Rektor Ronny Sollien Engebråten og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen snakker med representanter for de aller viktigste på Bolteløkka skole. Bernhard på sju og Sofia på seks år. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Rektor Ronny Sollien Engebråten og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen snakker med representanter for de aller viktigste på Bolteløkka skole. Bernhard på sju og Sofia på seks år. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Bolteløkka skole stenges for ombygging ved nyttår. Men ingen vet hvor elevene skal busses

I inneværende skoleår har 2.500 osloelever blitt busset til andre skoler enn sin hjemskole. Nå kommer snart turen til elevene ved Bolteløkka. Men ingen vet hvor de får sin nye skolehverdag fra nyttår.

Publisert

— Det er en voldsom logistikk som skal gå opp hver eneste skoledag med 2.500 elever som busses i Oslo, sier seniorkonsulent Ove Østbye i utdanningsetaten til VårtOslo.

En rekke skoler er eller har vært under oppussing de siste årene. Ved Uranienborg og Ruseløkka blir elevene sendt til andre osloskoler mens sentrumsskolene bygges om.

Jobber med erstatningslokaler

Ruseløkka-elevene har blitt busset til Vollebekk, mens Uranienborg-elevene har holdt til i gamle Fernanda Nissen skole. På Hasle har elever dette skoleåret gått på Brynseng mens deres egen skole er blitt rehabilitert.

En etter en blir Oslos sentrumsskoler rehabilitert. Ved nyttår er turen kommet til Bolteløkka skole. Foto: Arnsten Linstad
En etter en blir Oslos sentrumsskoler rehabilitert. Ved nyttår er turen kommet til Bolteløkka skole. Foto: Arnsten Linstad

Fra nyttår er det planlagt byggestart ved Bolteløkka skole. Da stenges hele skolen og elevene må ha sin hverdag helt andre steder. Hvor de skal gå, er usikkert.

— Det store problemet er å finne erstatningslokaler til elevene og de ansatte ved Bolteløkka. Det jobber vi med nå, sier Ove Østbye.

— Planlagt byggestart ved Bolteløkka er om et drøyt halvår. Hvorfor er dere kommet så sent i gang?

— Det er som jeg sier ikke plasser eller tomter ledig. Det er ikke bare å flytte inn i et bygg. Det stilles strenge krav. Vi jobber med saken og ser etter muligheter for å leie flere steder, sier Østbye.

Foreldrene støtter ombygging

FAU-leder ved Bolteløkka skole, Magnus Buflod. Foto: Arnsten Linstad
FAU-leder ved Bolteløkka skole, Magnus Buflod. Foto: Arnsten Linstad

Ifølge planen skal Bolteløkka skole stå ferdig rehabilitert i 2022. Det vil si at elever må busses til en annen skole i minst to år. Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, ved skolen har vært inneforstått med rehabiliteringen i lang tid.

Bolteløkka må rehabiliteres. Det er det bred enighet om. Vi trenger å få skolen i en stand som i større grad støtter opp om arbeidet de om lag 70 lærerne gjør for de over 400 barna som hver dag går på skolen. Og med utvidelse av skolegården, vil skolen bli et enda mer attraktivt samlingspunkt for barna i nærområdet, sier FAU-leder Magnus Buflod.

Kritiserer manglende planer

Men etter møte med utdanningsetaten og kommunale Undervisningsbygg denne uken, er FAU-lederen kritisk til at det fortsatt er uklart hvor elevene ved Bolteløkka skal ha sin skolehverdag fra nyttår og i to år fremover.

— Prosessen med den midlertidige løsningen fremstår uferdig og forhastet. Det er ingen avklaring av sted. Ingen plan for transport. Ingen plan for hvordan de foreldredrevne aktivitetene, med base på Bolteløkka, skal leve videre under og etter rehabiliteringen, sier Magnus Buflod.

Buflod forteller at FAU ved Bolteløkka skole har lansert idéen om at en aktuell, midlertidig løsning for Bolteløkka-elevene kan finnes ved nærliggende Veterinærhøyskolen på Adamstuen. Høyskolen skal flytte til Ås, og da blir de statlig eide bygningene stående tomme inntil videre.

Les også: Nestenulykke måtte til før vaktholdet ble styrket for elever som busses fra Hasle til Brynseng skole

— Veterinæhøyskolen bør vurderes

Foreldrene har tatt opp muligheten for å bruke lokalene på Veterinærhøgskolen og brakkeskoleløsning på samme sted. Vi er fortsatt spørrende til hva etaten har gjort i forhold til disse innspillene. Uten gode svar, er foreldrene usikre på om gode løsninger er oversett.

Oslos ordfører Marianne Borgen på besøk ved Bolteløkka skole i fjor høst. Elevene var opptatt av hva ordføreren hadde å si om utvidelse av skolegården. Foto: Christian Boger
Oslos ordfører Marianne Borgen på besøk ved Bolteløkka skole i fjor høst. Elevene var opptatt av hva ordføreren hadde å si om utvidelse av skolegården. Foto: Christian Boger

VårtOslo sendte spørsmålet videre til utdanningsetaten, og seniorkonsulent Ove Østbye. Han forsikrer at foreldrenes forslag er blitt vurdert

— Veterinærhøyskolen er blitt vurdert, men for det første er neppe høyskolen fraflyttet og lagt ned innen elevene ved Bolteløkka skole trenger midlertidige lokaler. Dernest er det Staten og ikke Oslo kommune som eier bygningsmassen og tomta ved veterinærhøyskolen.

— Foreldre og foresatte til elevene ved Bolteløkka er bekymret også for fritidstilbudet ungene har. Mange aktiviteter har utgangspunkt i skolen også etter skoletid. Forstår du bekymringen?

— Ja, og vi forsøker å ta hensyn til dette. Problemet er at det, som sagt, ikke finnes ledige tomter eller egnede lokaler i nærheten av Bolteløkka. Men vi forstår foreldrene og elevene godt. Bolteløkka skole blir jo helt stengt i hele byggperioden, sier Østbye.

FAU ber om møte med direktør

Men FAU ved Bolteløkka skole slår seg ikke til ro med forsikringene om at Veterinærhøgskolen er grundig nok vurdert som alternativt skolelokale mens Bolteløkka pusses opp.

Det er, som etaten erkjenner, en voldsom logistikk når elevene skal ha midlertidige undervisningslokaler. Den er det barna og foreldre som kommer til å kjenne på kroppen, sier Magnus Buflod.

— Skal dette bli vellykket, er det viktig at vi bruker nok tid til å finne de gode løsningene. Vi vil derfor be om et møte med direktøren for Utdanningsetaten i morgen for å ta opp foreldrenes bekymringer og innspill til løsninger, sier FAU-lederen ved Bolteløkka.

Powered by Labrador CMS