Kommunerevisjonen konkluderer med flere habilitetsbrudd etter at datter, svigersønn og forlover til Omsorgsbyggs administrerende direktør Per Morten Johansen ble ansatt i det kommunale foretaket. Foto: Omsorgsbygg
Kommunerevisjonen konkluderer med flere habilitetsbrudd etter at datter, svigersønn og forlover til Omsorgsbyggs administrerende direktør Per Morten Johansen ble ansatt i det kommunale foretaket. Foto: Omsorgsbygg

Oslos finanspolitikere krever forklaring på hvordan Omsorgsbyggs toppsjef kunne ansette datter, svigersønn og forlover

� Nye opplysninger kan gjøre situasjonen enda mer alvorlig for både direktør Per Morten Johansen og styreleder Øyvind Christoffersen i kommunale Omsorgsbygg, sier bystyrepolitiker.

Publisert

Torsdag vil finanskomiteen i Oslo bystyre kreve flere svar om hvordan det kan ha seg at administrerende direktør Per Morten Johansens datter, svigersønn og forlover alle etterhvert fikk fast jobb i det kommunale foretaket Omsorgsbygg.

Kommunerevisjonen har i en granskingsrapport allerede konkludert med at Johansen har vært inhabil flere ganger, både ved ansettelser og lønnsfastsettelse.

— Nå ser det ut til at det foreligger nye opplysninger som kan gjøre situasjonen enda mer alvorlig for både direktør Johansen og Omsorgsbyggs styreleder Øyvind Christoffersen, sier en bystyrepolitiker til VårtOslo tirsdag kveld.

— Forstår ikke at byråden kan ha tillit til styreleder

Etter det VårtOslo erfarer skal de nye opplysningene blant annet dreie seg om atter et varsel om ukultur i det kommunale foretaket. Det nye varselet skal være sendt fra en ansatt i Omsorgsbygg, og er allerede overlevert til kommunerevisjonen i Oslo.

Bystyrets kontrollutvalg behandlet i slutten av september kommunerevisjonens gransking av ukultur og habilitetsbrudd i Omsorgsbygg. Nå skal finanskomiteen behandle saken før den fremmes for bystyret til endelig avgjørelse 24. oktober. Foto: Arnsten Linstad
Bystyrets kontrollutvalg behandlet i slutten av september kommunerevisjonens gransking av ukultur og habilitetsbrudd i Omsorgsbygg. Nå skal finanskomiteen behandle saken før den fremmes for bystyret til endelig avgjørelse 24. oktober. Foto: Arnsten Linstad

Det var Dagbladet som først omtalte at byrådslederRaymond Johansens bror, administrerende direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg, ved flere tilfeller hadde ansatt familimedlemmer og en nær venn i det kommunale foretaket.

Når VårtOslo spør bystyrepolitikeren, som ikke står frem med navn, om styrelederen og toppsjefen kan fortsette etter både Dagbladets avsløringer, og den knusende granskingsrapporten fra kommunerevisjonen, er svaret vi får nei.

— Jeg kan ikke forstå hvordan de kan ha nærings- og eierskapsbyråd Kjetil Lunds tillit. Særlig ikke hvis det viser seg at de nye opplysningene avdekker enda mer kritikkverdige forhold i Omsorgbyggs ledelse.

Skiftet ut hele styret i Boligbygg

Når finanskomiteen møtes torsdag ettermiddag, vil næringsbyråd Kjetil Lund (Ap) måtte svare på nettopp spørsmålet om tillit. Da uheldige forhold rundt et annet av Oslo kommunes foretak ble avdekket i fjor, den såkalte Boligbygg-skandalen, ble etterhvert både toppsjef Jon Carlsen, styreleder Jan-Erik Nielsen og resten av styret skiftet ut av daværende næringsbyråd Geir Lippestad (Ap).

Både Boligbyggs styreleder Jan-Erik Nielsen (til v.) og administrerende direktør Jon Carlsen måtte tre til side i fjor. Foto: Boligbygg
Både Boligbyggs styreleder Jan-Erik Nielsen (til v.) og administrerende direktør Jon Carlsen måtte tre til side i fjor. Foto: Boligbygg

Siden den gang har Geir Lippestad fratrådt som næringsbyråd, og Kjetil Lund har "arvet" Boligbygg-skandalen. Nå ligger det an til at flere partier i bystyret kan kreve opprydding også i det kommunale foretaket Omsorgsbyggs ledelse.

Da VårtOslo omtalte kommunerevisjonens granskingsrapport første gang, svarte Omsorgsbyggs styreleder Øivind Christoffersen, at styret fortsatt har tillit til administrerende direktør Per Morten Johansen. Styreleder Christoffersen presiserte også at det er han som svarer på alle spørsmål vedrørende granskingsrapporten fra kommunerevisjonen.

Betent og følsom sak for byrådet

— Kommunerevisjonens rapport er grundig og god, og til stor hjelp når vi skal utvikle Omsorgsbygg videre. Styret har tillit til Johansen. Vi har besluttet å be om en gjennomgang av alle rutiner rundt ansettelser, sa styreleder Christoffersen.

Omsorgsbyggs styreleder Øyvind Christoffersen. Foto: Omsorgsbygg
Omsorgsbyggs styreleder Øyvind Christoffersen. Foto: Omsorgsbygg

Men nå er spørsmålet om næringsbyråd Kjetil Lund har tillit til styret og styrets leder. Bystyret har formelt sett ingenting de skal ha sagt når det gjelder styreleder og styrets skjebne. Det eneste bystyreflertallet kan gjøre, er å uttrykke tillit eller mistillit til byråd Kjetil Lund eller byrådet som helhet for håndteringen av avsløringene i Omsorgsbygg.

Nå er neppe ukulturen og inhabiliteten som er avdekket i Omsorgsbygg nok til å samle et flertall for mistillit mot det rødgrønne byrådet eller enkeltbyråd Kjetil Lund.

Men fordi toppsjefen i Omsorgsbygg er bror til byrådslederen, er saken betent og følsom for byrådet, sier flere bystyrepolitikere til VårtOslo. Dermed øker også presset på næringsbyråd Kjetil Lunds håndtering.

Varsel gikk direkte til politikere og media

— Men jeg vil understreke at byrådsleder Raymond Johansen ikke kan lastes for at broren er ansatt i landets største kommune. Det blir feil å koble byrådslederen til ukulturen og ansettelsene i Omsorgsbygg, sier en sentral opposisjonspolitiker i bystyret.

Når finanskomiteen torsdag krever svar på hvordan en av kommunens best betalte toppledere kunne ansette sin egen datter, svigersønn i og forlover i Omsorgsbygg, er det ventet at kommunerevisjonens granskere vil være tilstede. Etter at deres granskingsrapport ble offentliggjort, har kommunerevisjonen mottatt nye opplysninger.

De opprinnelige varslene, som førte til avsløringene om blant annet toppsjef Per Morten Johansens habilitetsbrudd, ble aldri sendt inn til Oslo kommunes sentrale varslingsråd. Dette rådet avviste nemlig allerede i 2009 varsler om ukultur i Omsorgsbygg som grunnløse.

Opplysningene som nå har ført til avsløringene om ukultur i Omsorgsbygg ble denne gangen levert til fire bystyrepolitikere og Dagbladets journalist. Derfor er det flere, både politikere og toppbyråkrater i Oslos rådhus, som setter spørsmålstegn ved om kommunens varslingsordning fungere tilfredsstillende.

Powered by Labrador CMS