Fred og fordragelighet da FNB Oslo var i ferd med å bli stiftet på Lilleaker-restauranten Cactus. Nå tilhører flere av de avbildede hver sin fløy, som begge hevder de er det legitime fylkespartiet. Fra venstre mot høyre: Truls Tunmo (ikke aktiv i FNB) mot Bjørn Revil , Britt Fossum, Per Ivar Bergo, Christin Tintin, Cecilie Lyngby, Samrand Kezhri, Paal Martin Sharman og Daniel Stephanek. Foto: Cecilie Lyngby
Fred og fordragelighet da FNB Oslo var i ferd med å bli stiftet på Lilleaker-restauranten Cactus. Nå tilhører flere av de avbildede hver sin fløy, som begge hevder de er det legitime fylkespartiet. Fra venstre mot høyre: Truls Tunmo (ikke aktiv i FNB) mot Bjørn Revil , Britt Fossum, Per Ivar Bergo, Christin Tintin, Cecilie Lyngby, Samrand Kezhri, Paal Martin Sharman og Daniel Stephanek. Foto: Cecilie Lyngby

Splittelsen og striden i Oslo FNB: Bystyregruppe der faste representanter ikke snakker med vararepresentanter

Om en måned møter bompengepartiet FNB til sitt første bystyremøte i Oslos rådhus. Men for øyeblikket er det en bystyregruppe som er delt i to fylkespartier med samme navn.

Publisert

Mandag kom byfogden i Oslo med en kjennelse i striden mellom to fløyer i bompengepartiet FNB. Etter kjennelsen hevdet begge sider at de hadde vunnet frem.

Siden i sommer har det vært to fylkespartier som begge kaller seg FNB Oslo. Splittelsen kom etter at en fløy av bompengepartiet havnet i strid med ledelsen i nasjonale FNB.

Fire mot tre i bystyret

FNB kom inn med fire representanter i bystyret, etter å ha gjort et særdeles godt valg til å være nykommer i Oslos politiske landskap. Vanlig praksis, og i tråd med både valglov og kommunelov, er at et partis bystyregruppe også består av vararepresentanter.

FNBs toppkandidater i Oslo, Cecilie Lyngby og Bjørn Revil, jubler over et svært godt valgresultat 9. september. Foto: Arnsten Linstad
FNBs toppkandidater i Oslo, Cecilie Lyngby og Bjørn Revil, jubler over et svært godt valgresultat 9. september. Foto: Arnsten Linstad

Problemet er at de fire innvalgte faste representantene Cecilie Lyngby, Bjørn Revil, Danny Chaudry og Britt Fossum ikke snakker med de tre valgte vararepresentantene Daniel Stephanek, Elisabeth Velle Andersen og Jan Eriksen.

De tilhører i praksis hvert sitt fylkesparti. Men med samme navn. Og de er valgt inn i bystyret på samme liste. Som selvfølgelig skal møte opp når det nye bystyret konstitueres 23. oktober. Men overfor VårtOslo bekrefter medlemmer av begge fløyer at de ikke snakker sammen.

Begge fløyer krever å hete FNB

— Vi må være helt proffe og opptre høflig overfor hverandre. Og skal selvfølgelig følge valgloven og kommuneloven. Nå er det på tide å drive politikk, sier Cecilie Lyngby til VårtOslo.

Lyngby og de tre andre innvalgte bystyrerepresentantene tilhører den delen av bompengepartiet i Oslo som er lojale til moderpartiet, som har sin base i Rogaland. I en felles uttalelse etter kjennelsen hos byfogden mandag, skriver de fire at det nå kun er ett FNB Oslo.

—  Dette har vært en påkjenning gjennom valgkampen. Nå begynner vårt arbeid med lokal politikk for Oslo. Dette gleder vi oss til. De som nå er i styret for lokallaget i Oslo er også de som har blitt valgt inn i bystyret.

Men når VårtOslo tar kontakt med det opprinnelige styret i FNB Oslo får vi helt motsatt versjon. Dette er det FNB-styret som bompengepartiet nasjonalt mener burde blitt nektet å bruke partinavnet. Et krav de ikke fikk entydig medhold i av byfogden i Oslo.

Feirer med kake tirsdag

Selv om det i kjennelsen heter at FNB må kunne kreve at laget i Oslo ikke opptrer utad som et partiledd eller lokallag.

Retten begrunner dette med at partiets sentralledd – i mangel av annen regulering i vedtekter eller avtale – har myndighet til å bestemme hvilket eller hvilke lokallag som representerer partiet.

Begge bompengepartiene i Oslo hevder de har rett på navn og logo. Etter kjennelsen fra byfogden i Oslo virker konflikten mer fastlåst enn noensinne. Foto: Arnsten Linstad
Begge bompengepartiene i Oslo hevder de har rett på navn og logo. Etter kjennelsen fra byfogden i Oslo virker konflikten mer fastlåst enn noensinne. Foto: Arnsten Linstad

I en epost til VårtOslo skriver vararepresentant og leder av det fylkespartiet som ble stevnet for byfogden, Jan Eriksen, at det er de som har vunnet striden mot nasjonale FNB og de fire innvalgte bystyrerepresentantene.

— Det er viktig å forholde seg til fakta. Dette er en kjennelse over en begjæring om en midlertidig forføyning. Vi tar til etterretning at dommeren ikke har funnet noen grunn til å gi saksøker medhold, og derfor har han avvist saken. I tillegg til dette så er saksøker dømt til å betale våre saksomkostninger. Jeg registrerer at enkelte tror at dette innebærer at saksøker har vunnet. Slik er det ikke. I denne saken har saksøkte - det vil si det opprinnelige FNB Oslo - vunnet fullt ut, mener Eriksen.

Dermed kan det se ut som striden mellom to partier med samme navn i Oslo er mer fastlåst enn noensinne etter en runde hos byfogden.

— Kjennelsen betyr ikke at vi legger ned FNB i Oslo, sier et styremedlem til VårtOslo.

Dette er det fylkespartiet der de tre varamedlemmene for FNB i bystyret hører hjemme.

— Men nå skal vi som er det opprinnelige partiet møtes tirsdag for å diskutere veien videre. Der skal vi feire med kake at vi slapp å betale saksomkostninger hos byfogden. Ifølge jussen er det vi som er FNB Oslo, sier styremedlemmet.

Dermed er egentlig ingenting avklart for FNB i Oslo. To fløyer hevder hver for seg at det er de som er det rettmessige fylkespartiet. Og begge fløyer er folkevalgte i landets hovedstad.

Powered by Labrador CMS