29-åringen slo en annen mann så hardt i ansiktet at han brakk nesa. Straffen ble 30 dager i fengsel. Foto: Mahlum / Wikipedia
29-åringen slo en annen mann så hardt i ansiktet at han brakk nesa. Straffen ble 30 dager i fengsel. Foto: Mahlum / Wikipedia

Frikjent for utelivsvold i tingretten - dømt i ankesak

Begge var beruset da de havnet i munnhuggeri inne på McDonald's etter en lang natt på byen. Så kom slaget. En mann i slutten av 20-årene ble pågrepet og måtte møte i tingretten.

Publisert Sist oppdatert

I sommer er det to år siden den nå 29 år gamle mannen slo en annen mann så hardt i ansiktet at han brakk nesa og begynte å blø. Alt ble fanget opp av overvåkningskameraer inne på McDonald's i Nedre Slottsgate i Oslo sentrum.

I tillegg var en rekke vitner tilstede. Også ansatte som ikke var beruset ved halv fem-tiden på morgenen i juni 2016.

Slo etter å ha blitt dyttet

I utgangspunktet er voldssaken høyst ordinær. Utelivsvold der en eller flere er beruset, er en ganske vanlig affære i Oslo sentrum nattestid i helgene. Det som gjør denne voldssaken spesiell er at to rettsinstanser har kommet frem til helt forskjellige slutninger. I Oslo tingrett ble nemlig 29-åringen frifunnet i fjor. Nå har Borgarting lagmannsrett behandlet anken.

De to mennene i 20-årene havnet i munnhuggeri foran disken inne på McDonald's. 29-åringen mente den andre mannen brukte for lang tid på å bestille. Han henvendte seg til personalet bak disken og ba om å bli ekspedert. Men da blir 29-åringen dyttet to ganger i brystet. Han reagerer umiddelbart og slår mannen, som sto foran i køen, midt i ansiktet.

Tingretten mente 29-åringen ble provosert

Ble 29-åringen provosert til å slå? Slo han i nødverge mot en fysisk overlegen mann? Lagmannsretten endret frifinnelse fra Oslo tingrett. Foto: Wikipedia
Ble 29-åringen provosert til å slå? Slo han i nødverge mot en fysisk overlegen mann? Lagmannsretten endret frifinnelse fra Oslo tingrett. Foto: Wikipedia

Den skadde mannen endte på legevakten mens 29-åringen ble pågrepet, siktet, og etter hvert tiltalt for voldsbruk. 29-åringen hadde fra før av blitt dømt for vold. Men da han møtte tiltalt i Oslo tingrett ble han trodd på at slaget var fremprovosert av den andre mannen. 29-åringen endte med å bli frikjent.

Men statsadvokaten i Oslo var ikke fornøyd med tingrettens frifinnelse. Påtalemyndigheten kunne ikke se at slaget kom i nødverge eller at dyttingen i brystet fremprovoserte slaget i ansiktet. Saken ble derfor anket videre til Borgarting lagmannsrett.

Innrømmet at han slo etter ansiktet

Opptakene fra overvåkingskameraene ble avspilt i lagmannsretten og i dommen beskrives det som skjedde:

"Fornærmede dyttet tiltalte to ganger relativt svakt i brystet. Vitnet X kom til og stilte seg delvis mellom de to. Fornærmede dyttet så til tiltalte igjen, denne gangen så vidt kraftig at tiltalte tok et par steg bakover. Tiltalte slo da ett kjapt, kraftig og målrettet slag med knyttet neve midt i ansiktet på fornærmede. Dette skjedde cirka 40 sekunder etter at han første gang snakket til fornærmede".

Hvem krenket hvem?

Borgarting lagmannsrett. Foto: Wikipedia
Borgarting lagmannsrett. Foto: Wikipedia

I den tiltalte 29-åringens egen forklaring kom det frem at slaget var en bevisst handling og rettet mot fornærmedes ansikt. Dermed slår dommen i ankesaken også fast:

"Lagmannsretten legger til grunn som bevist ut over rimelig tvil at slaget var en forsettlig handling".

Deretter måtte lagmannsretten ta stilling til om den skadde mannens dytting av tiltalte er en såkalt kroppskrenkelse mot 29-åringen. Eller om 29-åringen skulle dømmes for vold til tross for at han ble dyttet to ganger før han slo. Mannen som ble slått satte seg også såpass til motverge etter slaget at den tiltalte 29-åringen ble kastet bortover gulvet inne på McDonalds.

— Fornærmede var fysisk overlegen

I lagmannsrettens behandling av anken vurderes det frem og tilbake om den skadde mannen kan ha virket så truende på 29-åringen at frifinnelsen fra tingretten bør opprettholdes:

"Fornærmede var klart fysisk overlegen, men rettet for eksempel ikke noe slag mot tiltalte etter selv å ha blitt slått. Fornærmedes handling fremstår i noen grad som en bestrebelse på å få kontroll over tiltalte eller å få ham og kameraten unna seg. Fornærmede forklarte for retten at han husker at han, da han kom til seg selv etter slaget; gjorde noe for ikke å få flere slag".

Bøtelagt for utelivsvold flere ganger

Den tiltalte 29-åringen har flere ganger tidligere vært innblandet i utelivsvold. To ganger er han blitt bøtelagt, og en gang ble han siktet for vold. Siktelsen ble ikke utferdiget som tiltale da saken ble avgjort i konfliktrådet. Alle de tre voldsepisodene skjedde to til tre år forut for den fjerde voldhendelsen i Oslo sentrum sommeren 2016.

30 dager ubetinget fengsel

Men til slutt ender tre lagdommere og tre meddommere ned på konklusjonen at 29-åringens slag var gjort med forsett, og ikke kan unntas straff. Dermed ble frifinnelsen i tingretten opphevet. I dommen står det at vold mot hodet innebærer en betydelig skaderisiko, og at kun tilfeldigheter avgjør om skadene blir mer alvorlige enn i denne saken.

Borgarting lagmannsrett dømte den 29 år gamle mannen til 60 dagers fengsel, hvorav 30 dager er ubetinget. Prøvetiden ble satt til to år.