Koronavertene på Stovner Senter.
Koronavertene var et fast syn på Stovner Senter i 16 måneder under pandemien.

Koronavert-jobben ga ungdom på Stovner tro på seg selv. – Folk satte pris på oss

Ungdommer på Stovner har oppsummert sin egen innsats under korona: – Folk ble positivt overrasket. De hadde egentlig ikke så stor tro på at vi ungdommer kunne gjøre den jobben vi hadde som koronaverter.

Publisert

Koronakrisen ble til en viktig inngang til arbeid og utdanning for mange ungdommer på Stovner. En rapport om det nyskapende koronavert-prosjektet i bydel Stovner er nå levert av ungdommene selv.

– Folk ble positivt overrasket. De hadde egentlig ikke så stor tro på at vi ungdommer kunne gjøre den jobben vi hadde som koronaverter. Jeg syns vi gjorde et veldig godt prosjekt, sier Kevin Khan (21).

Han har vært med på å skrive rapporten som oppsummerer koronavert-prosjektet i bydel Stovner. I rapporten har de intervjuet innbyggere i Stovner bydel om deres inntrykk av koronavertene. Ungdommenes egne erfaringer med koronavert-jobben er også et viktig tema i rapporten.

Fra venstre, Oussama Sealiti, Kevin Khan, prosjektleder Iselin Havstein Glover og Arian Ahmad.
Kevin holder opp den rapporten som ungdommene i bydelen har skrevet. Fra venstre, Oussama Sealiti, Kevin Khan, prosjektleder Iselin Havstein Glover og Arian Ahmad.

– Mange var lei seg

– Jeg lærte mye om meg selv og andre gjennom å være koronavert. Det var ikke bare det å dele ut munnbind og hånddesinfeksjon, vi pratet også med folk. Mange var frustrerte, lei seg, noen hadde mista jobben. Koronavert var en krevende jobb, men jeg lærte så mye om mennesker, sier Arian Ahmad (22).

I dag jobber han som bydelsvert på bydelstorget til bydel Stovner. Arian ønsker å jobbe med mennesker videre i yrkeslivet, og planen er å bli sosionom.

Viser fram ressursene

Da covid-smitten skjøt i været i Oslo høsten 2020, var bydel Stovner først ute med koronaverter. Lokal ungdom skulle ivareta smittevernet ved å dele ut munnbind og hånddesinfeksjon og informere om smittevernreglene på Stovner Senter, etter hvert også på andre knutepunkter i bydelen. Andre bydeler og kommuner fulgte seinere denne modellen og ansatte ungdom som koronaverter.

– Jeg er utrolig stolt over koronavertene våre. De tok mye ansvar, var profesjonelle og ga trygghet til innbyggerne. De bidro selv med å lage arbeidsinstruksen. Koronavert-prosjektet var en fin måte å synliggjøre de ressursene vi har blant ungdom på Stovner, sier prosjektleder Iselin Havstein Glover.

– Satte pris på oss

Jobben var i stor grad drevet av ungdommene selv. En del av ungdommene fungerte som arbeidsledere for vaktlagene, hvor de fikk ansvar for organisering av vakter og oppfølging av vertene. Arbeidslederne fikk lederkurs og verdifull ledererfaring for seinere yrkesliv.

Oussama Sealiti (22) hadde fått mange jobb-avslag da han ble ansatt som koronavert i 2021. Etter hvert ble han arbeidsleder, og fikk stadig større ansvar i koronavert-prosjektet.

– Noe av det beste med koronavert-jobben var samholdet i pauserommet. Og vi fikk mange positive kommentarer fra innbyggerne, de satte pris på at vi var der og passet på, forteller Oussama.

I dag er han prosjektmedarbeider på jobbsentrene på Stovner og Haugenstua, og miljøarbeider på ungdomsklubben Blokk 58.

Fra venstre, Oussama Sealiti, Kevin Khan, prosjektleder Iselin Havstein Glover og Arian Ahmad.

Powered by Labrador CMS