Tirsdag kunne Lan Marie Nguyen Berg, Raymond Johansen og Sunniva Holmås Eidsvoll presentere byrådets politikk for de neste fire årene. Foto: Christian Boger
Tirsdag kunne Lan Marie Nguyen Berg, Raymond Johansen og Sunniva Holmås Eidsvoll presentere byrådets politikk for de neste fire årene. Foto: Christian Boger

Ny byrådserklæring: – Dette er sannsynligvis den grønneste plattformen i noe politisk prosjekt, noe sted i verden, noen gang

Det rødgrønne byrådet vil fortsette å styre Oslo de neste fire årene. � Dette er en byrådserklæring for å redde osloborgernes framtid, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Publisert

Etter en måneds forhandlinger kunne byrådspartiene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti tirsdag formiddag endelig presentere byrådserklæringen for fire nye år. På historiske Mangelsgården Oslo sentrum la de tre partiene fram en byrådserklæring, for de neste fire årene, som har blitt både rødere og grønnere, enn tidligere.

— For å løse de store spørsmålene der ute er vi avhengig av at vi lykkes de neste fire årene, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Tror på å endre verden

Byrådslederen og hans byrådskolleger var tydelig fornøyde med det resultatet de kunne presentere i formiddag.

— Dette er sannsynligvis den grønneste plattformen i noe politisk prosjekt, noe sted i verden, noen gang. Barn og unge har streiket, og foreldre og besteforeldre har brølt for mer klimahandling. Nå svarer vi. Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby innen 2030. Vi skal gjøre det billigere og enklere å reise kollektivt, og gjøre byen vår grønnere og triveligere å bo i, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Hun viser til at dette valget på mange måter var et miljøvalg og at den nye byrådsplattformen, gjennom en reke miljøtiltak, kan være med på å gjøre Oslo og verden til et bedre sted å leve.

— Klimakrisen er høyst reell. Nå må vi gjøre det vi kan for å sørge for at vi kan løse den, påpeker, MDG-byråden.

— Ting har bare blitt bedre og bedre

Forhandlingsleder for SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, la tirsdag vekt på at verden og Norge i hennes 36-årige liv har utviklet seg veldig positivt. Denne følelsen mener hun nå er i ferd med å snu. Ikke minst peker hun på klimautfordringene.

Byrådskameratene ar tydelig godt fornøyde med det framforhandlede resultatet tirsdag. Foto: Christian Boger
Byrådskameratene ar tydelig godt fornøyde med det framforhandlede resultatet tirsdag. Foto: Christian Boger

— Dagens erklæring er et tydelig svar på dette. Vi mener det er viktig å ta grep for å unngå klimakrisen. Det gjenspeiler denne avtalen, mener hun.

Også framtiden til byens barn og unge er en hjertesak for Holmås Eidsvoll og SV. Derfor er hun stolt over at byrådserklæringen har mål om gratis aktivitetsskole til alle barn i byen opp til tredje klasse.

Fokus på arbeid for alle

Et av de store oppdragene det nye byrådet tar fatt på å realisere er drømmen om å gi alle osloborgere en ny jobb.

— I dag står tre av ti osloborgere utenfor arbeidslivet. Dette ønsker vi å gjøre noe med, forteller byrådslederen.

I jakten på arbeidsplasser vil byrådet at Oslo kommune skal gå foran.

— I denne perioden legger vi opp til at så mange som mulig i kommunen skal få et tilbud om en heltidssamtale, for å se om de kan få en fast stilling. Derfor ønsker vi, i løpet av de neste fire årene, å gi alle deltidsansatte i kommunen jobb.

Ingen private sykehjem etter 2023

Også på omsorgsdelen tar byrådet nå store grep. SVs motstand mot private aktører innen sykehjemsbransjen er velkjent. Nå har de fått gjennomslag for å fase ut dette.

— Vi skal ha en slutt på velferdsprofitørene i kommunen. Innen 2023 skal alle sykehjem være drevet av kommunen eller ideelle organisasjoner, slår de tre byrådspartiene fast i erklæringen.

Byrådets sammensetting er foreløpig ikke fastsatt. Dette vil bli presentert onsdag klokken 10.

— Jeg ser virkelig fram til å kunne presentere det nye byrådet, men dere må vente til i morgen, smiler byrådsleder Raymond Johansen.

Oslo-løfter fram mot 2030

Partiene lanserer i byrådserklæringen ti konkrete Oslo-løfter, som skal fungere som et veikart for styringen av Oslo fram mot 2030:

 • Osloløfte 1: I Oslo skal det være små forskjeller og sterke fellesskap, og vi skal aktivt utjevne forskjeller slik at alle får like muligheter til å leve gode liv.
 • Osloløfte 2: I Oslo skal vi skape flere grønne arbeidsplasser og få flere skal i jobb. Det gir trygghet, frihet og mestring for den enkelte og økte inntekter til fellesskapet.
 • Osloløfte 3: I Oslo skal vi være en utslippsfri by med ren luft, bedre og billigere kollektivtilbud, flere sykkelveier og bærekraftig mat, hvor det enklere å leve grønt i hverdagen.
 • Osloløfte 4: I Oslo skal vi jobbe innovativt med å raskere redusere materielt forbruk, slik at vi får et konkurransefortrinn i overgangen til en sirkulær økonomi og ny grønn industri.
 • Osloløfte 5: I Oslo skal alle barn ha en god oppvekst med trygge voksne, der de får leke sammen og lære det de trenger for å mestre veien videre til voksenlivet.
 • Osloløfte 6: I Oslo skal vi legge til rette for god folkehelse, gi alle rask og riktig helsehjelp, og sørge for at alle eldre får en aktiv alderdom med den omsorgen og hjelpen de trenger.
 • Osloløfte 7: I Oslo skal vi ha levende nabolag der alle har et trygt sted å bo, med aktiviteter og opplevelser for alle, rikere naturmangfold og kort vei til flotte friluftsopplevelser.
 • Osloløfte 8: I Oslo skal det være trygt å bevege seg i hele byen. Vi skal forebygge i samarbeid med Oslopolitiet, ha god beredskap og tilpasse oss klimaendringene.
 • Osloløfte 9: I Oslo skal alle få være den de er og møtes med toleranse, respekt og inkludering, med frihet til å ytre seg fritt og til å tro eller ikke tro.
 • Osloløfte 10: I Oslo skal alle møte tjenester som tar utgangspunkt i deres behov, og kommunen skal utvikles sammen med innbyggere, medarbeidere, frivilligheten, ideelle og næringslivet.
Byrådserklæringen inneholder over 300 grep som skal støtte opp under de nye Oslo-målene. Foto. Morten Lauveng Jørgensen
Byrådserklæringen inneholder over 300 grep som skal støtte opp under de nye Oslo-målene. Foto. Morten Lauveng Jørgensen

De viktigste grepene i byrådserklæringen

Byrådserklæringen inneholder over 300 grep som skal støtte opp under de nye Oslo-målene. Ti av grepene er spesielt viktige for arbeid til alle, klimakutt og utjevning av forskjeller:

 1. Kjernetid i barnehagen: Det gjennomføres forsøk med gratis kjernetid i barnehagen for alle ettåringer i Vestre Aker, Stovner, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Bjerke og Gamle Oslo. Videre opptrapping av gratis kjernetid til hele Oslo skal vurderes etter at forsøket er evaluert.
 2. Aktivitetsskole for alle: Alle elever får gratis aktivitetsskole på 1., 2. og 3. trinn i Osloskolen. Kvaliteten på aktivitetsskolen skal heves, blant annet gjennom samarbeid med idrett, kultur og frivillighet.
 3. Skolemat: Byrådet vil starte innføringen av et sunt og kjøttfritt skolemåltid i Osloskolen.
 4. Ungdomsgaranti: Alle unge i Oslo under 24 år skal være sikret jobb, utdanning eller opplæring, blant annet gjennom nye jobbprogrammer, sommerjobber og tilrettelagte arbeidsplasser for ungdom.
 5. Billigere kollektivtransport: Prisen på enkeltbilletter kuttes med 20 prosent, og familierabatten utvides til hele uken utenom rushtid og den planlagte prisøkningen for Ruter-billetter i 2020 avlyses.
 6. Flere kollektivavganger: Det blir flere tusen nye ukentlige avganger med buss, trikk og T-bane, særlig i ytre by. Det skal være fem- og timinutters frekvens på de viktigste rutene i indre og ytre by i rushtiden.
 7. Klimafond: 300 millioner kroner settes av til kommunens klimafond for å støtte folk som vil reise klimavennlig til jobb, bytte ut bilen, eller bedrifter som kjøper elvaresykkel.
 8. Flere sykkelveier: Fremskynde sykkelplanen slik at 100 kilometer ny eller oppgradert sykkelvei bygges innen 2023.
 9. Profittfri velferd: Alle Oslos sykehjem skal være drevet av kommunen eller ideelle innen 2023 og bruken av kommersielle selskaper i barnevernet skal fases ut.
 10. Nye veier til egen bolig: Utrede nytt kommunalt boligselskap som skal bygge rimeligere boliger, slik at det blir lettere å komme seg inn på boligmarkedet.
Powered by Labrador CMS