� Vi slåss ikke for pengene. Vi slåss for et prinsipp. Hvorfor endres reglementet nå, spør FNB-utbryter Danny Chaudhry. Foto: Arnsten Linstad
� Vi slåss ikke for pengene. Vi slåss for et prinsipp. Hvorfor endres reglementet nå, spør FNB-utbryter Danny Chaudhry. Foto: Arnsten Linstad

Bystyret kom ikke til enighet om FNB-utbryter Danny Chaudhry skal få beholde 243.000 i støtte

� Må denne saken behandles i dag, spurte ordfører Marianne Borgen (SV) til slutt da bystyret nesten var kommet til veis ende i 2019.

Publisert

I utgangspunktet kan saken virke enkel.

Har en folkevalgt i Oslo bystyre rett til å selv forvalte en representantstøtte på 243.066 kroner årlig når vedkommende har brutt ut av sitt parti og opptrer som uavhengig representant?

Den konkrete saken handler om Danny Chaudhry, som i høst ble valgt inn for Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger, FNB.

Det nye bystyret var såvidt konstituert da Chaudhry forlot FNBs bystyregruppe og varslet at han i resten av perioden vil opptre som uavhengig.

— I verste fall går vi rettens vei

Forretningsutvalget i Oslo bystyre, som på et vis er tilsvarende presidentskapet på Stortinget, har to ganger behandlet spørsmålet før saken skulle avgjøres av bystyret som årets absolutt siste sak.

Men så enkelt var det likevel ikke sent onsdag kveld.

— Hvis bystyret fjerner støtten vil vi gå videre med saken. Først vil vi klage det til Fylkesmannen. Deretter vil vi ta saken til kommunaldepartementet. I verste fall vil vi gå rettens vei, sa Danny Chaudhry til VårtOslo rett før saken kom opp i bystyret.

— Men hvorfor er disse pengene så viktig for deg? Du får jo møtehonorar som bystyrerepresentant.

— Pengene er ikke viktige. Vi slåss ikke for pengene. Vi slåss for et prinsipp. Hvorfor endres reglementet nå? Bystyret endret jo reglementet i juni. Det ble endret før valget. Men når jeg bryter ut og blir uavhengig representant skal akkurat dette punktet med representantstøtte plutselig endres, sier Chaudhry.

— Folk misforstår

— Mener du at dette foreslås endret fordi noen har noe i mot deg som person?

— Ja, det tror jeg. Ikke bare meg, men hele gruppa av uavhengige, som utgjøres av seks vararepresentanter og meg som fast representant, sier Chaudhry.

� Det folk misforstår, også bystyret og bystyrets sekreteriat, er at det ikke bare er en person som er blitt uavhengig representant. Vi er faktisk sju stykker, sier Danny Chaudhry og Jan Eriksen. Foto: Arnsten Linstad
� Det folk misforstår, også bystyret og bystyrets sekreteriat, er at det ikke bare er en person som er blitt uavhengig representant. Vi er faktisk sju stykker, sier Danny Chaudhry og Jan Eriksen. Foto: Arnsten Linstad

Når Danny Chaudhry bruker "vi" sikter han til en gruppe politikere på tilsammen sju folkevalgte.

FNBs liste er nemlig blitt splittet slik at seks vararepresentanter nå står på Chaudhrys side i striden mot de tre FNB-politikerne som utgjør bystyregruppa.

— Det folk misforstår, også bystyret og bystyrets sekreteriat, er at det ikke bare er en person som er blitt uavhengig representant. Vi er faktisk sju stykker. Meg og de seks neste plassene på den lista som ble valgt inn som FNB, sier Chaudhry.

— Handler om rettferdighet

Mens VårtOslo intervjuer FNB-utbryteren sitter vararepresentant Jan Eriksen ved siden av og nikker.

— Og sju folkevalgte er ikke en liten gruppe. Riktignok er det jeg som har fast plass i bystyret. Men de seks øvrige er faktisk folkevalgte de også, legger Chaudhry til.

— Jeg tilhører jo den samme bystyregruppa som Danny Chaudhry. Og vi er faktisk en større gruppe folkevalgte enn den på de tre faste som også kaller seg FNB, sier Eriksen og sikter til FNBs tre faste bystyrerepresentanter Bjørn Revil, Cecilie Lyngby og Britt Fossum.

Både Lyngby og Fossum har uttalt til VårtOslo at de ikke ønsker å kommentere saken om representantstøtten til Chaudry.

— Men hvorfor er denne saken så viktig for dere? Som nå opptrer som uavhengige. Med altså en fast møtende og seks vararepresentanter.

— Dette har med rettferdighet og prinsipper å gjøre. Og det har med lovverket og regler. Bystyrets reglement sier at representantstøtten skal følge representanten, sier Jan Eriksen.

Les også: — Endelig blir vi kommunale leieboere hørt, jubler Boligopprøret. Men gjengs leie er ennå ikke avviklet

— Var aldri meningen

Og nettopp dette er det som skaper hodebry for alle partiene i bystyret. Eriksen og Chaudhry har helt rett i at det eksisterende reglementet er på deres side.

«Representanttilskuddet følger representantene», står det svart på hvitt i bystyrets reglement.

Men i innstillingen fra direktøren for bystyrets sekreteriat, Lars Arne Ryssdal, foreslås det å endre reglementet.

Dersom endringen vedtas innebærer det at en representant ikke lenger vil kunne få representantstøtten utbetalt som uavhengig, eller ved et partibytte.

Støtten på 243.066 kroner årlig bør i fremtiden utbetales til partigruppene som ble valgt inn, foreslår direktør Ryssdal.

— Det har aldri vært meningen at de pengene som heter representanttilskudd har vært tenkt å gå til den enkelte representant. Hvis man hadde hatt et ønske om det ville jo honoraret til enkeltrepresentantene vært justert opp, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Frode Jacobsen i debatten om saken.

— Kan få 50.000 kroner

— De bystyremedlemmene som ikke er heltidspolitikere har et grunnhonorar som medlemmer av bystyret. Representantilskuddet, som tilfaller partiene, har aldri vært ment å gå til enkeltrepresentanter.

— Men vi foreslår nå at den enkeltrepresentanten som nå er blitt uavhengig (Danny Chaudhry, journ. anmrk.) skal få et tilskudd på 50.000 kroner. Det gjør vi fordi vi ser at det kan være grunner til at en enkeltrepresentant som er uavhengig skal kunne drifte noe rundt sin egen gruppe, sa Jacobsen.

Forslaget fra Ap ble fremmet sammen med de to andre byrådspartiene MDG og SV. Men de tre har ikke flertall i bystyret. Dermed var spørsmålet om forslaget ville få nok stemmer.

Rødt vil ikke endre reglement

— Det ville vært veldig dumt hvis vi vedtar noe feil i denne siste saken. Det er nå kommet inn to forslag i dag. Et forslag fra KrF der det foreslås 50 prosent godtgjøring av representanttilskuddet, og byrådspartiene foreslår 50.000 kroner. Men disse to forslagene handler om noe annet enn den reglementsendringen foreslått fra sekreteriatet, sa Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

— Forslagene fra byrådspartiene og KrF toucher innom et annet reglement, nemlig det om lønn og godtgjørelse. Og det endrer vi en gang i året, etter at Stortinget har vedtatt sine satser. Så å stemme for disse forslagene ville være feil, mente Evenrud.

— Men det er et alternativ til. Bystyret kan støtte Rødt forslag, som sier at vi ikke endrer nå, sa Evenrud.

Med flertall for Rødts forslag ville Danny Chaudhry og de seks vararepresentantene, som har brutt med de tre andre i FNBs gruppe, få utbetalt den nåværende støtten på 243.066 kroner årlig.

— Salomonisk løsning

Men etter Evenruds innlegg ville KrFs Espen Andreas Hasle redegjøre for hvorfor han mente det var riktig å gi Danny Chaudhry og de seks vararepresentantene en støtte på 50.000 kroner.

— Det har aldri vært intensjonen at representanttilskuddet skal gå til noen andre enn partigruppene. Men det har vært en uklarhet i det regelverket som var gjeldende da vi gikk til valg. Jeg mener vi må finne en salomonisk løsning, sa teologen og KrF-politikeren Hasle fra bystyret talerstol.

— Derfor har jeg foreslått at en uavhengig representant får halvparten av det nåværende representanttilskuddet. Da vil en uavhengig representant få støtte til å ivareta sitt verv som medlem av Oslo bystyre, mente Espen Andreas Hasle.

— Vi vil primært stemme for KrFs forslag og sekundært for byrådspartienes forslag, klargjorde Høyres gruppeleder Øystein Sundelin.

Venstre ba om mer tid

Dermed var det egentlig et slags flertall i bystyret for å endre reglementet, men ikke for å fjerne hele pengestøtten til Danny Chaudhry og de seks vararepresentantene som opprinnelig ble valgt inn på FNBs liste ved valget.

— Venstre heller nok til å lande på samme konklusjon som Rødt, sa Venstres Hallstein Bjercke.

— Men aller helst skulle jeg ønske at vi fikk noe mer tid til å behandle denne saken. Det er en vanskelig sak. Og en prinsipiell sak, la Bjercke til.

Dermed endte det uten et vedtak. Spørsmålet om tilskuddet på 243.066 kroner skal utbetales til FNB-utbryter Danny Chaudhry og seks vararepresentanter ble utsatt til bystyrets møte i januar.

Dermed er saken blitt utsatt i to omganger. Først i forretningsutvalget. Deretter i bystyret. Og onsdag kveld var det til slutt fire forskjellige alternativer på bordet.

Powered by Labrador CMS