En glad Rune Berglund Steen tar imot OXLO-prisen på vegne av Antirasistisk Senter, av varaordfører Kamzy Gunaratnam. Til venstre: Emrullah Gürsel. Til høyre: Vivian Brattsti Sørensen. Foto: Nasim Ahzami Raknerud
En glad Rune Berglund Steen tar imot OXLO-prisen på vegne av Antirasistisk Senter, av varaordfører Kamzy Gunaratnam. Til venstre: Emrullah Gürsel. Til høyre: Vivian Brattsti Sørensen. Foto: Nasim Ahzami Raknerud

OXLO-prisen for 2019 tildeles Antirasistisk senter

Oslo kommunes OXLO-pris for 2019 er tildelt Stiftelsen Antirasistisk senter. I begrunnelsen vektlegges senterets innsats med å bekjempe hatefulle ytringer og holdninger.

Publisert

OXLO-prisen er på kr. 50 000 og deles ut på FNs internasjonale dag for frivillig arbeid den 5. desember. Varaordfører Kamzy Gunaratnam forestod utdelingen i Oslo rådhus.

Juryen fremhever at Antirasistisk senter «…er en tydelig formidler av kunnskap om fordommer og diskriminering; videre at det er med på å sette standard nasjonalt og internasjonalt i arbeidet med menneskerettigheter.» Videre viser juryen til at senteret med sine tilbud og tiltak «…jobber praktisk og direkte med å gjøre visjonen om et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn virkelig». Eksempler på slike tiltak er rådgivingstjenesten for ofre for diskriminering og ungdomstilbudene Agenda X og Jobb X.

Holdt på i 40 år

– Mangfoldet i Oslo er vår største styrke. Men samtidig preges Oslo av til dels ekstreme forskjeller, blant annet i makt, muligheter og rikdom. Som byråd for mangfold vil jeg motarbeide den økende polariseringen vi ser i samfunnet i dag. Vi må få et varmere og inkluderende samfunn for alle. Nettopp derfor er Antirasistisk senter en så verdig prisvinner, sier byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Samy Gamal.

Antirasistisk Senter mottar OXLO-prisen. Fra venstre til høyre: venstre til høyre: Ervin Kohn, Emrullah Gürsel, Rune Berglund Steen, Kamzy, Vivian Brattsti Sørensen, Mari K. Linløkken (en av stifterne av Antirasistisk Senter), Julie Granerud, Miriam Firesiwra Berhane Haile, Liban Khader Salad og Linn Herland Landro. Foto: Nasim Ahzami Raknerud
Antirasistisk Senter mottar OXLO-prisen. Fra venstre til høyre: venstre til høyre: Ervin Kohn, Emrullah Gürsel, Rune Berglund Steen, Kamzy, Vivian Brattsti Sørensen, Mari K. Linløkken (en av stifterne av Antirasistisk Senter), Julie Granerud, Miriam Firesiwra Berhane Haile, Liban Khader Salad og Linn Herland Landro. Foto: Nasim Ahzami Raknerud

I snart 40 år har Antirasistisk Senter jobbet med å bekjempe rasisme, diskriminering og hat.

– Antirasistisk Senter har i mange år vært en vokter av og bidragsyter til Oslo kommunes politikk for vern av sårbare minoriteter og likeverdige tjenester. Senteret har også et av de største antirasistiske fagmiljøene i landet, opplyser byråd Gamal i en pressemelding.

En daglig kamp

OXLO (Oslo Extra Large - en by for alle) har siden 2001 symbolisert Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid.

– Kampen mot nazisme, rasisme og intoleranse må tas hver eneste dag. Det handler om å verne våre mest sentrale verdier: demokrati, frihet, trygghet og sikkerhet, avslutter Omar Samy Gamal.

OXLO-prisen tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats i arbeidet med å skape en romslig, inkluderende og åpen hovedstad for alle; fri for fordommer, rasisme og diskriminering. De andre nominerte var avisen Utrop og Kuben videregående skole.

Powered by Labrador CMS