sitter Frp og undrer seg litt over at både Høyre og Ap i bydel Frogner nå protesterer mot sykkelfelt i Bygdøy allé.

— Vi stemt mot sykkelveiplanen fordi vi faktisk så hvor dette bar av sted, og så konsekvensene lokalt. I planen der det skal brukes over 13 milliarder kroner på sykkelvei i Oslo, var Bygdøy allé tydelig angitt. Dersom andre patier er uenig i dette, så burde de tatt det opp da sykkelveiplanen var til behandling i bystyret, sier Frps bystyrerepresentant Camilla Wilhelmsen.

— Å komme nå kan nok være for sent, sier hun.

Sist uke vedtok flertallet i Frogner bydelsutvalg; Høyre, Ap og en uavhengig representant mot Venstre og MDGs stemmer, å be Oslo kommune utsette hele sykkelveiprosjektet i Bygdøy allé til Fornebubanen står ferdig. Det innebærer minst seks års utsettelse.

Salting og kastanjetrærne

Videre ber flertallet i bydelsutvalget også om at det gjennomføres en trafikkanalyse i forbindelse med stenging av Løkkeveien i Vika.

På ett punkt var også bydelspolitikerne fra MDG og Venstre enige med Høyre og Ap. Et enstemmig bydelsutvalg er bekymret for hvordan salting av sykkelfelt i Bygdøy allé kan skade kastanjetrærne i paradegaten.

— Sykkelveier blir ofte saltet i vinterhalvåret, noe som er skadelig for trær og planter. Sykkelveien som blir etablert i Bygdøy allé ligger tett på kastanjetrærne. Det må derfor iverksettes tiltak for at kastanjetrærne i alléen får gode vekstforhold og ikke blir skadelidende, heter det i vedtaket fra Frogner bydelsutvalg.

Powered by Labrador CMS