På denne tomta vil foreldre ved Bolteløkka skole stanse et boligprosjekt. Tomta bør bli en del av skolegården, mener foreldre og bydelspolitikere. Skolen skimtes i bakgrunnen. Foto: Arnsten Linstad
På denne tomta vil foreldre ved Bolteløkka skole stanse et boligprosjekt. Tomta bør bli en del av skolegården, mener foreldre og bydelspolitikere. Skolen skimtes i bakgrunnen. Foto: Arnsten Linstad

Foreldre ved Bolteløkka skole vil stanse boligblokker og heller utvide skolegården. Får støtte fra samtlige lokalpolitikere

Kampen for større skolegårder pågår ved flere sentrumsskoler i Oslo. Foreldre ved Bolteløkka skole forsøker å stanse to boligprosjekter og ber kommunen heller kjøpe tomta for utvidelse av skolegården.

Publisert

Foreldrenes arbeidsutvalg ved Bolteløkka skole sikret seg tirsdag kveld solid støtte fra politikerne i St. Hanshaugen bydel. Et enstemmig bydelsutvalg går inn for at Oslo kommune bør vurdere å kjøpe en tomt som ligger vis-a-vis Bolteløkka skole.

Problemet er imidlertid at to større boligprosjekter er planlagt på tomta. Det ene prosjektet er en ny boligblokk på seks etasjer med 24 leiligheter, som i tillegg skal ha en kjellergarasje med innkjøring fra Bolteløkka allé. Prosjektet ligger nå til behandling hos plan- og bygningsetaten. Deler av prospektet er allerede lagt ut av eiendomsmegleren som skal selge leilighetene når de står ferdig.

— Vi har ikke råd til å ikke utvide skolegården

Hvis plan-og bygningsetaten godkjenner planene, vil Bolteløkka terrasse bli seende slik ut. Illustrasjon: Jensen og Skodvin arkitekter
Hvis plan-og bygningsetaten godkjenner planene, vil Bolteløkka terrasse bli seende slik ut. Illustrasjon: Jensen og Skodvin arkitekter

Derfor kan bydelspolitikernes støtte til foreldrene ved Bolteløkka skole etter hvert ende med å bli en svært kostbar affære for Oslo kommune.

— Nei, jeg ser det ikke slik. Spørsmålet er om kommunen har råd til å ikke utvide skolegården, sier leder av foreldrenes arbeidsutvalg ved Bolteløkka skole, Magnus Buflod.

Foreldre ventet spent i pausen under møte i St. Hanshaugen bydelsutvalg tirsdag kveld. Fra venstre; Cecilie Wille, Hedda Bie, Knut Schreiner, Heidi Sande og FAU-leder Magnus Buflod. Foto: Arnsten Linstad
Foreldre ventet spent i pausen under møte i St. Hanshaugen bydelsutvalg tirsdag kveld. Fra venstre; Cecilie Wille, Hedda Bie, Knut Schreiner, Heidi Sande og FAU-leder Magnus Buflod. Foto: Arnsten Linstad

Tirsdag kveld møtte han og andre foreldre i bydelsutvalgets åpne halvtime for å snakke sin sak. Foreldrene har fremmet et såkalt innbyggerinitiativ i Oslo bystyre. Men de håper at bydelsutvalgets støtte gir større muligheter for gjennomslag i bystyret. Og så langt ser de ut til å lykkes med planen. Et enstemmig bydelsutvalg gikk senere på kvelden enstemmig inn for å støtte foreldrenes krav om at Oslo kommune skal kjøpe tomta.

Ønsker også å stenge deler av Bolteløkka allé

I tillegg støtter samtlige partier i bydel St. Hanshaugen også Bolteløkka-foreldrene i at nedre del av Bolteløkka allé stenges permanent og innlemmes i utvidelsen av skolegården.

— Vi har i dag alt for liten skolegård. dessuten er den asfaltert på begge sider av hovedbygningen. Det er ingen grønne områder. Skolegården er heller ikke hensiktsmessig for dagens krav til uteundervisning, forklarte Magnus Buflod til bydel St. Hanshaugens politikere.

De to boligprosjektene som er til behandling hos plan- og bygningsetaten bør utsettes til det foreligger en skikkelig reguleringsplan for området rundt skolen, mener bydelsutvalget. Slik VårtOslo forstår det hadde bydelspolitikere fra både Høyre og Arbeiderpartiet allerede før tirsdagens møte drøftet saken med rådhuspolitikere i sine respektive partier.

Bolteløkka skolegård er asfaltert og trang. Nå må kommunen sperre nedre del av Bolteløkka allé og kjøpe den private tomten vis-a-vis skolen, mener både bydelsutvalg og foreldre. Foto: Arnsten Linstad
Bolteløkka skolegård er asfaltert og trang. Nå må kommunen sperre nedre del av Bolteløkka allé og kjøpe den private tomten vis-a-vis skolen, mener både bydelsutvalg og foreldre. Foto: Arnsten Linstad

Kamp for større skolegård flere steder i Oslo

Det kan bety mye for andre sentrumsskoler som også ønsker å utvide skolegården, eller å stenge gater for trafikk. Ved Tøyen skole ønsker foreldre å gjøre om deler av Hagegata til skolegård. Ved flere andre skoler i bydel Gamle Oslo ønsker foreldre delvis stenging av gater for å sikre trygg skolevei. Når Oslo bystyre behandler saken om utvidelse ved Bolteløkka skole, vil det være den første store testen på hvor langt Oslo kommune er villig til å gå for å sikre skolebarn i sentrumsbydeler større og bedre uteområder.

Utvidelsen foreldrene ved Bolteløkka skole og et enstemmig bydelsutvalg i St. Hanshaugen bydel ønsker seg, er ikke uten skjær i sjøen. De to private utbyggingsprosjektene, Villa Bolt og Bolteløkka terrasse, har allerede forhåndsprospekter ute der interesserte kjøpere kan melde seg.

Mens plan- og bygningsetaten behandler søknaden om rammetillatelse står dette skiltet på tomta vis-a-vis Bolteløkka skole. Foto: Arnsten Linstad
Mens plan- og bygningsetaten behandler søknaden om rammetillatelse står dette skiltet på tomta vis-a-vis Bolteløkka skole. Foto: Arnsten Linstad

Utbygger kjenner til krav om større skolegård

— Vi er kjent med innbyggerinitiativet fra foreldre ved Bolteløkka skole. Og kjenner til at de både er interessert i å stenge nedre del av Bolteløkka allé, og at de er interessert i tomtene der det er planlagt bygget. Men nå ligger det en søknad om rammetillatelse til behandling hos plan- og bygningsetaten. Utover det er det ikke så mye jeg kan fortelle, sier megler Johan Baade Mathiesen hos Eiendomsmegler1 til VårtOslo.

Han forteller at det i prospektet for Bolteløkka terrasse er planlagt 24 leiligheter, men at planene kan bli endret.

Frykter nytt bygg kaster for mye skygge

— Dette er en bratt, kupert tomt. Så på toppen av Eugenies gate vil det trolig bli fire-fem etasjer over bakken, mens det mot Bolteløkka allé og skolen blir et par etasjer høyere. Trolig med en underetasje med garasje. Men som sagt, først må ting bli ferdig behandlet hos plan- og bygningsetaten, sier Baade Mathiesen.

� Vi har ikke råd til å ikke utvide skolegården på Bolteløkka, sier FAU-leder Magnus Buflod. Foto: Arnsten Linstad
� Vi har ikke råd til å ikke utvide skolegården på Bolteløkka, sier FAU-leder Magnus Buflod. Foto: Arnsten Linstad

— Vi er bekymret for høyden på bygget. Det er en annen god grunn til at tomta heller bør bli en del av skolegården ved Bolteløkka skole. Nybygget er for høyt og vil kaste alt for mye skygge, sier Magnus Buflod når VårtOslo nevner planene om seks etasjer mot skolegården.

Innbyggerinitiativet som er fremmet av foreldrenes arbeidsutvalg ved Bolteløkka skole, er nå godkjent av bystyrets forretningsutvalg. Det betyr at saken er oversendt til bystyrets kultur- og utdanningskomite. Der vil initiativet bli behandlet før det sendes til bystyret for en endelig avgjørelse. Det er usikkert om utdanningskomiteen rekker å fremme saken for bystyret før sommeren.

Powered by Labrador CMS