Blomsterbutikkene i Oslo kan åpne igjen. – Dette er jo helt fantastisk

– Dette er jo helt topp. Når folk ikke får reiste noe sted, kan de i hvert fall muntre opp i heimen, sier Anne i Blomsterpikene på Løren.

Publisert

– Dette er jo bare helt fantastisk. Dette er jeg voldsomt begeistret for, sier Anne Ødemark, i Blomsterpikene på Løren.

Byrådet har i dag bestemt at blomsterbutikker med fast utsalgssted og omsetningen som i hovedsak består av salg av blomster med svært kort varighet, kan holde åpent dersom salgsarealet ikke overstiger 250 kvadratmeter.

Blomsterpikene på Løren åpner igjen i morgen klokka 10. Blomsterbutikken bestilte blomstene sine for en uke siden.

– Når ting skjer på veldig kort varsel, går det utover blomstene, siden vi driver med ferskvare. Men dette er helt topp. Når folk ikke får reiste noe sted, kan de i hvert fall muntre opp i heimen, sier Anne Ødemark.

– Risikerer betydelig tap

– Blomsterbutikker har en stor andel snittblomster og andre ferskvarer som har kort holdbarhet. De risikerer derfor et betydelig tap av varelager ved en nedstenging, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo.

Et viktig formål med nedstenging av butikker er å redusere sosial mobilitet i samfunnet og unngå arenaer hvor mennesker møtes. I denne forbindelse er det lagt vekt på at det allerede er et betydelig tilbud av blomster i kiosker, matbutikker og bensinstasjoner mv, og som i dag har anledning til å holde åpent.

Åpning av blomsterbutikker kan bidra til en viss avlastning av kundetilstrømning til andre butikker som kan ha åpent og som tilbyr snittblomster.

– Jeg mener at det må være mulig å komme disse butikkene i møte uten at det i nevneverdig grad reduserer effekten av de smitteverntiltakene som er iverksatt, sier Evensen.

Ønsker ikke at blomstene tar skade

Mange blomsterbutikker har leveranser av blomster, som fortsetter å komme selv om butikken ikke har avsetning for disse.

– Byrådet har ønsket en rask regelendring slik at butikkene kan åpne før varelagrene tar skade, sier Evensen.

Hagesentre hvor det også er vesentlig innslag av andre produkter, som møbler, hageutstyr og planter med lengre varighet, er ikke omfattet av endringen. Regelverksendringen omfatter heller ikke interiør- og utstyrsbutikker hvor blomster utgjør kun en del av varesegmentet.

Det er ikke anledning til å etablere enkle pop-up utsalgssteder for salg av blomster. Derfor er det krav om fast utsalgssted og at butikken er registrert i Enhetsregisteret.

Regelendringen gjøres gjeldende med umiddelbar virkning.

Powered by Labrador CMS