En av Norges mest profilerte advokater i nyere tid, Harald Stabell, er gått bort etter kort tids sykeleie. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix
En av Norges mest profilerte advokater i nyere tid, Harald Stabell, er gått bort etter kort tids sykeleie. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Gentlemansadvokaten Harald Stabell har gått bort

Harald Stabell døde lørdag morgen 71 år gammel, etter noen ukers sykdom. Han etterlater seg kone, tre voksne barn og barnebarn.

Publisert

Dermed har både Norge mistet en av sine mest kjente advokater.

Harald Stabell ble gjerne omtalt som gentlemansadvokaten og huskes godt for forsvarerrollen i svært profilerte saker. Han hadde blant andre Arne Treholt, Per Orderud og Stein Lillevolden på klientlisten.

Harald Stabell ble født 16. januar 1947 i Oslo. Faren var avdelingsdirektør Georg Krohg Stabell (1916–2003) mens moren var Gina Schreiner (1919–1991).

Stortingskandidat for Rødt i Oslo

Stabell markerte seg tidlig med et stort politisk engasjement. På 1970-tallet var han politisk aktiv i AKP (m-l), og han stilte senere opp på opprop for Rød Valgallianse.

Advokat Harald Stabell og Maria Bergram Aas i aksjon i Oslo Tingrett. Foto: Anette Karlsen / NTB Scanpix
Advokat Harald Stabell og Maria Bergram Aas i aksjon i Oslo Tingrett. Foto: Anette Karlsen / NTB Scanpix

I 2009 sto Stabell på 22. plass på Rødts stortingsvalgliste i Oslo.

Han tok juridisk embetseksamen i 1973, og det er som advokat og forsvarer Stabell huskes best.

— Viktig med godt renommé i retten

Fra 1985 drev han egen advokatpraksis. Fra 1990 ble han fast forsvarer i lagmannsretten – og i Oslo byrett fra 1996. Han hadde møterett for Høyesterett fra 1994 og satt også tolv år som leder av strafferettsutvalget.

Som en av Norges største advokatkjendiser ble han stilt spørsmålet om han trodde han kunne vinne saker på grunn av kjendisstatusen. Spørsmålet kom i et intervju med Advokatbladet i 2013, og Stabell svarte:

– Nei, det ville i så fall være helt feil. Men, jeg tror det er en fordel for klienten at hans advokat har et godt renommé for domstolen. Et dårlig omdømme kan nok skade en klient. Selv om dommeren prøver å ha et profesjonelt forhold til saken og advokatene, er dommere også bare mennesker. De vil lett kunne ha tidligere erfaringer i bakhodet under saken.

— Av og til er forsvarer er et skjellsord

I det samme intervjuet understreket Stabell at han var svært opptatt av laugsmentalitet og at man skal kunne diskutere uenigheter utad, selv om det kan medføre kritikk av kolleger.

– Forsvarerrollen er et tema blant allmennheten. Av og til har det nærmest vært et skjellsord å være forsvarer, fordi enkelte har opptrådt utad på en måte som ikke er bra. Og slik fortjener vi ikke å bli oppfattet, uttalte han videre i dette intervjuet.

Ifølge Store Norske Leksikon kan man se noen røde tråder i Stabells advokatgjerning, som uaktsomt drap, arbeidsrettssaker på arbeidstakernes side – samt saker på vegne av frivillige organisasjoner og ungdomsmiljøer.

Stilte opp for Blitz og Bellona

På slutten av 1980-tallet var Stabell eksempelvis å se som forsvarer for ungdomsmiljøet Blitz og Stein Lillevolden. Han stilte også som forsvarer for en rekke organisasjoner, som Natur og Ungdom, Bellona og Human-Etisk Forbund.

I 2002 mottok han den gjeve utmerkelsen Espelands honnørpris av Den Norske Advokatforening.

I begrunnelsen for tildelingen het det: "Harald Stabell har gjennom sitt mangeårige virke som advokat fremstått som en uredd og ansvarsbevisst advokat. Han har forsvart viktige rettssikkerhetsprinsipper, også når dette har medført stor personlig belastning".

Videre het det at han har "bidratt til å fremme respekten for den enkeltes rettssikkerhet og menneskeverd på en prisverdig måte."

Powered by Labrador CMS