Høyres medlem av finanskomiteen i bystyret, Morten Steenstrup, krever at byrådet tilbakebetaler alle som ulovlig ble pålagt eiendomsskatt i 2016. Det kan dreie seg om 50.000 huseiere i Oslo. Og tappe kommunen for en kvart milliard kroner som ble ulovlig innkrevet i eiendomsskatt. Foto: Arnsten Linstad
Høyres medlem av finanskomiteen i bystyret, Morten Steenstrup, krever at byrådet tilbakebetaler alle som ulovlig ble pålagt eiendomsskatt i 2016. Det kan dreie seg om 50.000 huseiere i Oslo. Og tappe kommunen for en kvart milliard kroner som ble ulovlig innkrevet i eiendomsskatt. Foto: Arnsten Linstad

— Byrådet må betale tilbake all ulovlig eiendomsskatt

Det rødgrønne byrådet kan ha fått inn 250 millioner kroner i ulovlig eiendomsskatt i 2016. Opp mot 50.000 huseiere i Oslo har dermed blitt pålagt skatt de ikke skulle betalt. � Byrådet må selvfølgelig tilbakebetale til alle , sier Morten Steenstrup (H).

Publisert Sist oppdatert

Morten Steenstrup representerer Høyre i Oslo bystyre. Men finanspolitikeren er også en av Norges mest erfarne og velrennommerte advokater som partner i firmaet Steenstrup & Stordrange, nå kjent under navnet SANDS.

I går falt dommen i Borgarting lagmannsrett som slår fast at eiendomsskatten Ap/SV/MDG-byrådet hasteinnførte etter valget i 2015 ble ulovlig innkrevet det påfølgende året. Oslo kommune har full anledning til å kreve eiendomsskatt, men skatten ble for sent innført i 2016. Og derfor ulovlig innkrevet det ene året, står det i dommen fra lagmannsretten.

Krevde ulovlig skatt fra 50.000 innbyggere

— Lagmannsretten fremhevet i dommen at det "dreier seg om et planlagt fristbrudd" og at fristoverskridelsens lengde på fire måneder tilsier at "fristbruddet må anses som alvorlig". Lagmannsretten mener "kommunen kan bebreides for å ha skrevet ut eiendomsskatten for 2016 for sent, i strid med ordlyden i eiendomsskatteloven", skriver Morten Steenstrup (H) i en epost til VårtOslo.

Oslos finansbyråd Robert Steen (Ap) må svare på Høyres spørsmål om det rødgrønne byrådet vil tilbakebetale ulovlig eiendomsskatt fra 2016. Foto: Arnsten Linstad
Oslos finansbyråd Robert Steen (Ap) må svare på Høyres spørsmål om det rødgrønne byrådet vil tilbakebetale ulovlig eiendomsskatt fra 2016. Foto: Arnsten Linstad

Samlet er det omlag 2.600 personer som får refundert eiendomsskatten de betalte i 2016. Disse personene har nemlig klaget på eiendomsskatten innen fristen. Men samlet skal rundt 50.000 av Oslos innbyggere ha blitt pålagt eiendomsskatt kommunen ifølge Borgarting lagmannsrett ikke hadde lov til å kreve inn.

Huseiere står for en tredjedel

— Som bystyremedlem og medlem av finanskomiteen i Oslo har jeg i dag levert inn følgende skriftlige spørsmål til Arbeiderpartiets finansbyråd Robert Steen: "Vil kommunen nå betale tilbake skatt til alle som ble ilagt eiendomsskatt i 2016 , uavhengig av om de har klaget på eiendomsskatten?"

Dommen omfatter kun de som er med i gruppesøksmålet, men eiendomsskatten er ulovlig innkrevd overfor alle boligeierne i Oslo som ble ilagt den i 2016. Alle boligeierne som har betalt eiendomsskatten har derfor krav på å få den tilbake, og derfor må det rødgrønne byrådet avklare om de vil tilbakebetale den til alle om dommen blir rettskraftig, sier Morten Steenstrup.

Slik er fordelingen av eiendomsskatt i 2017. Private huseiere står for omlag en tredjedel av kommunens inntekter på over 1.6 millarder kroner. Illustrasjon: Oslo kommune
Slik er fordelingen av eiendomsskatt i 2017. Private huseiere står for omlag en tredjedel av kommunens inntekter på over 1.6 millarder kroner. Illustrasjon: Oslo kommune

Det har foreløpig ikke lykkes VårtOslo å svar fra finansbyråd Robert Steen. Men da dommen ble offentlig onsdag, presisterte Steen at selve eiendomsskatten er lovlig. Det er kun innkrevingen i 2016 som var lovstridig. Og at bunnfradraget på fire millioner kroner i Oslo heller ikke er lovstridig.

Dom kan bli anket til Høyesterett

— Vi er tilfreds med at lagmannsretten tydelig slår fast at den moderate eiendomsskatten som Oslo kommune har innført er lovlig. Lagmannsretten har gitt kommunen tilslutning på alle vesentlige punkter. Politiske spørsmål bør avgjøres i folkevalgte organer, ikke i domstolen, sier Steen til Dagens Næringsliv.

Ap/SV/MDG-byrådet samlet i Munch-rommet i rådhuset for å høre finansbyråd Robert Steen legge frem budsjettforslaget for 2019. Oslo kommunes svært romslige økonomi de siste årene skyldes i stor grad at det rødgrønne byrådet innførte eiendomsskatt. I fjor betalte private huseiere over 510 millioner kroner i eiendomsskatt. Foto: André Kjernsli
Ap/SV/MDG-byrådet samlet i Munch-rommet i rådhuset for å høre finansbyråd Robert Steen legge frem budsjettforslaget for 2019. Oslo kommunes svært romslige økonomi de siste årene skyldes i stor grad at det rødgrønne byrådet innførte eiendomsskatt. I fjor betalte private huseiere over 510 millioner kroner i eiendomsskatt. Foto: André Kjernsli

Dommen fra Borgarting lagmannsrett blir ikke rettskraftig før om en måned. Innen den tid kan partene anke videre til Høyesterett. Men det er ingen automatikk i at Høyesterett vil behandle dommen fra lagmannsretten. Den vurderingen vil Høyesterett ta stilling til dersom det kommer en anke.

Midtre Gauldal måtte tilbakebetale

Høyrepolitiker Morten Steenstrup presiserer at saken ikke bare berører mange vanlige mennesker i Oslo, men også har en prinsipiell side. Den erfarne advokaten og politikeren viser til en sak fra Midtre Gauldal kommune som havnet hos Stortingets ombud for sivile saker, Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen har i den saken fremhevet at dersom en kommune har oversittet fristregelen må alle eiendomsskattevedtak oppheves og eiendomsskatten tilbakebetales, uavhengig av om skattyter har klagd. Sivilombudsmannen skriver: "Følgen av dette blir at Midtre Gauldal kommune må tilbakebetale eiendomsskatten for 2015 til alle skattyterne, uavhengig av om de har klaget på eiendomsskatten. Midtre Gauldal kommune bes orientere ombudsmannen om når dette vil bli iverksatt".

— Derfor forventer jeg at finansbyråd Robert Steen gir klar beskjed om at byrådet ikke skal beholde skattepenger som Oslo kommune ulovlig har innkrevd, sier Morten Steenstrup.