Oslo universitetssykehus har hatt en kraftig nedgang i antallet henvendelser. Nå bekymrer helsepersonell seg for at folk venter for lenge med å melde fra.
Oslo universitetssykehus har hatt en kraftig nedgang i antallet henvendelser. Nå bekymrer helsepersonell seg for at folk venter for lenge med å melde fra.

Færre slagpasienter ved Oslo universitetssykehus – sykehuset mistenker koronafrykt er årsaken

Oslo universitetssykehus har stor nedgang i pasienthenvendelser. Nå frykter helsepersonell at folk ikke tør å ta kontakt på grunn av koronaviruset.

Publisert Sist oppdatert

– Vi opplever en merkbar nedgang, både av pasienter med infarkter og hjerneblødning. Jeg er redd for at det nå sitter noen hjemme med hjerneslag. Når de ikke får rett behandling så kan det medføre varige mén, sier enhetsleder Anne Marie Dahl for seksjon for hjerneslag på Oslo universitetssykehus.

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus sier at det er alvorlig, og at nedgangstrenden gjenspeiles på en rekke andre fagområder.

Vi ser så mye som en 25 prosent reduksjon i antall henvendelser. Det synes vi er skummelt å tenke på, sier han.

Ta kontakt

Bjørnbeth oppfordrer alle som mistenker at de kan ha slag eller andre type sykdommer, om å ta kontakt.

– De kan være helt trygge på at de får god hjelp når de kommer hit og at de ikke blir smittet av korona, understreker han.