Rådhuspassasjen. Foto: Google Streetview
Rådhuspassasjen. Foto: Google Streetview

Byantikvaren vil kjempe for Rådhuspassasjen

Publisert

– Det blir som å stenge av en gate, sier byantikvar Janne Wilberg. Hun er sterkt imot forslaget om å stenge Rådhuspassasjen.

I våres ble det kjent at eier Nordea Liv ønsker å stenge Rådhuspassasjen for gjennomgang. Det kom frem i et brev til plan- og bygningsetaten i mars. Stengingen er et ledd i en planlagt rehabiliteringsprosess, som vil innebære en økning av bygningens arealer.

Men nå uttaler plan og bygningsetaten at de er kritiske til planene. Det samme er byantikvaren.

Del av gammel rådhusplan

Byantikvaren er sterkt imot forslaget. Hun viser til reguleringsplanen, som rådhusarkitektene Arneberg og Paulson lagde for hele området i begynnelsen av 1900-tallet. Wilberg sier at det er i strid med den opprinnelige planen å stenge Rådhuspassasjen.

– Rådhuspassasjen er helt klart en del av den opprinnelige bygningen. Dette byplangrepet har så høy kvalitet både som plan og arkitektur at vi vil kjempe litt ekstra for å bevare passasjen. Vi ønsker ikke at den skal stenges, understreker Wilberg.

– Som å stenge av en gate

– Sammenhengen mellom Rådhusplassen og passasjen er vesentlig. Det blir nærmest som å stenge av en gate, sier byantikvaren, som påpeker at kvartalet er i fredningsklasse. Dette er anlegg som kvalifiserer til å bli fredet etter kulturminneloven.

– Hele området rundt Rådhuset er det. Vi vil motsette oss forslaget på grunn av disse kulturminneverdiene.

Overkjører fotgjengere

Forslaget vil innebære at fotgjengerne får mindre spillerom. Det er byantikvaren kritisk til.

– Det er mange fotgjengere som bruker denne passasjen, påpeker byantikvar Janne Wilberg.

Samtidig med dette forslaget, foregår det andre grep for å åpne bygårder og kvartaler, opplyser hun.

– Nå er det snakk om å åpne enkelte passasjer for fotgjengere igjen. Jeg vet i hvert fall om et par slike tilfeller, sier Janne Wilberg, som ikke kan gå ut med hvilke gårder det gjelder ennå.

At man samtidig vil stenge Rådhuspassasjen går på tvers av slike grep.

– Det er få slike passasjer igjen i Oslo. Derfor ønsker vi ikke at eieren lukker denne, slår byantikvaren fast.

– Befolkningens felles stue

En annen som stiller seg kritisk til forslaget er jurist Audun Engh. Han representerer The International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism, en organisasjon som jobber for å verne tradisjonell arkitektur og videreføre tradisjoner innenfor byplanlegging.

– Nå skal gatene utenfor bli bilfrie. Da er det idiotisk ikke å opprettholde fotgjengerpassasjen. Det dreier seg om bevegelighet i byen for fotgjengere, sier han.

Engh peker på gatelivets funksjon i bybildet.

– Gatene er befolkningens felles stue. Gateliv i bygninger inntil fortauet skaper en levende by, og eierne har plikt til å bidra til gatelivet, mener han.

– Ikke på bekostning av butikker

I tillegg advarer Engh mot å gjøre om butikklokaler til kontorer.

– Jeg er redd for at bygningen vil bli kontorkasser uten attraktive tilbud. Det tror jeg er en kommersiell feilvurdering.

Arkitekt Andreas Haukeland i Pilot Arkitekter jobber med prosjektet og har signert brevet til plan- og bygningsetaten. Han tilbakeviser at de økte kontorarealene vil gå på bekostning av butikklokaler:

– Vi vil gjøre bygget mer tidsmessig, slik at det fungerer bedre som et kontorbygg. Inngangspartiet kan bli endret. Men grepene vil ikke nødvendigvis føre til mindre butikkarealer. Første etasje er fortsatt tenkt som butikker ut mot gaten, sier Andreas Haukeland.

– Forslaget om å stenge passasjen er så kontroversielt at politikerne må stoppe det, mener Engh.

VårtOslo har ikke lyktes i å få en kommentar fra byråd for byutvikling Hanna Marcussen.

 

Powered by Labrador CMS