Advokat Berit Jagmann (tv) og advokatfullmektig Oda Bjørvik mener politiet ikke hadde grunn til å bortvise Stig Berntsen fra Karl Johan 15. august. Foto: Christian Boger
Advokat Berit Jagmann (tv) og advokatfullmektig Oda Bjørvik mener politiet ikke hadde grunn til å bortvise Stig Berntsen fra Karl Johan 15. august. Foto: Christian Boger

– Politisk trakassering fra politiet, sa Rødts Stig Berntsen da han møtte i retten. Nektet å la seg bortvise fra valgstand på Karl Johan

– Vi var to personer, og det var mye politi på stedet. Det var ingen grunn til at vi skulle utgjøre noen form for en trussel mot fred og ro på stedet.

15. august deltok den danske islamhateren Rasmus PaludanSelvstendighetspartiets stand på Karl Johans gate. Rødts bystyrekandidat Stig Berntsen var også til stede og filmet den høyreekstreme dansken.

Etter ønske fra noen av Selvstendighetspartiets representanter, krevde politiet at fagforenings- og Rødt-politikeren Stig Berntsen og vennen Bård Bjerkeli umiddelbart skulle forlate Karl Johans gate og holdt seg borte fra sentrum i 24 timer.

Politiet oppga filmingen som grunnen til bortvisningen fra stedet.

— Politiet på høyreekstremistenes side

Men Berntsen mente han var i sin fulle rett og nektet å rette seg etter politiets bortvisning. Dermed ble han pågrepet av politiet og fjernet med makt fra Karl Johan. Rødt-politikeren ble satt på glattcelle og fire timer senere ilagt et forelegg på 8.000 kroner.

Men Berntsen nektet å vedta forelegget. Dermed endte saken i Oslo tingrett.

Da saken startet i tingretten erkjente Berntsen å ikke ha fulgt politiets pålegg om å fjerne seg, men nektet for straffeskyld.

— Vi var to personer, og det var mye politiet på stedet. Det var ingen grunn til at vi skulle utgjøre noen form for en trussel mot fred og ro på stedet, sa Berntsen i sin rettsforklaring.

� Et samfunn som blir styrt av hva som er mest komfortabelt for politiet, er en politistat – ikke et demokrati, sa Stig Berntsen. Foto: Christian Boger
� Et samfunn som blir styrt av hva som er mest komfortabelt for politiet, er en politistat – ikke et demokrati, sa Stig Berntsen. Foto: Christian Boger

Politikeren mener politiets reaksjon innebar en form for politisk forfølgelse.

— Politiet valgte å bortvise oss uten at noe ulovlig hadde skjedd. De blandet seg inn i valgkampen på høyreekstremisters vegne. Det er vanskelig å oppfatte dette som annet enn politisk trakassering, sa Berntsen.

Det "smeller" snart

Etter Berntsens erkjennelse av de faktiske forhold, var det forventet at det store stridstemaet var hvilken hjemmel politiet hadde for bortvisningen.

Slik ble det også. Etter at politibetjent Stian Bugge hadde forklart seg om hvordan han pågrep Berntsen, kom turen til politiets innsatsleder Svein Arild Gjørumsland.

Under sin forklaring sa innsatslederen at han mente det var nødvendig å bortvise Rødt-politikeren og Bjerkeli for å forhindre at situasjonen utviklet seg til en ordensforstyrrelse.

— Jeg får melding fra folkene tett på situasjonen at det snart vil "smelle" om ikke de to personene bortvises. Derfor bestemmer jeg at slik må det bli, forklarte innsatslederen i politiet.

Motstridende forklaringer fra politiet

Innsatsleder Jørumlands forklaring skilte seg etter hvert såpass fra politibetjent Bugges forklaring at Berntsens forsvarer fant det riktig å påpeke politiets motstridende vitneutsagn.

Ifølge Jørumland var det tilløp til ordensforstyrrelser og et eget område der motdemonstranter skulle oppholde seg. Politibetjent Bugge forklarte derimot at det ikke var motdemonstranter til stede da Bernsten ble pågrepet.

— Jeg er 100 prosent sikker på at jeg har gjenfortalt historien riktig, sa Jørumland på direkte spørsmål fra sakens dommer, Tor Sandsbraaten.

— Kan svekke politiets versjon

Også aktoratet fikk spørsmål fra dommeren om politivitnenes motstridende forklaringer.

— Vi mener at dette ikke har noe å si for saken, var svaret fra politifullmektig Naila Parveen.

Uenigheten mellom politifolkene, om sakens fakta, førte til at retten tok en pause. Etter pausen ble politibetjent Stian Bugge ringt opp av dommeren, for å forsøke å skape klarhet i hva som hadde skjedd.

Bugge fastholdt igjen at enkelte av de tingene innsatslederen hadde beskrevet i sin forklaring, ikke skjedde den dagen Berntsen ble bortvist og pågrepet, men dagen etterpå.

— Dette svekker opplagt politiets begrunnelse for bortvisning. Det var ikke noen demonstrasjon den dagen som ville kunne eskalere, sier advokat Berit Jagmann, som forsvarte Berntsen sammen med advokatfullmektig Bjørvik.

Ikke et demokrati verdig

— Er det meg, er det Rødt, er det en politisk vurdering av meg eller av fagforeninga mi? Hvordan skal dette oppfattes? Et samfunn som blir styrt av hva som er mest komfortabelt for politiet er en politistat – ikke et demokrati, sa Stig Berntsen.

Dom i saken er ventet om 14 dager.

Powered by Labrador CMS