NAV opprettet et jobbsenter ved Oslo lufthavn til de mange som mistet jobben eller ble permitterte på grunn av korona.
NAV opprettet et jobbsenter ved Oslo lufthavn til de mange som mistet jobben eller ble permitterte på grunn av korona.

Ledigheten i Oslo stuper etter gjenåpningen

Nesten 2000 personer har gått fra arbeidsledighet tilbake til jobb, bare siden forrige måned. Hele 20 048 personer er tilbake i jobb, sammenlignet med samme tid i fjor.

Publisert

Ved utgangen av februar var 11 205 personer registrert som helt ledige, mens 6 121 er delvis ledige i Oslo.

– Denne måneden ser vi god effekt av at smittevernstiltakene har blitt fjernet. Arbeidsmarkedet har bedret seg, og ledigheten går ned i samtlige næringer. Den siste måneden har det blitt nesten 2 000 færre helt og delvis ledige i Oslo. Ledigheten er fortsatt høyere enn den var i normalsituasjonen før pandemien, sier Thone Nordlund, fungerende direktør i NAV Oslo.

I alt er 2,9 prosent av arbeidsstyrken i Oslo helt ledige, mens 1,6 prosent er delvis ledige. Tilsvarende tall for landet er 2,3 og 1,4 prosent. Hovedstaden er fortsatt fylket med den høyeste andelen helt og delvis ledige til sammen, slik bildet har vært gjennom koronapandemien.

Ledighet fordelt på alder

Ledigheten går ned i alle aldersgrupper. Akkurat nå er det høyest andel helt ledige i aldersgruppene 30-39 og 40-49 år, med henholdsvis 3,5 og 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Lavest andel helt ledige finner vi blant de som er 19 år eller yngre med 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest andel delvis ledige finner vi i aldersgruppen 40-59 år med 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

Flest arbeidsledige menn

Ved utgangen av februar er 9 975 av de arbeidsledige menn, mens 7 351 er kvinner. Den siste måneden har det blitt 1 041 færre arbeidsledige menn og 915 færre arbeidsledige kvinner.

Ledigheten har gått ned i samtlige bydeler sammenlignet med januar, og særlig i sentrumsbydelene er det en stor nedgang.

Høyest ledighet finner vi i bydelene Alna og Søndre Nordstrand hvor henholdsvis 4,3 og 4,2 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige. Deretter følger bydelene Stovner og Bjerke med henholdsvis 3,8 og 3,6 prosent.

Lavest andel helt ledige har bydelene Vestre og Nordre Aker med henholdsvis 1,5 og 1,7 prosent.

Flest arbeidsledige i reiseliv og transport

Yrkesgruppen reiseliv og transport har den største nedgangen siste måned med 1 143 personer.

De tre yrkesgruppene i Oslo med flest helt og delvis arbeidsledige er:

Reiseliv og transport, med totalt 3 505 personer helt eller delvis ledige.

Serviceyrker og annet arbeid, med 2 469 personer helt eller delvis ledige.

Butikk- og salgsarbeid, med 1 728 personer helt eller delvis ledige.

Nesten 1 200 færre permitterte

4 125 av de arbeidsledige er permitterte. Dette er en nedgang på 1 172 sammenlignet med januar.

1 642 permitterte er helt ledige, mens 2 471 personer er delvis permitterte.

– Det er godt å se at mange permitterte har vendt tilbake til arbeidsplassen sin i løpet av februar. Det er likevel nesten 4 000 flere permitterte i Oslo enn før pandemien, sier Nordlund.

Oslo er fortsatt fylket med den største andelen permitterte med 1,1 prosent av arbeidsstyrken, mens tilsvarende tall for landet er 0,8 prosent.

– Det er god etterspørsel i mange næringer. Den største utfordringen for næringslivet i Oslo fremover vil være å få tak i nok mennesker med rett kompetanse, tror Nordlund.

Powered by Labrador CMS