Gamle Oslo er blant bydelene i Oslo med høyest arbeidsledighet. Foto: Merethe Ruud
Gamle Oslo er blant bydelene i Oslo med høyest arbeidsledighet. Foto: Merethe Ruud

Langvarig trend med ledighetsnedgang i Oslo

Størst nedgang arbeidsledige har bydelene Bjerke, Sagene, Grünerløkka og Frogner. Bare blant ansatte i yrkesgruppen undervisning har ledigheten økt.

Publisert

10 079 personer eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av februar. Det er en nedgang fra februar i fjor på 1 399 personer eller 12 prosent.

Ledigheten for landet ligger på 2,5 prosent.

12.372 personer uten jobb

– Den registrerte arbeidsledigheten i Oslo har falt jevnt de siste to årene. Andelen helt ledige har falt fra 3,5 prosent i februar 2016 til 2,7 prosent i år, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo.

De tre siste månedene har arbeidsløsheten i Oslo, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 3,7 prosent. Summen av helt arbeidsledige og tiltaksdeltakere er nå på 12 372 personer.

Arbeidsledigheten i Oslo, februar 2018. Grafikk: NAV Oslo
Arbeidsledigheten i Oslo, februar 2018. Grafikk: NAV Oslo

Størst nedgang innen ingeniør- og ikt-fag

Nesten samtlige yrkesgrupper har hatt ledighetsnedgang sammenlignet med februar i fjor. Arbeidsledigheten har falt mest innen ingeniør- og ikt-fag, med en nedgang på 20 prosent, eller 211 personer. Det er bare yrkesgruppen undervisning som har en økning i ledigheten med 1 prosent eller 3 personer.

– Høyere aktivitet innen oljebransjen er trolig årsaken til noe av ledighetsnedgangen i ingeniør- og ikt-fag som vi har sett over tid, sier Farnes Hildrum i en pressemelding fra NAV Oslo.

Størst nedgang blant de yngste

Alle aldersgrupper har nedgang i ledigheten sammenlignet med februar 2017. Størst nedgang har de yngste aldersgruppene: 19 år og under (31 prosent), 25-29 år (17 prosent) og 20-24 år (16 prosent).

Ledighetsnedgang i alle bydeler

Samtlige bydeler i Oslo har nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med februar i fjor. Bydelene med lavest ledighet er Nordre Aker (1,5 prosent), Vestre Aker (1,7 prosent), Nordstrand (1,9 prosent), Ullern (2,0 prosent), Sagene (2,2 prosent), og St. Hanshaugen (2,4 prosent). Arbeidsledigheten er høyest på Søndre Nordstrand med 4,4 prosent, fulgt av bydelene Stovner og Gamle Oslo med henholdsvis 4,1 prosent og 3,7 prosent.

Størst prosentvis nedgang helt ledige har bydelene Bjerke (17 prosent), Sagene (16 prosent), Grünerløkka (16 prosent) og Frogner (16 prosent).