Byråd for helse, eldre og arbeid Tone Tellevik Dahl (Ap) sier at det er den enkelte etatsdirektør som er ansvarlige for at bestemmelser ikke brytes og at avvik følges opp. Foto: André Kjernsli
Byråd for helse, eldre og arbeid Tone Tellevik Dahl (Ap) sier at det er den enkelte etatsdirektør som er ansvarlige for at bestemmelser ikke brytes og at avvik følges opp. Foto: André Kjernsli

65.000 registrerte brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten i Oslo siden 2013

To tredjedeler av alle brudd skyldes ulovlig søndagsarbeid for ekstravakter. Altså at det arbeides flere søndager på rad. Ekstravakter står for to tredjedeler av dette igjen.

Publisert

Siden 2013 og til 1. september 2019 har det vært 65.694 registrerte lovbrudd på arbeidstidsbestemmelser i sykehjemsetaten i Oslo, skriver Aftenposten. Oversikten viser at det har blitt færre lovbrudd de siste årene, men at de fortsatt er høye.

– Vi har vært tydelige på at det er den enkelte etatsdirektør som er ansvarlig for at bestemmelser ikke brytes og at avvik følges opp. Det har vært gjentatt blant annet i etatsstyringsmøter, sier byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) for eldre, helse og arbeid i Oslo.

Sykehjemsetaten har rundt 4.200 ansatte, fordelt på 21 ulike sykehjem. Per 1. september var det registrert 4.019 brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i etaten.

Antall brudd redusert

Etatssjef Helge Jagmann i Oslo kommune mener bildet som tegnes er misvisende. Han påpeker blant annet at det har vært en kraftig nedgang i antall brudd på arbeidsmiljøloven de siste årene etter en langvarig og målrettet innsats med å få bukt med problemet.

Eksempelvis var det 20.883 brudd på arbeidsmiljøloven i 2013 mot 5.745 brudd i 2018. Jagmann hevder antall årlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene er redusert med 75 prosent siden han tiltrådte som etatsleder i 2014.

Nedgangen skyldes blant annet datasystemet GAT som har gitt bedre innsikt i turnusplanleggingen på institusjonene.

– Arbeidet i etaten har gitt betydelige resultater, samtidig har vi et stort forbedringspotensial for å redusere ytterlige og komme nærmere null. Vi følger opp dette systematisk hver eneste måned på hver institusjon og i etatens ledelse, sier etatssjef Jagmann.

Bruddene var knyttet til for kort hviletid mellom vakter, for kort ukentlig friperiode og at ble jobbet flere søndager på rad.