�  Vi skal selvfølgelig ikke sperre for ambulanser, pasienter, pårørende eller ansatte, sier Lene Haug i Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus. Foto: Olga Andresen
� Vi skal selvfølgelig ikke sperre for ambulanser, pasienter, pårørende eller ansatte, sier Lene Haug i Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus. Foto: Olga Andresen

— Vi håper på tre tusen demonstranter. Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus planlegger å slå fysisk ring rundt Tårnhuset

En knapp uke før styremøtet i Helse Sør-Øst, planlegges en stor markering 14. juni der folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus inviterer folk til å fysisk slå ring rundt Tårnhuset ved sykehusets hovedinngang.

Publisert

— Vi skal selvfølgelig ikke sperre for ambulanser, pasienter, pårørende eller ansatte, sier Lene Haug i Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus til VårtOslo.

— Men vi håper på mellom 2 og 3.000 mennesker som fysisk slår ring rundt blant annet Tårnhuset og fonteneområdet ved hovedinngangen til Ullevål sykehus.

Helse Sør-Øst: Ullevål er for dyrt

Bakgrunnen for sykehusstriden i Oslo er at styret i det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst i 2016 vedtok å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker. Det skal delvis finansieres gjennom å selge dagens sykehustomt på Ullevål for et milliardbeløp. Disse planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H).

Men planene har møtt kraftig kritikk både fra ansattrepresentanter og ulike fagmiljøer.

En lang rekke fagforeninger og organisasjoner gikk i vinter i fakkeltog for å redde Ullevål sykehus. Blant deltakerne var LO Oslo, Oslo legeforening, Fagforbundet Oslo, Aker Sykehus Venner, Redd Ullevål Sykehus, Helsetjenesteaksjonen, Den norske Jordmorforening, Psykologforeningen OUS og Folkebevegelsen for lokalsykehusene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
En lang rekke fagforeninger og organisasjoner gikk i vinter i fakkeltog for å redde Ullevål sykehus. Blant deltakerne var LO Oslo, Oslo legeforening, Fagforbundet Oslo, Aker Sykehus Venner, Redd Ullevål Sykehus, Helsetjenesteaksjonen, Den norske Jordmorforening, Psykologforeningen OUS og Folkebevegelsen for lokalsykehusene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Demonstrasjonen 14. juni skjer bare seks dager før styret i Helse Sør-Øst behandler den såkalte "belysningen" av fortsatt drift og mulig utbygging av Ullevål sykehus. I januar, etter krav om utredning av fortsatt drift ved Ullevål sykehus, vedtok Helse Sør-Østs styre "å belyse" Ullevål som alternativ plassering.

I slutten av mai ble den såkalte belysningen offentlig kjent. Her hevder ledelsen i Helse Sør-Øst at å bygge ut Ullevål sykehus øker kostnadene med 13 milliarder kroner mer, samt forsinker storsykehus-prosjektet i Oslo med sju år.

— Folkelig og faglig støtte øker i Oslo

— Det bør jo ringe en bjelle når ansattes representanter i styret går mot utbygging av Gaustad. De mente at en belysning ikke ville styrke beslutningsgrunnlaget, og ønsket i stedet en likeverdig utredning av mulighetene ved en utbygging på Ullevål-tomta, sier Lene Haug i Redd Ullevål sykehus.

Nå oppfordrer dere folk til å møte opp ved hovedinngangen og Tårnhuset klokken 15 fredag 14. juni. Merker dere et økende engasjement fra folk i Oslo?

— Ja, definitivt. I årets 1.maitog i Oslo var sykehusseksjonen med krav om bevaring av Ullevål sykehus den desidert største delen av toget. Omlag 1.000 mennesker gikk under den seksjonen. I år opplevde vi også trampeklapp fra folk som omkranset 1.maitoget. Det opplevde vi ikke i fjor, forteller Lene Haug.

� Vi håper på mellom to og tre tusen mennesker som fysisk slår ring rundt blant annet Tårnhuset og fonteneomårdet ved hovedinngangen til Ullevål sykehus, sier Lene Haug. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
� Vi håper på mellom to og tre tusen mennesker som fysisk slår ring rundt blant annet Tårnhuset og fonteneomårdet ved hovedinngangen til Ullevål sykehus, sier Lene Haug. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

— I februar samlet vi 900 mennesker til fakkeltoget som endte opp utenfor Stortinget. Nå er engasjementet mye større. Bak markeringen 14. juni står flere organisasjoner. Foreløpig er både Fagforbundet, Oslo legeforening og Jordmorforeningen med på å slå fysisk ring rundt blant annet Tårnhuset ved Ullevål, sier Haug.

— Tverrpolitisk markering

— Jeg vil gjerne understreke at vi har bred tverrpolitisk støtte til demonstrasjonen. Vi har med oss Aker Sykehus Venner, Gaustadklubben, Helsetjenesteaksjonen og Kvinnefronten støtter alle aksjonen. I tillegg kommer grupper og partilag fra Oslo Frp, Oslo SV, Venstrekvinnene i Oslo, Oslo Senterparti, Senterungdommen og Helsepartiet.

— Demonstrasjonen 14. juni er viktig fordi vi mener ledelsen i Helse Sør-Øst svartmaler situasjonen overfor styret. Det mest fornuftige og forsvarlige er å beholde sykehusdrift ved Ullevål. Derfor er det viktig med markering som tydelig viser engasjement fra både ulike fagmiljøer ved sykehuset og fra folk i Oslo, avslutter Lene Haug i Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus.

Powered by Labrador CMS