Den idylliske stranda på Langøyene er egentlig lagt over Oslos gamle søppelfylling. De siste årene har søppelet begynt å tyte ut, og skaper problemer. Foto: Tore Meek / SCANPIX .
Den idylliske stranda på Langøyene er egentlig lagt over Oslos gamle søppelfylling. De siste årene har søppelet begynt å tyte ut, og skaper problemer. Foto: Tore Meek / SCANPIX .

Oslos miljøsynder på Langøyene skal ryddes opp. Kommunen har søkt Miljødirektoratet om tillatelse

I flere år har gammelt avfall kommet tytende ut og opp. Til stor sjenanse for badegjester på Langøyene. Den tilsynelatende idylliske badeperlen er nemlig Oslos gamle søppelfylling.

Publisert Sist oppdatert

For ganske nøyaktig to år siden bevilget Oslo bystyre over 300 millioner kroner til å rydde opp i kommunens gamle miljøsynder ved Langøyene. De siste årene har søppel blitt presset opp av grunnen ved den store gress-sletta og badestranden som opprinnelig var sundet mellom de to Langøyene.

Brukt to år på søknad

Sundet mellom de to øyene i Bunnefjorden var fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til 1948 Oslos søppelfylling. Den gang ble husholdningsavfall losset ombord i lektere og tauet inn i Bunnefjorden. I sundet mellom Langøyene ble søpla dumpet rett i sjøen. Slik gjorde vi det før i tiden.

Langøyene skal ikke bare ryddes for søppel. I pengepotten på 300 millioner kroner som bystyret bevilget for to år siden, er det også planlagt ny brygge for fergene. Foto: Per Løchen / NTB scanpix
Langøyene skal ikke bare ryddes for søppel. I pengepotten på 300 millioner kroner som bystyret bevilget for to år siden, er det også planlagt ny brygge for fergene. Foto: Per Løchen / NTB scanpix

Drøyt to år etter bevilgningen på 300 millioner kroner, foreligger Oslo kommunes oppryddings-søknad til Miljødirektoratet. Nå er søknaden ute på høring. Innen 11. januar 2019 skal ulike høringsinstanser, som blant andre miljøvernorganisasjoner, ha mulighet til å uttale seg.

Vil hindre spredning av miljøgifter

På sine nettsider skriver Miljødirektoratet:

"Oslo kommune ønsker derfor å gjennomføre tiltak på land og i sjø blant annet i form av tildekking med egnede masser. Tiltakene skal sikre at det tidligere avfallsdeponiet ikke bidrar til uakseptabel spredning av miljøgifter, hindre at mennesker kan komme i kontakt med forurensede masser og forurenset vann og hindre at mennesker utsettes for fare som følge av deponigass fra fyllingen".

Oslos gamle miljøsynder utgjør også en fare for fugle- og dyrelivet i Bunnefjorden. Nå er det opp til Miljødirektoratet å avgjøre om kommunens oppryddingsplaner er forsvarlige å gjennomføre. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
Oslos gamle miljøsynder utgjør også en fare for fugle- og dyrelivet i Bunnefjorden. Nå er det opp til Miljødirektoratet å avgjøre om kommunens oppryddingsplaner er forsvarlige å gjennomføre. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Men Oslo kommunes søknad er ikke helt ukontroversiell. En miljøorganisasjon VårtOslo har vært i kontakt med, mener det må langt mer til for å sikre at de gamle miljøsyndene ikke gjør mer skade i fremtiden. Organisasjonen arbeider med sine høringsuttalelse, og ønsker ikke å uttale seg før den er sendt til Miljødirektoratet.

Motstridende råd til badegjester

Det er kommunens planer for sikring av avfallsdeponiet i det gamle sundet mellom øyene som trolig er problematisk å godta. Årsaken er rett og slett at man frykter sikringen Oslo kommune ønsker ikke er god nok.

Oslo kommune har tidligere forsikret badegjester at det ikke er farlig å oppholde seg på gress-sletta ved Langøyene. Samtidig er det blitt advart mot å drikke fra vannpostene på øya. Og badegjester er blitt frarådet å oppholde seg for lenge på sletta.

Nå gjenstår det å se hva Miljødirektoratet lander på etter høringsrunden som avsluttes 11. januar.