I den ferske boken Det mørke arbeidslivet dokumenterer forfatter Torgny Hasås den økende aksepten for dårlige arbeidsvilkår. Foto: Tri N. Dinh
I den ferske boken Det mørke arbeidslivet dokumenterer forfatter Torgny Hasås den økende aksepten for dårlige arbeidsvilkår. Foto: Tri N. Dinh

Oslofolk skygger ikke banen når det gjelder å bestille svart arbeid

Publisert

En ny undersøkelse viser at tre av fire i Oslo og Akershus ikke vil betale riktig pris for håndverks- og renholdstjenester, mens en av fem vil betale svart.

Arbeidsgiverforeningen Virke regner at laveste hvite timelønn for rengjøringstjenester er 500 kroner. Men bare seks prosent av befolkningen er enige i at det er riktig pris for å få gjort rent hjemme.

– Jeg kjenner flere på Grünerløkka og Rodeløkka som har betalt vaskehjelpen svart i mange år. Det kan av og til være vanskelig å vite hva ting koster, men det er lett å vite om du betaler svart eller hvitt, sier Torgny Hasås, som nettopp har gitt ut boka «Det mørke arbeidslivet».

Oslofolks holdninger ble kartlagt av analysefirmaet YouGov i forbindelse med lanseringen av boka.

Et mørkere arbeidsliv

Hasås belyser et stadig mørkere norsk arbeidsliv. Systematikk i trygdesvindel, fiktiv fakturering, falske identiteter, gjeldsslaveri og menneskeslaveri er i økende grad en del av norsk arbeidsliv.

— Undersøkelsen vi gjennomførte viser at det er en skremmende stor andel nordmenn som synes det er greit å kjøpe arbeidstjenester svart. Holdningene som avdekkes viser at det mørke arbeidslivet får stadig bedre vilkår for å bre om seg, sier Torgny Hasås.

Undersøkelsen avdekker også at hver fjerde i hovedstadsområdet mener det er greit at utenlandske arbeidere ikke får samme vilkår som norske. Særlig menn mener dette er greit; en av tre menn støtter påstanden, mot en av fem kvinner.

I den ferske boken Det mørke arbeidslivet dokumenterer forfatter Torgny Hasås den økende aksepten for dårlige arbeidsvilkår. Foto: Tri N. Dinh
I den ferske boken Det mørke arbeidslivet dokumenterer forfatter Torgny Hasås den økende aksepten for dårlige arbeidsvilkår. Foto: Tri N. Dinh

Lønna skal dekke en rekke utgifter

Når det gjelder hjelp til å gjøre rent hjemme, peker Hasås på noen forhold som er enkle å forholde seg til. For det første skal de som selger renholdstjenester være registrert i renholdsregisteret hos Arbeidstilsynet. For det andre skal de 500 kronene dekke mye mer enn bare lønn til renholderen.

For eksempel skal betalingen dekke lønn til den ansatte, skatt, arbeidsgiveravgift, feriepenger, sykelønn, arbeidstøy, reisetid og reiseutgifter, kjemikalier og verktøy.

– Det er ikke alle som tenker på at for eksempel reisetid og reiseutgifter skal dekkes inn.

Svart arbeid rammer fellesskapet

— Det kan virke som om de fleste ikke tenker over konsekvensene ved svart arbeid. Svart arbeid rammer først og fremst de som sliter med å tjene nok til livsopphold. En annen konsekvens er at fellesskapet ikke får nok inntekter til å opprettholde gode velferdsordninger for alle, mener Hasås.

Boka omhandler mange flere tema enn renholdsbransjen. Her kan du lese om menneskehandel i gartnervirksomhet, sjøfolk uten rettslig beskyttelse, om de som vasker for flaskepanten og den notoriske kriminelle, med en stall av alkoholikere, som i 26 år har bygd luksusboliger for rikfolk i Oslo.

Hasås er redaktør for boka. De fem andre bidragsyterne er Brede Edvardsen, Steinar Rindhølen, Jan-Erik Støstad, Vilde Fastvold Thorbjørnsen og Anne Mette Ødegård.

Hva tenker du om avlønning av håndverkere og renholdere. Kom gjerne med noen tanker i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS