Trioen Tusmørkes Bydyra holder familiekonsert på Nordic Black Theatre på Grønland.
Trioen Tusmørkes Bydyra holder familiekonsert på Nordic Black Theatre på Grønland.

For første gang feires den internasjonale leieboerdagen i Norge: — Andelen leietakere øker, og vi er nødt til å få på plass en sektor der det går an å bo trygt

Aldri før har det vært avviklet en større markering av den internasjonale leieboerdagen i Norge. Når den finner sted 3. oktober, har de tre aktørene Reduser husleia, Boligopprøret og Leieboerforeningen initiert til en storstilt markering i bydel Gamle Oslo.

Publisert

Mandag 3. oktober er den internasjonale leieboerdagen. For første gang skal den feires også i Norge, i form av at Reduser husleia, Boligopprøret og Leieboerforeningen har tatt initiativ til en større markering.

Der Reduser Husleia jobber for å eksponere dårlige leieforhold på det private leiemarkedet, kjemper Boligopprøret for trygge og gode leieboliger i den kommunale boligsektoren i Oslo. Leieboerforeningen er leieboernes formelle interesseorganisasjon.

— Mens veldig få leieboere er organiserte, er i stor grad det motsatte tilfellet for huseiere. Å få flere leieboere til å organisere seg, er et viktig grep for å bedre leiesektoren for alle. Andelen leietakere øker, og vi er nødt til å få på plass en leiesektor der det går an å bo trygt livet ut, istedenfor en tvungen midlertidighet. Jo flere som organiserer seg, desto enklere blir det å sette makt bak kravene, sier Mari Løken ved Leieboerforeningen.

Frykter for leieboerne

Den internasjonale leieboerdagen har blitt markert av det internasjonale leieboerforbundet siden 1986. Dagen sammenfaller i tillegg med FN sin Habitat-dag, som har som formål å rette søkelyset på by- og bosettingsspørsmål.

— I Oslo er andelen husholdninger som leier boligen sin over tretti prosent. Det er høyere enn landsgjennomsnittet, og i enkelte delbydeler leier nesten halvparten av husholdningene boligene sine. Forholdene i leiesektoren har dermed stor betydning for mange nabolag i Oslo. Med en høy generell inflasjon i samfunnet, får mange leieboere seg også en smell når husleiene skal justeres etter SSBs konsumprisindeks i år, sier Løken.

Mari Løken ved Leieboerforeningen er opptatt av at det er høyst nødvendig med et oppgjør i Oslos leiesektor.
Mari Løken ved Leieboerforeningen er opptatt av at det er høyst nødvendig med et oppgjør i Oslos leiesektor.

Selve markeringen rommer panelsamtaler om å leie bolig, bydelsvandring i Gamle Oslo og sammenkomst på Nordic Black Theatre på Grønland.

Panelsamtalene vil finne sted fra klokka 12 til 15 i Fafos lokaler i Borggata 2B.

— Der vil man blant annet få høre om historien bak den norske leieboerorganiseringen, det vil bli samtaler mellom aktivister i Boligopprøret og Reduser Husleia, samt at Svartlamon Boligstiftelse snakker om tredje boligsektor i Trondheim, forteller Løken.

Fullspekket program

Bydelsvandringen, mellom klokka 15 og 16.30, ledes av arkitekt Arild Eriksen fra arkitektkontoret Fragment. Deltakerne vil tas med på en vandring som der de kan møte beboere som har organisert seg i kommunale leiegårder, opplyser Løken.

— I det byøkologiske pilotprosjektet Enebakkveien 37 leier leieboerne rimelig og langsiktig. De har også anlagt en prisvinnende spiselig hage til glede for nabolaget. Den tomme kommunale blokka i Hagegata 30, som har stått tom i en årrekke samtidig som boligbehovet i bydelen er enormt, vil også få oppmerksomhet. Til sist vil følget stoppe i St. Halvards gate, der den legendariske vognlandsbyen Brakkebygrenda holdt til i mange år, sier hun.

Avslutningsvis forteller Løken at arrangementet på Nordic Black Theatre starter med servering av mat klokka 17, etterfulgt av familiekonsert med Tusmørkes Bydyra, åpen scene, DJ og appeller. Hun anslår at de vil holde på frem til midnatt.

Powered by Labrador CMS