Elevrådsrepresentantene Mille Scharning Lund (t.v) og Filippa Martinsen Rognen (t.h) viser ordfører Marianne Borgen (SV) og BU-leder Anne Christine Kroepelien (H) rundt i skolegården på Bolteløkka skole i september i år. Foto: Christian Boger
Elevrådsrepresentantene Mille Scharning Lund (t.v) og Filippa Martinsen Rognen (t.h) viser ordfører Marianne Borgen (SV) og BU-leder Anne Christine Kroepelien (H) rundt i skolegården på Bolteløkka skole i september i år. Foto: Christian Boger

Ny seier til barn og foreldre ved Bolteløkka skole. Bystyreflertallet og byrådet vil utvide skolegården

Men det er skjær i sjøen. Før skolegården på Bolteløkka kan utvides, må Oslo kommune trolig ut med et ukjent, tosifret millionbeløp til kommersielle utbyggere.

Publisert

Førstkommende onsdag samles bystyrets utdanningskomité til et ekstraordinært møte. På dagsorden står en eneste sak; utvidelse av skolegården ved Bolteløkka.

Det har lenge vært klart at de rødgrønne byrådspartiene i bystyret, Ap, SV og MDG, med støtte fra Rødt, ønsker en full utvidelse. I tråd med innbyggerforslaget fremmet av foreldrene ved Bolteløkka skole. Men det kan bli en kostbar affære.

Stanser privat utbygger med omregulering

På nabotomta Eugenies gate 12 er det nemlig planlagt et flere etasjer høyt bygg med 24 leiligheter. I tillegg ligger et eldre, vernet trehus på tomta. Bak eiendomsutviklingen står et privateid, kommersielt utbyggingsselskap.

I et brev fra kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) til utdanningskomitéen i bystyret, står det:

"Både byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen og jeg er innforstått med at eierne av Eugenies gate 12 har jobbet over tid med å utvikle denne tomten, men vi er av den oppfatning at Eugenies gate 12 vil kunne vært et verdifullt tilleggsareal til Bolteløkka skole.
Vi har stor sans for innbyggerforslaget, og vi vil anbefale at bystyret ber kommunen igangsette de nødvendige prosesser med omregulering av eiendommen og etterfølgende forhandlinger med tomteeier om et eventuelt kjøp av Eugenies gate 12."

Kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) støtter foreldrene og ungene ved Bolteløkka skole. Gjennom omreguleringsvedtak stanses foreløpig utbygging av en tomt som senere kan bli innlemmet i en utvidet skolegård. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) støtter foreldrene og ungene ved Bolteløkka skole. Gjennom omreguleringsvedtak stanses foreløpig utbygging av en tomt som senere kan bli innlemmet i en utvidet skolegård. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

— Vi er svært glade for at byråd Inga Marte Thorkildsen vil anbefale bystyret å sørge for å omregulere tomta. Faren for et høyhus som ville ta bort viktige kvaliteter fra skolegården ser dermed ut til å være avverget. Dette er et første skritt på veien til å få innlemmet Eugenies gate 12 i en ny, utvidet skolegård, sier leder av foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, ved Bolteløkka skole, Magnus Buflod.

— Politikere møtte oss med forståelse

Hvordan har dere opplevd prosessen fra dere møtte et entydig og enstemmig, positivt bydelsutvalg i bydel St. Hanshaugen og frem til nå?

— Få mente det var mulig å gjennomslag i denne saken. Fra politisk hold har vi hele veien blitt møtt med respekt og forståelse for barnas behov. Bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen har vært en viktig støttespiller, og ga tro på at også politikerne i rådhuset kunne overbevises. Så langt har vi bare positive erfaringer, sier Buflod.

� Skal vi få til en god skole for barna i Oslo sentrum, må vi jobbe sammen slik at bybarnas behov blir ivaretatt, sier FAU-leder ved Bolteløkka skole, Magnus Buflod. Foto: Arnsten Linstad
� Skal vi få til en god skole for barna i Oslo sentrum, må vi jobbe sammen slik at bybarnas behov blir ivaretatt, sier FAU-leder ved Bolteløkka skole, Magnus Buflod. Foto: Arnsten Linstad

I brevet fra kunnskapsbyråd Thorkildsen er alle pengesummer sladdet. Det er gjort for å ivareta kommunens forhandlingsposisjon overfor eierne av Eugenies gate 12, skriver kunnskapsbyråd Thorkildsen i brevet til bystyrets utdanningskomité:

"Av hensyn til kommunens posisjon ved eventuelle kjøpsforhandlinger har jeg valgt å sladde de delene av materialet som går på eiendommens økonomiske verdi. Av samme årsak har jeg heller ikke vedlagt verdivurderingen utarbeidet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Utdanningsetaten påpeker i sin utredning på at Bolteløkka skoles uteareal er svært knapt, og at den aktuelle tomten kan egne seg til skole/aktivitetspark for skolen og nærområdet med funksjoner som for eksempel klatreanlegg, parkour, skating osv."

Utbygger kjente til utvidelse av skolegård

På tomta i Eugenies gate 12, der utbyggingen av 24 leiligheter er planlagt, står det allerede et stort skilt med bilder av prospektet. VårtOslo snakket i april i år med megleren som representerer utbyggeren, E12 Eiendom AS.

Slik ser det planlagte bygget i Eugenies gate 12 ut. Men nå er trolig toget gått for utbygging ettersom byrådet ber bystyret vedta en omreguleringsprosess. Illustrasjon: Eiendomsmegler1
Slik ser det planlagte bygget i Eugenies gate 12 ut. Men nå er trolig toget gått for utbygging ettersom byrådet ber bystyret vedta en omreguleringsprosess. Illustrasjon: Eiendomsmegler1

— Vi er kjent med innbyggerinitiativet fra foreldre ved Bolteløkka skole. Og kjenner til at de både er interessert i å stenge nedre del av Bolteløkka allé, og at de er interessert i tomtene der det er planlagt bygget. Men nå ligger det en søknad om rammetillatelse til behandling hos plan- og bygningsetaten. Utover det er det ikke så mye jeg kan fortelle, sa meglerJohan Baade Mathiesen hos Eiendomsmegler1 i vår.

Kampen for større skolegårder pågår ved flere av skolene i Oslos indre bydeler. Et svært vellykket eksempel på hvordan foreldre og barn kan vinne frem, er Lakkegata skole som VårtOslo har omtalt tidligere. Der er skolegården blitt tredoblet takket være foreldrenes innsats.

— Vi må jobbe sammen for barnas beste

— Det gjenstår mye fra nå til en ferdig utvidet skolegård ved Bolteløkka er på plass. Når vi går videre med planleggingen er det naturlig å samarbeide med andre foreldre som har lykkes og er villig til å dele sine erfaringer. Lakkegata skole og foreldrene der er et godt eksempel på begge deler. Skal vi få til en god skole for barna i Oslo sentrum, må vi jobbe sammen slik at bybarnas behov blir ivaretatt, sier FAU-leder ved Bolteløkka skole, Magnus Buflod.

Foreldrene ved Bolteløkka skole har jobbet målbevisst for å få med seg samtlige politikere i bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen, og nå både bystyreflertallet og byrådet, for å få bedre og større skolegård. Fra venstre; Cecilie Wille, Hedda Bie, Knut Schreiner, Heidi Sande og FAU-leder Magnus Buflod. Foto: Arnsten Linstad
Foreldrene ved Bolteløkka skole har jobbet målbevisst for å få med seg samtlige politikere i bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen, og nå både bystyreflertallet og byrådet, for å få bedre og større skolegård. Fra venstre; Cecilie Wille, Hedda Bie, Knut Schreiner, Heidi Sande og FAU-leder Magnus Buflod. Foto: Arnsten Linstad

Ved Tøyen skole og Gamlebyen skole jobbes det også for at barna skal få utvidet trange, asfalterte skolegårder som ikke oppfyller nasjonale krav til uteaeral per elev.

Nå kan utvidelsene ved Lakkegata, og etterhvert Bolteløkka, trolig gjøre det enklere å få større og bedre skolegårder andre steder i Oslos indre bydeler.

Powered by Labrador CMS