Stig Berntsen i Oslo tingrett, flankert av advokat Berit Jagmann (til v.) og advokatfullmektig Oda Bjørvik. Foto: Christian Boger
Stig Berntsen i Oslo tingrett, flankert av advokat Berit Jagmann (til v.) og advokatfullmektig Oda Bjørvik. Foto: Christian Boger

Rødt-politiker Stig Berntsen anker dom han fikk etter å ha nektet å flytte seg fra valgbod på Karl Johan

� Jeg kan ikke akseptere dommen. Selv om det er små sjanser for at saken kommer opp i lagmannsretten, velger jeg å søke om ankesak, sier Stig Bernsten.

Publisert

Den 15. august i år deltok den danske høyreekstremisten Rasmus Paludan på Selvstendighetspartiets stand på Karl Johans gate og spredde sitt islamfiendtlige budskap.

Til stede var også hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Oslo og en av Rødt Oslos kandidater til Oslo bystyre, Stig Berntsen. Han filmet Paludans deltakelse på standen.

9.500 i bot pluss saksomkostninger

Politiet krevde at Berntsen skulle fjerne seg. Dette nektet Rødt-politikeren å gå med på. I stedet ble han arrestert og måtte sitte i fire timer på glattcella. Etter stoppet i arresten, nektet han å vedta boten på 8.000 kroner.

Dermed ble det rettssak og Stig Berntsen ble i Oslo tingrett dømt til å  betale en bot på 9.500 kroner for å ha nektet å rette seg etter politiets bortvisning. I tillegg må Berntsen betale 3.000 kroner i saksomkostninger.

— Jeg søker om anke delvis på skyldspørsmålet og delvis på bevisføringen, sier Stig Berntsen til VårtOslo.

Politiet med motstridende forklaringer

Da saken kom opp i Oslo tingrett var Stig Berntsen tydelig på at han erkjente de faktiske forhold. Men han nektet straffeskyld.

— Jeg opplever dette som urettferdig og uriktig, sa Berntsen da dommen ble forkynt.

Berntsen mener politiet hindret ham i å drive helt legitim politisk virksomhet i en valgkamp.

Den danske politikeren Rasmus Paludan, fra det danske partiet Stram Kurs, besøkte Selvstendighetspartiets valgbod på Karl Johans gate. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Den danske politikeren Rasmus Paludan, fra det danske partiet Stram Kurs, besøkte Selvstendighetspartiets valgbod på Karl Johans gate. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

— Det ser ut til å være viktigere for politiet å beskytte høyreekstreme fremfor å beskytte ytringsfriheten, sa Rødt-politikerens advokat Berit Jagmann.

I tingretten presenterte politiet to motstridende forklaringer.  Politiets innsatsleder Svein Arild Gjørumsland forklarte at det var demonstrasjoner på Karl Johan den dagen Berntsen ble arrestert, og at et eget område var opprettet for demonstranter.

Men politibetjenten som pågrep Rødt-politikeren, forklarte seg annerledes enn innsatslederen i retten. Politibetjent Stian Bugge sa det ikke var noen demonstrasjon da Berntsen ble arrestert.

— Ingen egeninteresse i falsk forklaring

— Jeg kan ikke la denne dommen bli stående uten å forsøke å få en ankesak. Tingretten la til grunn at politiet snakket sant, sier Stig Berntsen og sikter til de motstridende forklaringene som ble avgitt.

Politiets motstridende forklaringer skapt forvirring i retten, og etter hvert viste det seg at de to polititjenestemennene snakket om to forskjellige dager. Og at innsatslederen i sin forklaring snakket om en helt annen dag og en helt annen situasjon rundt de høyreekstreme og antifascistene som demonstrerte.

Likevel har tingrettsdommer Tor Sandsbraaten valgt å tillegge politiets forklaring størst vekt i dommen:

«Bugges forklaring fremstod troverdig og detaljrik. Bugge har ingen egeninteresse i forklare seg falskt slik retten ser det.»

— Bilder viser at jeg ikke var aggressiv

Berntsen påpeker også at det i dommen fra tingretten gis inntrykk av at han ikke stanset filming av den danske høyreekstremisten da politiet ga beskjed om det.

— Jeg mener bestemt at jeg stanset filming da jeg fikk beskjed om det. De bildene politiet la frem i retten er fra et tidspunkt før jeg fikk beskjed om å stanse filming, sier Rødt-politikeren.

Stig Berntsen sier han opplever dommen som både urettferdig og feil. Foto: Vegard Velle
Stig Berntsen sier han opplever dommen som både urettferdig og feil. Foto: Vegard Velle

I tingretten hevdet også politiet at Stig Berntsen hadde opptrådt aggressivt ved å filme tett opp i ansiktet til et medlem av Selvstendighetspartiet.

— Dette stemmer heller ikke. Av politiets egne bilder fremgår det klart at filmingen ikke var oppe i ansiktet, sier Berntsen.

VårtOslo har hørt gjennom lydopptak fra hendelsen, og publisert utskrift fra opptaket. Det er ingenting som tyder på at Rødt-politikeren opptrer aggressivt i opptaket.

Støtte fra Redaktørforeningen

Når det gjelder selve filmingen, har Stig Berntsen tidligere fått støtte fra leder av RedaktørforeningenArne Jensen. Han mener også bortvisningen var feil.

— Redaktørforeningen viser interesse i denne saken ut fra politiets begrunnelse for å bortvise ham. Både i det rettslige forelegget og i opptaket Berntsen gjorde, går det frem at politiet begrunnet bortvisningen med kravet om at han skulle slutte å filme. Dette mener jeg politiet ikke har noen hjemmel til å gjøre ut fra lovverket, sa Jensen før rettssaken.

Ettersom forholdet Stig Berntsen er dømt for har en strafferamme langt under seks års fengsel, er det små muligheter for å få gjennom en anke til Borgarting lagmannsrett. Ankesøknaden fra Rødt-politikeren må gjennom en siling i et domsoppnevnt utvalg, som vil vurdere om det er grunnlag for en ny rettssak.

Powered by Labrador CMS