Raymond og PR-rådgiver
Raymond Johansen får råd fra rådgiver under presentasjonen av Oslo-budsjettet. Foto: Christian Vassdal

Antallet PR-rådgivere og informasjonsfolk har eksplodert under Raymond Johansens ledelse

50 flere PR-rådgivere i Oslo enn for bare tre år siden. – En voldsom økning og i strid med lokaldemokratiet, mener generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Antallet kommunikasjonsmedarbeidere i Oslo kommune har økt med 50 prosent fra 2014 til 2017. Antallet årsverk innen presse, kommunikasjon, PR, reklame, markedsføring, presserådgivning og medierådgivning har økt fra 102,3 til 152,3 årsverk, viser en kartlegging Medier24 har gjort.

I tillegg til disse årsverkene, opplyser Oslo kommune i en e-post at de har brukt 189,2 millioner kroner de siste tre årene på ekstern kommunikasjon.

Tall fra kommunens 34 etater

Medier24 har hentet informasjonen ved å rette innsynsforespørsler til samtlige av Oslo kommunes 34 etater.

Siden høsten 2015 har Oslo vært styrt av Ap, SV og MDG, med Raymond Johansen som byrådsleder. Oslo kommune opplyser at det er opp til hver virksomhet å vurdere behovet for å ansette kommunikasjonsmedarbeidere.

– En voldsom økning

Generalsekretær Arne Jensen, i Norsk Redaktørforening, reagerer slik:

– Det må regnes å være en voldsom økning. Byrådsleder Raymond Johansen gikk til valg på å åpne Oslo kommune og stimulere til mer lokaljournalistikk. Da skylder han velgerne sine å fortelle hvordan han har tenkt å bruke 50 ekstra kommunikasjonsrådgivere til å sørge for økt åpenhet og lettere tilgang for journalister – og at ikke det motsatt skjer ved av kommunen skaper hindringer for mediene.

Han mener det er et paradoks mellom journalistikken og kommunikasjonsfaget, som man ikke skal kimse av.

– Noen kommunikasjonsrådgivere er til god hjelp for journalister, men i det store bildet jobber de med å strømlinjeforme budskap gjennom at man skal snakke med én stemme. Det er stikk i strid med lokaldemokratiet, som bygger på uenighet og debatt. Økningen i antallet kommunikasjonsrådgivere står i direkte strid til det journalistiske oppdraget, sier Jensen til Medier24.

PR-bruk i Oslo
Slik bruker Oslo kommune penger på eksterne kommunikasjonstjenester. Illustrasjon: Medier24

– Skal være portåpnere

Bente M. D. Bastiansen, som er fagsjef kommunikasjon i Oslo kommune, opplyser i en e-post til Medier24 at de er lovpålagt å drive aktivt informasjonsarbeid til sine innbyggere – i mange kanaler og på mange språk.

– Kommunikasjonsrådgiverne i Oslo kommune skal være portåpnere som bidrar med saklighet og objektiv informasjon til innbyggerne og pressen. Kommunelovens paragraf 4 pålegger oss å drive aktivt informasjonsarbeid til våre innbyggere. Vi skal synliggjøre tjenester, tilbud, arrangementer og muligheter. Dette skal gjøres enkelt, forståelig og tilgjengelig. Kommunen skal også kommunisere med innbyggerne på en klar og framtidsrettet måte. Vi kommuniserer med en rekke målgrupper i mange ulike kanaler, og innbyggerne har forventninger til informasjon fra kommunen, og kommunikasjon med kommunen, sier hun.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer