Hjemmets kolonihage på Bjølsen ble kjent gjennom barne-tv og Portveien 2 på midten av 1980-tallet. Foto: Hans-Petter Fjeld/Wikimedia
Hjemmets kolonihage på Bjølsen ble kjent gjennom barne-tv og Portveien 2 på midten av 1980-tallet. Foto: Hans-Petter Fjeld/Wikimedia

Do-krangel i kolonihage på Bjølsen endte i retten

En forbrenningsdo med det eventyrklingende navnet Cinderella har i flere år satt sinnene i kok ved Portveien 2.

Publisert

Hjemmets kolonihage er for mange mest kjent fra barne-tv på midten av 1980-tallet der Jarl Goli og Eli Rygg for alvor ble tv-kjendiser. I tillegg figurerte den hemmelige sjiraffen Raffen i episodene fra den idylliske kolonihagen på Bjølsen.

Men i 2016 ble idyllen brutt. I hvert fall mellom to naboer med hver sin parsell i kolonihagen på Oslos østkant. Den ene naboen hadde allerede i 2012 installert et forbrenningstoalett med det eventyrklingende navnet Cinderella, eller Askepott på norsk. Men fire år etter installasjonen, i 2016, hadde den andre naboen fått nok av Cinderella.

Styret luktet og lyttet uten hell

Hun mente plutselig i 2016 at Cinderella avga både sjenerende lukt og støy, og klagde til styret i kolonihagen. Befaring ble raskt gjennomført, og styrets medlemmer konstaterte enstemmig:

" Lyden fra toalettet var minimal og langt lavere enn en gressklipper, oppvaskmaskin eller en vanlig samtale. Vi ser ingen grunn til ytterligere isolasjon eller fjerning av toalettet."

En Cinderella forbrenningsdo er 'frikjent' i Oslo tingrett for å avgi sjenerende lukt og støy. Foto: Cinderella forbrenningstoaletter
En Cinderella forbrenningsdo er "frikjent" i Oslo tingrett for å avgi sjenerende lukt og støy. Foto: Cinderella forbrenningstoaletter

En skulle tro at do-krangelen herved ble lagt død og at roen kunne senke seg over de små, idylliske kolonihage-hyttene på Bjølsen. Men naboen som følte seg forulempet av støy og sjenerende lukt fra forbrenningstoalettet, ga seg ikke så lett. I 2017 måtte styret agere og befare atter en gang etter nye klager på Cinderella.

Styret luktet og lyttet på ny

Etter befaringen konkluderer styret igjen med at Cinderella hverken avgir særlig støy eller sjenerende lukt. Styrets leder, nestleder og byggansvarlig kan kun oppdage en svak susing mens de står tett opp til forbrenningstoalettets pipe. Cinderella har livets rett i Hjemmets kolonihage på Bjølsen, mener styret igjen 29. mai 2017. Og gir en syrlig, men tydelig beskjed til naboen som har klaget:

" Styrets vedtak er enstemmig og endelig, og vi forventer at dette blir respektert."

Men den lukt- og støyplagede damen, som forgjeves har klaget til styret to ganger, gir seg ikke. Nå tar hun do-krangelen videre til forliksrådet i Oslo. Heller ikke her får naboen medhold i at Cinderella er til sjenanse. Hun taper saken i forliksrådet og idømmes å betale saksomkostninger på 4.612 kroner.

Do-krangel i tinghuset

Men til tross for at både styret i kolonihagen på Bjølsen og Oslo forliksråd har en klar oppfatning av at Cinderella hverken stinker eller støyer går kvinnen videre med saken. Hun bringer do-krangelen inn for tingretten. Under henvisning til nabolovens paragraf 2, som sier at ingen "må gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom".

18. juni i år, mens sommerheten veltet inn over Oslo, møttes de to kolonihage-naboene og deres advokater i tinghuset. Do-krangelen hadde nådd nye høyder.

En knapp måned senere foreligger do-dommen med Oslo tingretts vurdering. Den er på fire tettskrevne sider og det er hentet inn mye informasjon fra andre rettskilder. Oslo tingrett tar påstander om sjenrende lukt og støy fra Cinderella på alvor.

La lykken gro

I dommen går retten tilbake til juridisk veiledning i Sivillovbokutvalet fra 1957. Retten har også pløyd seg gjennom en kjennelse fra høyesterett i 1969 for å komme frem til rett dom i do-striden i en kolonihage på Bjølsen. Og til slutt oppsummerer tingretten:

" Retten finner de ulemper forbrenningstoalettet medfører for N.N. hverken urimelig eller uturvande. Tiltaket er etter dette ikke i strid med nabolovens paragraf 2, og N.N. kan således ikke få medhold i sitt krav om retting etter nabolovens paragraf 10."

Dermed har eieren av Cinderella gått av med seieren for fjerde gang, og Askepott-doen er "frikjent" av Oslo tingrett. Naboen som mente seg utsatt for sjenerende lukt og støy tapte, og må betale 4.687 kroner og 50 øre i sakskostnader.

Så får vi håpe alle i kolonihagen på Bjølsen kjenner til det gamle ordtaket VårtOslo i denne sammenheng parafraserer uten blygsel: La lykken gro, som graset bak do. I Portveien to.

Powered by Labrador CMS