MDG, SV og AP signerer den koalisjonsavtalen for bydel Grünerløkka. Fra venstre: Geir Storli Jensen (MDG), Arild Sverstad Haug (SV) og Vemund Rundberget (AP). Foto: Vegard Velle
MDG, SV og AP signerer den koalisjonsavtalen for bydel Grünerløkka. Fra venstre: Geir Storli Jensen (MDG), Arild Sverstad Haug (SV) og Vemund Rundberget (AP). Foto: Vegard Velle

MDG får bydelsutvalgslederen i bydel Grünerløkka. Nå kan Torshovbekken bli gjenåpnet

MDG, AP og SV har blitt enige om et samarbeid på Grünerløkka. Lederen for bydelsutvalget heter Geir Storli Jensen (MDG). Nestlederen blir Vemund Rundberget (AP).

Publisert

Fra før er det klart at MDG får byrådslederen i bydel Gamle Oslo. I tillegg kan de ende opp med lederposten i både bydel Sagene og St. Hanshaugen.

– Jeg er utrolig stolt over erklæringen vi har blitt enige om, som tar på alvor at vår tids største utfordringer globalt også må være vår viktigste oppgave lokalt, sier den nye lederen av bydelsutvalget, Geir Storli Jensen (30).

Den nye bydelsutvalgslederen bor i St. Jørgens vei, i Hovin borettslag, og jobber i Norges speiderforbund. Tidligere har han jobbet som barne- og ungdomsarbeider.

Geir Storli Jensen har tidligere argumentert for at bydel Grunerløkka bør flytte administrasjonen sin til Sophies Minde på Carl Berner. Foto: privat
Geir Storli Jensen har tidligere argumentert for at bydel Grunerløkka bør flytte administrasjonen sin til Sophies Minde på Carl Berner. Foto: privat

Han mener de tre partiene spiller hverandre sterkere. – Vi er sterke på ulike fagfelter og kompetanser. Vi har samarbeidet med AP og SV tidligere og vet vi samarbeider godt med dem. I tillegg kjenner vi oss godt igjen i deres politikk. Derfor gikk vi til venstresida i stedet for høyresida, sier Storli Jensen.

Grünerløkka for alle

Også SVs førstekandidat på Grünerløkka, Arild Sverstad Haug, er godt fornøyd. – For SV har det vært viktig å fortsette arbeidet med mangfold og inkludering. Det blir ikke aktuelt å legge ned Rådet for mangfold og inkludering. Å få med oss MDG er bra, for da får vi med oss både det røde og det grønne, sier han.

SV har fått gjennomslag for å arrangere en årlig, gratis «Grünerløkka for alle»-markering.

Arbeid for ungdom

APs førstekandidat i kommunevalget fra Grünerløkka, Vemund Rundberget (21), er opptatt av at bydelen må satse på arbeidsplasser for ungdom, for eksempel i parkene. Men også han ser miljøkampen som sentral. – Vi har samme ambisjoner som MDG og SV om å skape et bærekraftig samfunn i fremtida, sier han.

Blant ønskene til den nye koalisjonen er å inkludere Hovin-området i bydelens satsing i større grad. I tillegg ønsker den rødgrønne koalisjonen å pusse opp parkområdene på Carl Berner.

Fra nå og ut høsten vil arbeidet med bydelens budsjett oppta mye av lokalpolitikernes tid.

Vil prioritere gående og syklende

Fra plattformen til den nye koalisjonen. Vi vil:

  • Prioritere gående, syklende og kollektivtransport der det kommer i konflikt med biltrafikk eller parkering, og bidra til raskest mulig bygging av et trygt sykkelveinett i bydelen.
  • Støtte utlånsordninger for verktøy, lastesykkel og fritidsutstyr og lokale initiativer for en grønnere bydel gjennom bl.a. å styrke de grønne midlene.
  • Redusere kjøttforbruket og matsvinn i bydelens kantiner og institusjoner, og bedre tilgangen til veganske alternativer.
  • At bydelen skal stille strenge krav til klima og miljø i sine anskaffelser og at nye kjøretøy skal være utslippsfrie.
  • Gjøre grøntområdene våre mer attraktive for mennesker, pollinerende insekter og dyreliv, og så langt det er mulig skjerme parkene fra utbygging og midlertidige inngrep.
  • Jobbe for åpning av Torshovbekken, forvalte Akerselva miljøpark som rekreasjonsområde for byens befolkning og respektere 20-metersonen langs Akerselva.
  • Innføre forbud mot engangsplast på arrangementer i bydelens parker.
  • Arbeide for å utvide og knytte grøntområder sammen for å skape mer sammenhengende parkdrag og gangforbindelser.
Powered by Labrador CMS