Eieren av telekiosken i Vogts gate er dømt for heleri, brudd på bokføringsloven og for å ha ansatt en asylsøker uten arbeidstillatelse. Foto: B. Tranberg/Flickr
Eieren av telekiosken i Vogts gate er dømt for heleri, brudd på bokføringsloven og for å ha ansatt en asylsøker uten arbeidstillatelse. Foto: B. Tranberg/Flickr

Kioskeier på Torshov lurte asylsøker til å opprette fiktivt firma

Asylsøkeren trodde han underskrev avtale om prøvetid. I virkeligheten skrev han under på opprettelsen av et fiktivt firma som kioskeieren brukte til helerivirksomhet.

Publisert Sist oppdatert

Asylsøkeren kunne ikke norsk og bodde på et mottak i nærheten av telekiosken i Vogts gate på Torshov. Han kom i kontakt med den 47 år gamle kioskeieren etter å ha vært kort tid i Norge.

Malstrøm av svart økonomi og heleri

47-åringen tilbød ham jobb i kiosken, og sa det var en mulighet til å lære språket. Det ble først inngått en muntlig avtale om prøvetid, deretter jobbet asylsøkeren i kiosken nesten hver dag over en lengre periode. Men asylsøkeren visste ikke at han var i ferd med å bli lurt inn i en malstrøm av svart økonomi, helerivirksomhet og opprettelsen av fiktive selskaper for å skjule en stor strøm av kontanter som ble unndratt beskatning.

Beslagla 186 stjålne mobiler og pc`er

I tingretten er den 47 år gamle kioskeieren nå dømt til 90 dager i fengsel for helerivirksomhet, brudd på bokføringsloven og utlendingsloven. I dommen slås det fast at mannen har drevet profesjonell helerivirksomhet av stjålne mobiltelefoner og datamaskiner. Tilsammen er det beslaglagt 87 stjålne mobiltelefoner og 99 bærbare pc`er.

Trodde dokument var ansettelseskontrakt

I tillegg er det tatt beslag i diverse mobilkomponenter, kontantkort og betalingsterminaler. Beslagene er gjort både hjemme hos 47-åringen og i telekiosken.

En dag asylsøkeren intetanende var på jobb kom 47-åringen med et dokument den kioskansatte trodde var en skriftlig avtale om prøveansettelsen de muntlig var blitt enige om. Først i ettertid forsto asylsøkeren at 47-åringen hadde opprettet et firma i flyktningens navn.

Opprettet firmaer under forskjellige navn

Politiets etterforskning avdekket at det fra 2008 til 2015 ble opprettet 16 ulike selskaper eller firmaer på kioskens adresse. All virksomheten var opprettet under forskjellige navn og fremstår som tildels fiktive firmaer. Men tingretten mener det bevist at det hele tiden var 47-åringen som har drevet virksomhet i ly av de ulike firmaene. På grunn av at virksomheten stort sett har vært basert på kontanter er det vanskelig å anslå nøyaktig omsetning. I tillegg mangler fullstendige regnskap og skattedokumentasjon for flere år. Men trolig var driftsinntektene bare i 2014 på mellom 600.000 og 850.000 kroner, forklarte et politivitne i retten.

Kontoutskrifter beviser eierskap

I retten kom det også frem at politiet har fått flere svært ulike forklaringer fra 47-åringen under etterforskningen. Felles for forklaringene er at mannen skylder på andre, og han hevder han kun var deltidsansatt. Også i retten hevdet 47-åringen at det var andre som var de reelle eierne av telekiosken. Men utskrifter fra mannens bankkonto viser en pengestrøm der det er han alene som har betalt husleie, strøm og andre utgifter til kioskdriften. I tillegg viser beslag fra mannens bopel at han satt med både leiekontrakt og korrespondanse med gårdeier. Tingretten konkluderer dermed at 47-åringen hele tiden har drevet telekiosken.

I tillegg til straffen på 90 dagers fengsel for heleri er 47-åringen fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i to år. Mannen er også dømt for brudd på utlendingsloven ved å ansette en asylsøker som ikke hadde gyldig arbeidstillatelse.