Pensjonisten fra Grunerløkka fortalte om et fire tiår langt bruk av amfetamin og hasj. Foto: Bohemian trails
Pensjonisten fra Grunerløkka fortalte om et fire tiår langt bruk av amfetamin og hasj. Foto: Bohemian trails

70-åring fra Grunerløkka gjemte 980 gram metamfetamin under kjøkkenbenken

Pensjonisten fikk tre år og to måneders fengselsstraff i Oslo tingrett for oppbevaring av 980 gram metamfetamin. Mannen anket og fikk kortet ned straffen med fire måneder.

Publisert

I ankesaken i Borgarting lagmannsrett beskrev 70-åringen et liv med misbruk av hasj og amfetamin gjennom fire tiår. Men i retten hevdet pensjonisten at han har kontroll over eget misbruk og ønsket ikke noen form for rusbehandling, som kunne gitt kortere soningstid i fengsel.

Da politiet gjennomsøkte pensjonistens leilighet på Grünerløkka i desember 2015 fant de 980 gram metamfetamin. Ved senere analyse viste det seg at stoffet var over dobbelt så sterkt som den metamfetaminen som vanligvis omsettes på gata i Oslo. Dette mener både tingretten og lagmannsretten er straffeskjerpende. I tillegg beslagla politiet i 8.5 gram hasj og en elektrosjokk-pistol hjemme hos 70-åringen.

Kjøpte hasj i Slottsparken

Under ankesaken i Borgarting fortalte pensjonisten at han ikke hadde vært hjemme da en kamerat kom med metamfetaminen. Kameraten skal ha plassert partiet i kjelleren i bygården på Grünerløkka. Da 70-åringen kom hjem bar han metamfetaminen opp i leiligheten og plasserte det under kjøkkenbenken.

I retten forklarte mannen at han skulle betale 60.000 kroner for partiet, og at planen var å videreselge mesteparten for ca. 100 kroner per gram. Men deler av metamfetaminen skulle han beholde til eget bruk. 8,5 gram med hasj hadde pensjonisten kjøpt i Slottsparken, og  i retten forklarte han at hasjen kun var til eget forbruk.

Dobbelt så sterk metamfetamin

Opprinnelig fikk 70-åringen tre år og to måneders fengsel da han ble dømt i tingretten. I dommen fra Borgarting blir det presisert at det alminnelige straffenivået for befatning med om lag 980 gram amfetamin vanligvis ligger på fengsel i drøyt to og et halvt år.

Men ettersom styrkegraden på metamfetaminen var på 61 prosent, over dobbelt så sterkt som den amfetaminen som vanligvis selges i hovedstaden, mener retten at det må legges til noe strengere straff enn vanlig.

Fri mann i ett og et halvt år

70-åringen har også tidligere blitt domfelt for narkoforbrytelser. Da politiet beslagla metamfetaminen i leiligheten hans på Grünerløkka i desember 2015, hadde pensjonisten vært en fri mann i knapt ett og et halvt år.

Sommeren 2014 hadde han sonet ferdig en dom på tre og et halvt år for kjøp og salg av hasj og amfetamin. Gjentakelse av straffbare handlinger fører vanligvis til forlenget straff, og forut for fengselsstraffen i 2014 har Oslo-mannen også flere andre dommer bak seg.  Men de sistnevnte dommene ligger såpass langt bak i tid at lagmannsretten mener det ikke bør ha betydning for straffeutmålingen i ankesaken.

Tok hensyn til pensjonistens alder

Ettersom ankesaken kom opp i Borgarting over to år etter at pensjonisten ble pågrepet for oppbevaring av 980 gram metamfetamin, mener lagmannsretten at straffen fra tingretten bør reduseres noe.

Retten mener også at 70-åringens erkjennelse av å ha hatt befatning med metamfetamin-partiet er formildende fordi det har kortet ned rettssakene. I tillegg tar lagmannsretten hensyn til pensjonistens alder og påpeker i dommen at Oslo-mannen vil være godt inne i 70-årene når han løslates.

Dermed førte 70-åringens anke av straffeutmålingen fra tingretten delvis frem. Borgarting lagmannsrett reduserte pensjonistens opprinnelige fengselsstraff med fire måneder. Det betyr at 70-åringen nå dømmes til fengsel i to år og ti måneder for sin befatning med 980 gram metamfetamin, 8.5 gram hasj og en elektrosjokk-pistol.