Kommunerevisor Unn H. Aarvold skal lede granskingen av den politiske håndteringen av Boligbygg-skandalen. Foto: Arnsten Linstad
Kommunerevisor Unn H. Aarvold skal lede granskingen av den politiske håndteringen av Boligbygg-skandalen. Foto: Arnsten Linstad

Gransking av Boligbygg-skandalen utvides. To byråder må forklare seg

Publisert

Både nåværende næringsbyråd Geir Lippestad (Ap) og tidligere næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) skal granskes av kommunerevisjonen.

Bystyrets kontrollutvalg vedtok i går enstemmig at de to byrådene skal granskes. Bakgrunnen er deres håndtering av det kommunale foretaket Boligbyggs kjøp av leiligheter for flere hundre millioner kroner de siste fire årene.

Dermed utvides granskingen av Boligbygg-skandalen også til å omfatte det forrige, borgerlige Høyre/Venstre/KrF-byrådet. Det var under Venstres næringsbyråd, Hallstein Bjerckes tid, at Boligbygg leide inn konsulenten som nå er siktet for grov økonomisk utroskap mot Oslo kommune.

Venstres Hallstein Bjercke skal granskes for sin jobb som næringsbyråd. Foto: Oslo Venstre
Venstres Hallstein Bjercke skal granskes for sin jobb som næringsbyråd. Foto: Oslo Venstre

Konsulenten kan ha påført Oslo kommune milliontap ved å trikse med summene ved kjøp av leiligheter som skulle benyttes til sosiale boligformål. I følge Dagens Næringsliv skal Boligbygg blant annet ha kjøpt eiendom for over 220 millioner kroner fra kjente konkursgjengere. Selgerne skal ha hatt en fortjeneste på over 60 millioner kroner etter salgene til Boligbygg.

Gransker kjøp av 600 leiligheter, tilbake til 2013

Hallstein Bjercke (V) var både byrådets nestleder og næringsbyråd da det ble vedtatt at Boligbygg skulle kjøpe 600 leiligheter i forbindelse med "Tøyen-løftet". Bjercke var som næringsbyråd generalforsamling og øverste ansvarlige i Oslo for det kommunale foretaket Boligbygg. Nå er det Aps Geir Lippestad som er næringsbyråd og generalforsamling for skandale-rammede Boligbygg.

Det er bystyrets kontrollutvalg som nå enstemmig har vedtatt å be kommunerevisjonen utvide granskingen. Utvalget ber revisjonen gå tilbake til 2013, da byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF i bystyret inngikk den politiske hestehandelen om områdesatsingen "Tøyen-løftet" med SV. Byttehandelen innebar at byrådet fikk flertall for Lambda-bygget og nytt Munch-museum i Bjørvika.

Et enstemmig kontrollutvalg vedtok tirsdag kveld å utvide gransking av Boligbygg til også å omfatte to næringsbyråder. Foto: Arnsten Linstad
Et enstemmig kontrollutvalg vedtok tirsdag kveld å utvide gransking av Boligbygg til også å omfatte to næringsbyråder. Foto: Arnsten Linstad

Manglet næringsbyrådene kontroll over Boligbygg?

Kommunerevisjonen skal i gang med en omfattende gransking, samtidig som revisjonsfirmaene Deloitte og BDO også gransker ulike sider ved Boligbygg og kommunens oppkjøp av leiligheter og eiendom de siste årene. I tillegg etterforsker Økokrim både den siktede konsulenten og andre ansatte i Boligbygg. Også Skatt Øst undersøker nå om boligkjøpene har foregått på lovlig vis.

Men det kommunerevisjonen skal finne ut av er om de to ansvarlige byrådene, Hallstein Bjercke (V) og Geir Lippestad (Ap), hadde god nok kontroll på hvordan Boligbygg og foretakets styre har håndtert de enorme summene bystyreflertallet gjennom to perioder har bevilget til innkjøp av leiligheter for hundrevis av millioner kroner. Spørsmålet kontrollutvalget blant annet vil ha svar på er om de ulike byrådene jevnlig hadde møter og kontakt med styret i Boligbygg og om den politiske styringen av Boligbygg var forsvarlig.

Informerte Geir Lippestad bystyret for sent?

I august 2017 begjærer Dagens Næringsliv innsyn i en rekke dokumenter som omhandler kjøp og salg foretatt av Boligkjøp. Men først 8. september ringer alarmklokkene hos ledelsen i Boligbygg. Da stanses alle direkte kjøp av boliger. Så bruker det kommunale foretaket seks dager på å få bistand fra revisjonsfirmaet BDO. Ti dager senere, 18. september, blir næringsbyråd Geir Lippestad kontaktet av Dagens Næringsliv. Ap-politikeren og advokaten ber umiddelbart Boligbygg om en redegjørelse.

Likevel går det tre og en halv uke før Geir Lippestad, den 12. oktober, informerer bystyrets finanskomite om at det foreligger mistanke om uregelmessigheter og misligheter knyttet til Boligbyggs kjøp av en rekke leiligheter.

Denne tidslinjen blir viktig for kommunerevisjonens gransking. Dagen etter at Lippestad informerer finanskomiteen, 13. oktober, står den første saken om Boligbygg-skandalen på trykk i Dagens Næringsliv. Spørsmålet er hvorfor Aps næringsbyråd brukte så lang tid på å informere bystyrets finanspolitikere om uregelmessighetene i det kommunalt eide foretaket.

Leder av kontrollutvalget Ola Kvisgaard (H) og sekreteriatsleder Reidar Enger (t.v) slo fast at et enstemmig utvalg ber om gransking der to næringsbyråder må svare. Foto: Arnsten Linstad
Leder av kontrollutvalget Ola Kvisgaard (H) og sekreteriatsleder Reidar Enger (t.v) slo fast at et enstemmig utvalg ber om gransking der to næringsbyråder må svare. Foto: Arnsten Linstad

Rødgrønt byråd ville øke egne fullmakter

Først i bystyremøtet, den 25. oktober, fikk et samlet bystyre en redegjørelse fra Geir Lippestad. Da har næringsbyråden sparket styrelederen i Boligbygg, satt inn et ekstra styremedlem og fått på plass advokat Stig Bech som ny styreleder.

I det samme bystyremøtet var planen at byrådsleder Raymond Johansen og hans Ap/SV/MDG-byråd skulle fremme en sak der de ba bystyret øke fullmaktsbeløpet til eiendomskjøp, fra 50 millioner kroner til 150 millioner.

Men trolig forsto det rødgrønne byrådet at forslaget ville bli oppfattet som svært umusikalsk i det aktuelle møtet. Saken ble forståelig nok trukket, og det blir neppe behandlet før gransking og etterforsking av Boligbygg er over.

Powered by Labrador CMS