Reguleringsplanen for Filipstad blir sendt til politisk behandling før sommeren, ifølge byrådssekretær Rasmus Reinvang. Foto: Aktiv I Oslo.no / Flickr
Reguleringsplanen for Filipstad blir sendt til politisk behandling før sommeren, ifølge byrådssekretær Rasmus Reinvang. Foto: Aktiv I Oslo.no / Flickr

Etter 12 år med krangling, kan reguleringen av Filipstad gå mot slutten

I årevis har byråd og grunneiere kranglet om utbyggingsplanene på Filipstad. Nå sier byrådet i Oslo at saken skal ferdigbehandles i løpet av våren.

Publisert

Siden tomteeierne Oslo Havn KF og Bane Nor Eiendom sendte sine første planforslag til plan- og bygningsetaten i 2006, har reguleringen av Filipstad vært preget av krangling mellom utbyggerne og Oslo kommune. I 2013 la plan og bygg frem to planforslag, og siden den gang har de ligget og ventet på politisk behandling. Hele prosessen har gått i stå.

Nå kan det se ut som ting er i ferd med å skje.

I et brev til grunneierne i området, sendt fra byrådsavdeling for byutvikling like før jul, varsles det at reguleringsarbeidet er på vei inn i en avgjørende sluttfase.

Her ligger Filipstad, som det knytter seg sterke, interesser rundt utviklingen av. Kart: Oslo kommune
Her ligger Filipstad, som det knytter seg sterke, interesser rundt utviklingen av. Kart: Oslo kommune

Skal bli ferdige denne våren

— Dette er en komplisert sak med en rekke ulike forhold, som det er viktig at de involverte parter har en god og felles forståelse av. Byrådet har som mål å sluttbehandle saken i løpet av våren, sier byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang(MdG), til VårtOslo.

Gjennom et forhandlingsutvalg ønsker byrådet å komme til enighet både om tomteoppkjøp og en løsning på fremtidens E18.

Byrådssekretær for miljø og samferdsel, Rasmus Reinvang (MDG). Foto: Privat
Byrådssekretær for miljø og samferdsel, Rasmus Reinvang (MDG). Foto: Privat

— Byrådet er nå i dialog med grunneierne i området for å finne en løsning på Filipstad-reguleringen og vi har nedsatt et forhandlingsutvalg som ivaretar dette, sier byrådssekretæren.

Krangler om lokk over E18

Sakens store stridstema er i dag, som i 2006, byggingen av et lokk over E18, som plan- og bygningsetaten ønsker skal legges over E18, som går gjennom området. Kommunen mener tomteeierne lokket bør bli finansiert som et spleiselag, mens utbyggerne står fast på at de ikke ønsker å finansiere lokket.

En annen nøtt å knekke har vært at grunneierne har ulike ønsker for utbyggingen. Grunneierne mener også at planforslaget er alt for detaljert.

— Jeg mener områdereguleringen er alt for detaljert. Vi bruker forferdelig lang tid på å bli enige på et alt for tidlig tidspunkt i prosessen, sa daværende havnedirektør, Anne Sigrid Hamran, i 2016.

Forhandlingene styres av sjefen selv

For å få fortgang i arbeidet, nedsatte byrådsleder Raymond Johansen i sommer både et arbeidsutvalg utgått av byrådet, et forhandlingsutvalg for Filipstadforhandlingene og et eget sekretariat for Filipstad, sentralt i Rådhuset.

Medlemmene av arbeidsutvalget går helt til topps i kommunen. Her sitter byrådsleder Raymond Johansen, Kjetil Lund (byråd for næring og eierskap), Hanna E. Marcussen (byråd for byutvikling) og Robert Steen (byråd for finans). Forhandlingsutvalget består av Geir B. Aga (kommunaldirektør byrådsavdeling for byutvikling), Arild Sundberg (kommunaldirektør byrådsavdeling for finans) og Anette Kristin Solheim (leder av Filipstadsekretariatet).

Powered by Labrador CMS