Jane Vogt Evensen (SV) og Arild Sverstad Haug (SV) ved siden av et område i Sofienbergparken som skulle vært dekket av gress. Foto:
Jane Vogt Evensen (SV) og Arild Sverstad Haug (SV) ved siden av et område i Sofienbergparken som skulle vært dekket av gress. Foto:

Piknik til besvær i Sofienbergparken: - Festivalen for stor belastning for naboene, mener SV

� Vi synes det er veldig uheldig å stenge av parken i såpass mange dager og gjøre den utilgjengelig for folk flest. Det er også tett bebyggelse med veldig mange naboer, sier Jane Vogt Evensen (SV).

Publisert

— Festivalen i Sofienbergparken er en belastning for naboene. I tillegg til å miste tilgangen til parken som for mange er hagen, på en måte. Så er det jo også støybelastningen som er uheldig, forteller bydelspolitiker for SV, Jane Vogt Evensen.

Vårt Oslo var på befaring i Sofienbergparken sammen med Arild Sverstad Haug og Evensen, henholdsvis 1. og 2. kandidat fra SV til bydelsutvalget på Grünerløkka. De ville vise oss noen av sporene etter sommerens festival kalt «Piknik i parken».

— Mye debatt i forkant

— «Piknik i parken» er en festival som ble arrangert i Frognerparken i noen år. De søkte om å få arrangere festivalen her for første gang for et år siden med gjennomføring denne sommeren. Da var det mye debatt lokalt på om vi skulle tillate gjennomføring av arrangementet. Dessverre ble det vedtatt. Vi i SV var imot, sier Jane Vogt Evensen.

— Grunnen til at vi gikk imot var flere ting. Sofienbergparken er en av de mest sentrale parkene på Løkka og en park som brukes av veldig mange, blant annet er det veldig mange barnefamilier som bruker parken, så vi synes det er veldig uheldig å stenge av parken i såpass mange dager og gjøre den utilgjengelig for folk flest, sier Evensen.

Til venstre sees gjerdet som sperret naboer ute fra parken mens festivalen Piknik i parken pågikk. Foto: Christian Boger
Til venstre sees gjerdet som sperret naboer ute fra parken mens festivalen Piknik i parken pågikk. Foto: Christian Boger

— Så er også støybelastningen uheldig. Vi i SV har i vårt program vedtatt at vi ønsker å begrense kommersiell utleie av parkene. Parkene skal være i størst mulig grad tilgjengelig for alle fordi det er veldig viktige rekreasjonsområder. Det bryter også med bydelens egne retningslinjer som går ut på at parkene skal være i størst mulig grad tilgjengelig for alle, sier SVs andrekandidat til bydelsvalget på Grünerløkka.

Arrangør mener de kan redusere støy

Andre festivaler, for eksempel Øyafestivalen, har opplevd mange klager fra naboer på grunn av støy og uønsket oppførsel. Og før Piknik i parken i juni var arrangør Peer Osmundsvaag forberedt på at naboer ville komme til å klage over støy.

— Vi er opptatt av samarbeid med og informasjon til naboene av festivalen. Jeg har stor tro på at jobben vi har gjort her vil bære frukter og gi et godt forhold også i fremtiden. Vi har i hvert fall gjort vårt beste for at alle skal bli fornøyde, sa Osmundsvaag til VårtOslo i juni.

Et brev fra bydelsoverlegen dokumenterer at støygrenser ble overskredet under festivalen:

«Det er gjennomført uanmeldt måling i regi av bydelsoverlegen og arrangøren har fremlagt egne støymålinger i forbindelse med arrangementet. Begge målerapportene viser at det er målt overskridelser av de anbefalte grenseverdiene ved de nærmeste boligene

Både byrådet med kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) og Grünerløkka Ap var positive til Piknik i parken. Her er kulturbyråden sammen med arrangør Peer Osmundsvaag i juni i år. Foto: Christian Boger
Både byrådet med kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) og Grünerløkka Ap var positive til Piknik i parken. Her er kulturbyråden sammen med arrangør Peer Osmundsvaag i juni i år. Foto: Christian Boger

Nå mener arrangøren bak Piknik i parken at støyproblemet kan reduseres ved å ta i bruk et nytt lydanlegg, og ved å plassere utescenen på en annen måte.

— Jeg tenker at det er veldig uvisst hvordan det vil bli. Uansett, her som det er bygninger på alle kanter av parken så vil det bli gjenklang i bygningene, så jeg tror ikke at det vil hjelpe så veldig mye, mener Arild Sverstad Haug.

— Selv om man skulle komme under de skadelige støynivåene så vil det antagelig likevel være en ganske stor lydbelastning på nærområdet. Som profesjonell arrangør burde en ha visst på forhånd hvordan en skal redusere de belastningene som oppstår, sier Jane Vogt Evensen.

— Noe positivt også

— Nå var jo dette arrangementet i juni. Og så ser man lenge etterpå at det faktisk fortsatt er skader på parken. Jeg har veldig liten tro på at det vil bli opparbeidet godt nok igjen til våren. Og da er det jo en ny festival - hvis dette går igjennom. Jeg er redd for at parken vil bli kraftig ødelagt, sier Sverstad Haug.

— Husk at folk bor i små og trange leiligheter uten annen uteplass en parken, påpeker Jane Vogt Evensen.

På tross av en del negative ting ønsker hun også å trekke frem noe positivt ved festivalen.

— En positiv ting er at festivalarrangøren åpnet opp for det lokale idrettslaget, slik at de fikk komme her og gjøre dugnadsarbeid til inntekt for klubben.

— En annen positiv ting er at «Piknik i parken» hadde et samarbeid med næringslivet på Grünerløkka, der noen av butikkene fikk være med å selge ting på festivalen, supplerer Arild Sverstad Haug.

Powered by Labrador CMS