Det er uklart hvilket tilbud nyankomne flyktninger fra krigsherjete Ukrania har fått på Hero AS' mottak i Oslo sentrum. Denne uken ble Thon Hotel Munch og Thon Hotel Panorama gjort om til akuttinnkvarteringer.
Det er uklart hvilket tilbud nyankomne flyktninger fra krigsherjete Ukrania har fått på Hero AS' mottak i Oslo sentrum. Denne uken ble Thon Hotel Munch og Thon Hotel Panorama gjort om til akuttinnkvarteringer.

Kun vanlig hotellpersonale på plass på Hero Norges akuttinnkvartering da bussene med ukrainske flyktninger ankom mandag

Virksomheten Hero Norge AS gir uklare svar om bemanning og ivaretakelse av barn ved de nye akuttmottakene for flyktninger i Oslo sentrum som åpnet denne uken.

Publisert

VårtOslo har fått uklare og vage svar om bemanningen på to akuttinnkvarteringer i Oslo sentrum som ble åpnet for flyktninger denne uken. To kilder hos Hero Norge AS, som drifter de to mottakene, gir ulike beskrivelser av den faktiske bemanningssituasjonen.

VårtOslo har fått klart svar på én ting. Da flyktninger ankom Thon Hotel Munch i sentrum mandag denne uken, var det ikke på plass bemanning med kompetanse på eller erfaring fra mottak av flyktninger. Det var verken barnefaglig kompetanse eller sanitetskompetanse på plass. Kun hotellansatte som ifølge det Hero Norge kjenner til ikke har erfaring fra lignende arbeid.

Uklare på bemanning og antall Hero-ansatte

Det VårtOslo får vite fredag, i et svar fra kommunikasjonsrådgiver Arnfinn Nordbø, er at det var «egne ansatte» fra Hero AS på plass fra onsdag. VårtOslo har ikke fått svar på hvilken kompetanse disse har eller hvor mange de er på hvert av hotellene.

I et intervju onsdag sa imidlertid regionleder for Oslo i Hero Norge, Ole Valen, at det ikke var på plass noen fra Hero AS på noen av mottakene, kun hotellansatte. Han opplyste at det var rekruttert barnefaglig ansvarlige som ville være på plass «i løpet av noen dager» samt et ikke oppgitt antall miljøarbeidere.

På Thon Hotel Munch skal flyktningene fra Ukraina bli innkvartert fremover.
På Thon Hotel Munch skal flyktningene fra Ukraina bli innkvartert fremover.

På skriftlig og muntlig spørsmål fra VårtOslo onsdag og fredag denne uken, var det ikke mulig å få mer detaljert informasjon fra Hero Norge om bemanning ved de to innkvarteringene.

— Barnefaglig og aktivitetsansvarlig

Arnfinn Nordbø skriver i en epost fredag kveld at det er «to barnefaglige og to aktivitetsansvarlige» ved Thon Hotel Munch og Thon Hotel Panorama i Rådhusgata. Han oppgir ikke når disse ansatte begynte å jobbe på innkvarteringene.

Han opplyser videre at Hero har et ambulerende team som tar seg av fellestjenester.

— Disse bistår på blant annet logistikk, økonomi, drift, helse, barnefaglig, administrasjon og ledelse. Disse er i tett dialog med akuttinnkvarteringene, både gjennom fysisk oppmøte, digitalt, e-post og telefon. Vi oppretter også et ambulerende team som kan bistå ved spesielle behov, skriver Nordbø i en epost.

Arnfinn Nordbø i Hero AS opplyser ikke om ansattes kompetanse.
Arnfinn Nordbø i Hero AS opplyser ikke om ansattes kompetanse.

Når kom det flyktninger til Panorama?

Henholdsvis regionsjef og kommunikasjonsrådgiver i Hero Norge har gitt ulike svar på når flyktninger ankom Thon Hotel Panorama denne uken. Regionsjef Ole Valen sa onsdag at det var mange flyktninger på Panorama samme kveld, mens kommunikasjonsrådgiver Arnfinn Nordbø sier det ikke kom flyktninger dit før fredag.

Fredag kveld fikk VårtOslo beskjed fra Nordbø om at Hero Norge ikke svarer på flere spørsmål om mottakene i Oslo i denne omgangen.

Innkvarteringen på Thon Hotel Munch har 400 senger, den på Thon Hotel Panorama har 380 senger.

Slik bemanner Norsk folkehjelp innkvarteringer

Norsk folkehjelp driver ingen mottak nå, og har ikke rammeavtale med Utlendingsdirektoratet (UDI). De bemanner akuttinnkvartering av flyktninger i Oslo-området i samarbeid med tilbydere som har rammeavtale med UDI. Norsk folkehjelp ønsker ikke å kommentere driften ved Heros innkvarteringer, eller si noe om hvordan andre aktører jobber.

Kommunikasjonsrådgiver Håkon Ødegaard opplyser imidlertid at Norsk Folkehjelp har førstehjelpsmannskaper og erfaren bemanning på plass fra dag én på de mottakene de samarbeider med.

Han forklarer at Norsk folkehjelp stiller med ansatte som har erfaringsbakgrunn fra å jobbe med asylmottak og flyktninger, i tillegg til frivillige.

— De frivillige skal gi bistand ved ankomst av busser, følge flyktningen mellom registreringsposter på akutt innkvarteringen og bistå med informasjon om «livet» på akutt innkvarteringen. De skal være trygge og imøtekommende i dialogen med flyktningene, bistå med informasjon om prosessen med registrering og forløpet videre til mottak, forklarer han.

Ødegaard forteller også at de krever politiattest og briefing av frivillige.

— De skal ha skrevet under våre etiske retningslinjer og hatt samtale med våre ansatte med gjennomgang av disse, skriver Ødegaard i en epost.

— Uvanlig akutt situasjon

I et intervju onsdag sa regionsjef Ole Valen at hotellansatte har nok kompetanse til å ta i mot nyankomne flyktninger.

Valen opplyste videre at de hotellansatte ved både Munch og Panorama vil få opplæring som gjør dem til det han kaller «gode mottaksfolk». Han forklarte at de hotellansatte ikke får kurs, men at erfarne ansatte i Hero skal bistå, motivere dem og gi dem gode tips og innspill.

Han understreket også at det er en uvanlig akutt situasjon i Oslo nå, og at det tilbudet Hero Norge har stilt til disposisjon ved Thon Hotel Munch og Thon Hotel Panorama er uvanlig raskt levert. To brakkerigger som drives av uteleieaktøren Rooms4Rent, står også på listen over akuttinnkvartering som leveres av Hero Norge på oppdrag fra UDI.

Han forteller at UDI har bedt Hero Norge om å raskt finne egnete mottak eller underleverandører som kan stille opp. Thon Hotels og Room4Rent som leverer brakkeriggene er underleverandører som leverer, opplyser Valen.

— Tilbyr tjenester helt fra ankomst

Hero Norge er en privat virksomhet som har drevet asylmottak siden 1987. De er en av de største aktørene i mottaksbransjen, og har en rammeavtale med UDI. På nettsidene sine skriver de at de som «eneste virksomhet i Norge tilbyr tjenester helt fra ankomst som asylsøker til Norge, videre gjennom mottaksoppholdet og til integrering i arbeid og utdannelse.»

Powered by Labrador CMS