#valg17: Hva vil du gjøre for Oslo?

Espen Barth Eide. Foto: Magnus Fröderberg/Wikipedia
Espen Barth Eide. Foto: Magnus Fröderberg/Wikipedia

Espen Barth Eide (Ap) vil jobbe for en god integreringspolitikk i Oslo

Publisert

Oslo-kandidaten vil arbeide for god integrering i hovedstaden, gjennom blant annet skole- og likestillingspolitikk.

Espen Barth Eide er Arbeiderpartiets 5. kandidat og den neste av Oslo-politikerne vi snakker med før årets valg.

#valg17: Folkevalgt for Oslo

  • 11. september er årets stortingsvalg. Frem til da vil VårtOslo vite hva Oslos folkevalgte har gjort for Oslo i foregående periode. Og vi vil vite hva Oslo-representanten har tenkt å gjøre for Oslo i kommende periode.

Barth Eide var forsvarsminister fra 2011-2012 og utenriksminister fra 2012-2013. Han er utdannet statsviter, var fra 2014-2016 direktør i Verdens Økonomiske Forum og det siste året FNs spesialutsending på Kypros. Nå er han tilbake i Oslo for å stille til valg som stortingskandidat.

Satsing på å gjøre byen grønnere

— Hva har Arbeiderpartiet gjort for Oslo i fireårsperioden som har gått?

—  Vi har jo vært i opposisjon nasjonalt, men jeg mener Arbeiderpartiet i byrådet, med støtte fra Oslobenken på Stortinget i enkelte saker, har tatt viktige grep for byen. Summen av dette har vært en tydelig Oslo-politikk. Jeg har vært i utlandet, men jeg er veldig fornøyd med retningen partiet mitt har satt for Oslo.

— Av det vi har gjort i Oslo vil jeg trekke fram satsingen på kollektivtransport, det å få bilene ut av sentrum for å gjøre byen mer grønn. Jeg vokste opp i Oslo og synes det er en fantastisk by. Men det er også en storby, med de utfordringene det medfølger, som store forskjeller.

Opptatt av integrering i Oslo

Espen Barth Eide. Foto: MagnusFröderberg/Wikipedia
Espen Barth Eide. Foto: MagnusFröderberg/Wikipedia

— Hva vil du gjøre for byen hvis du igjen blir valgt inn på Stortinget?

— Jeg vil følge opp det arbeidet som gjøres på kommunenivå med Raymond Johansen og hans team. Det spesielle med å representere Oslo er at man representerer nasjonens sentrum, og det er viktig at noen står opp for byens særegne interesser.

— Videre vil jeg arbeide for en god integreringspolitikk. Dette er viktig for hele landet, men særlig i Oslo fordi mye av integreringen skjer nettopp her. Da må vi føre en skolepolitikk som gjør at alle får en god og tilpasset opplæring, fort lærer seg norsk og får muligheten til å ta høyere utdanning.

— Likestillingspolitikken er også veldig viktig når det kommer til integrering. Vi må gjøre både kvinner og menn med ikke-norsk bakgrunn motivert til å gå inn i arbeidslivet. Og siden jeg har jobbet mye med utenrikspolitikk, vet jeg at mange av Oslos innbyggere har nærhet til land vi jobber med. Å ha en dialog med dem og være interessert i dem er også utenrikspolitikk og viktig for Oslo.

— Kampen mot forskjeller er viktig

— Hva mener du er viktig for Oslo framover?

— Det er viktig å finansiere en god, effektiv og miljøvennlig samferdselspolitikk. Og så er jo en av våre hovedsaker kampen mot forskjeller. Denne henger sammen med boligpolitikken og at man ikke tvinger alle ut av bykjernen. Og det har å gjøre med arbeidsplasser og en skattepolitikk som gir like muligheter.

— Mange av tingene Norge står overfor, står også Oslo overfor. Det er viktig at de som er valgt inn fra Oslo kjemper for byen.

— Og et siste spørsmål: Hva har du gjort i sommerferien?

— Jeg hadde lite sommerferie, fordi jeg fram til for noen få dager siden jo var FNs utsending på Kypros. Så jeg har brukt mye av ferien til en sluttkonferanse, men de få dagene jeg hadde fri, var jeg på fjellet og i Spania.

Powered by Labrador CMS