Rikshospitalet mistet kontrollen på behandlingen av 200 barn. Pasientombudet ble holdt i mørket i ni måneder. Foto: Darcie Tanner
Rikshospitalet mistet kontrollen på behandlingen av 200 barn. Pasientombudet ble holdt i mørket i ni måneder. Foto: Darcie Tanner

Rikshospitalet mistet kontrollen på behandling av 200 barn. Da pasientombudet ba om forklaring, måtte de vente i ni måneder

Publisert

I fjor oppdaget pasientombudet i Oslo og Akershus, etter en rekke klager fra bekymrede pårørende, at vel 200 barn stod på venteliste for kirurgi. Noen hadde stått i kø siden 2014.

I mars 2016 sto rundt 200 barn i kø i for å få ortopedisk operasjon ved Oslo universitetssykehus. Da Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus tok kontakt med klinikken for å få en forklaring på problemene, tok det hele ni måneder før svaret kom. Nå hevder sykehuset å ha situasjonen under kontroll.

Ombudet etterlyser åpenhet

Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen reagerer på tiden det tok fra hun sendte henvendelsen til det kom noen tilbakemelding fra Rikshospitalet på situasjonen.

— Det tok over ni måneder fra vår henvendelse, til sykehuset valgte å besvare den. Og svaret kom først etter Rikshospitalet oppgir at de fikk kontroll på situasjonen, sier hun i Ombudets årsrapport for 2016, som ble lagt fram i forrige uke.

Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen ber om større åpenhet fra sykehusene rundt ventelistene. Foto: Vegard Velle
Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen ber om større åpenhet fra sykehusene rundt ventelistene. Foto: Vegard Velle

Hun mener denne håndteringen ikke er uvanlig og etterlyser nå større åpenhet fra sykehusets side i vanskelige situasjoner.

Det er ikke første gang barneortopedisk avdeling er ute i hardt vær i forhold til brudd på ventelistegarantien. Også i 2011 fikk avdelingen hard kritikk for lignende forhold.

— Ingen ting skal skjules

Ifølge Anne-Lise Kristensen sier føringene fra helsedepartementet og minister Bent Høie at det skal være åpenhet rundt ventelistene ved den enkelte avdeling. De samme føringene slår også fast at ingen i snitt skal vente mer enn 60 dager på en operasjon.

— Sykehus som sliter med å oppfylle kravet om ventetid skal be om større ressurser for å løse problemene som oppstår. Nå håper vi ledelsen i helseforetakene gjør akkurat dette ved framtidige hendelser, sier hun.

 — Vi håper å ha løst problemene

Klinikksjef Rolf Riise, ved klinikk for barneortopedisk kirurgi på Rikshospitalet, har den daglige utfordringene med å gi et fullverdig tilbud til barn som trenger ortopedisk kirurgi i Oslo-området.

Klinikksjef ved klinikk for barneortopedisk kirurgi ved Rikshospitalet, Rolf Riise. Foto: Privat
Klinikksjef ved klinikk for barneortopedisk kirurgi ved Rikshospitalet, Rolf Riise. Foto: Privat

Han ønsker ikke kommentere hvorfor det tok ni måneder før henvendelsen fra pasient- og brukerombudet ble besvart. Riise erkjenner at situasjonen på langt nær har vært optimal, men føler nå at avdelingen er på rett vei.

— Situasjonen har vært utfordrende, men i løpet av det siste året satte vi i gang tiltak som vi håper skal bedre situasjonen betraktelig, understreker Riise.

Han forteller at det fortsatt er ventelister, men at disse på langt nær er så lange som tilfellet var på det tidspunktet pasientombudet tok kontakt med sykehuset.

Har flyttet proteseavdelingen

Et av tiltakene for å øke kapasiteten har vært å flytte proteseavdelingen fra Rikshospitalet til Ullevål sykehus. I tillegg har sykehuset tilsatt en ny ortopedisk kirurg.

— Tiltakene vil gi oss en økning på operasjonskapasiteten. Vi får se i løpet av året om nedgangen i ventetiden er tilfredsstillende og om det eventuelt er nødvendig å gjennomføre andre tiltak, sier Riise.

Powered by Labrador CMS