Utsikt vestsør-vest fra Lindøyas høyeste punkt. Lindøya er ikke bare for hytteiere. Her er det både folk som har båtplass og som drar på dagsbesøk. Foto: Tarje Kidd olsen
Utsikt vestsør-vest fra Lindøyas høyeste punkt. Lindøya er ikke bare for hytteiere. Her er det både folk som har båtplass og som drar på dagsbesøk. Foto: Tarje Kidd olsen

— Øyperlene Bleikøya, Heggholmen, Lindøya og Nakholmen i indre Oslofjord må ikke privatiseres

SVs Ivar Johansen reagerer kraftig på at Statsbygg vil selge øyperler i indre Oslofjord. � Staten selger jo ikke fellesskapets friluftsområder til private i andre deler av landet, sier SV-politikeren.

Publisert

Statsbygg har etter fullmakt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilbudt Oslo kommune å kjøpe øyene, men denne måneden svarte kommunen at det ikke er aktuelt. Dermed vil øyene bli solgt til markedspris, skriver Dagens Næringsliv.

— Urimelig av staten

— Bleikøya, Heggholmen, Lindøya og Nakholmen er i dag i fellesskapets eie, og det er helt urimelig at staten krever at kommunen skal legge hopetall av millioner på bordet for å sikre at fellesskapsinteressene fortsatt skal bli ivaretatt, sier den mangeårige oslopolitikeren Ivar Johansen (SV) til VårtOslo.

SVs Ivar Johansen på vei opp til talerstolen i bystyremøtet sist onsdag. � Det er særs uklokt å privatisere fellesskapsverdier som øyperlene i indre Oslfjord, mener den erfarne oslopolitikeren. Foto: Arnsten Linstad
SVs Ivar Johansen på vei opp til talerstolen i bystyremøtet sist onsdag. � Det er særs uklokt å privatisere fellesskapsverdier som øyperlene i indre Oslfjord, mener den erfarne oslopolitikeren. Foto: Arnsten Linstad

Statsbygg mener eierskap og forvaltning av offentlige frilufts- og rekreasjonsområder på de nevnte øyene faller utenfor selskapets kjernevirksomhet og ønsker derfor å selge dem. Markedsprisen er ikke endelig fastsatt, opplyser Statsbygg til Dagens Næringsliv.

— Uklokt å privatisere fellesverdier

— Med forbehold om at jeg ikke kjenner detaljene i saksdokumentene, mener jeg dette er galt. Staten eier jo store friluftsområder ellers i landet, som de ikke selger til private, sier Ivar Johansen.

Hytteidyll på vestsiden av Lindøya. Velforeningene har vist interesse for å kjøpe øyperlene fra Statsbygg. Foto: Kyrre S. Seim
Hytteidyll på vestsiden av Lindøya. Velforeningene har vist interesse for å kjøpe øyperlene fra Statsbygg. Foto: Kyrre S. Seim

Men hva mener du bør gjøres? Bør Oslo kommune kjøpe øyene fra Statsbygg?

— Jeg vil heller si det slik; det er ingen grunn til at staten skal selge disse øyene. Dersom de blir privat eiet vil selvfølgelig allemannsretten fortsatt gjelde. Men vi vet jo at det lettere oppstår konflikter dersom fellesskapets friluftsområder privatiseres. Derfor er det særs uklokt å privatisere fellesskapsverdier, sier Ivar Johansen.

Hytteeiere ønsker å kjøpe

Fellesstyret for velforeningene på Lindøya, Bleikøya og Nakholmen har gjennom advokat Dag Erlandsen gjort det klart overfor Statsbygg at velforeningene er interessert i å gå inn som kjøper av øyene.

Hytteeierne får anledning til å fremme krav om innløsning av sine festetomter i 2020.

Powered by Labrador CMS