Kreftpasienter ved Radiumhospitalet har selv måttet rengjøre bad og toaletter for avføring ved innleggelse. Illustrasjonsfoto: Testbad
Kreftpasienter ved Radiumhospitalet har selv måttet rengjøre bad og toaletter for avføring ved innleggelse. Illustrasjonsfoto: Testbad

Kreftpasient måtte selv rengjøre bad hvor det lå ekskrementer fra tidligere pasient

«En kreftpasient ringer ombudet. Han har nå ved to påfølgende innleggelser for cellegiftbehandling selv rengjort badet for avføring etter forrige pasient».

Ved Radiumhospitalet, landets eneste spesialsykehus for kreftbehandling, har pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus gjennom 2016 blitt varslet om flere svært alvorlige brudd på praksis når det gjelder renhold i pasientrommene. Ved to anledninger måtte en pasient selv vaske badet fritt for ekskrementer fra tidligere pasient.

Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen ber om at Radiumshospitalet skjerper rutinene ved renhold, for å unngå spredning av sykehusinfeksjoner. Foto: Vegard Velle
Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen ber om at Radiumshospitalet skjerper rutinene ved renhold, for å unngå spredning av sykehusinfeksjoner. Foto: Vegard Velle

— Disse funnene er alvorlige og bør ikke forekomme. Når det antas at opp mot en tredjedel av infeksjoner innen helsetjenestene kan forebygges, blant annet gjennom gode rutiner og smitteverntiltak, bør dette fokuseres på i større grad enn i dag, sier pasientombud Anne-Lise Kristensen.

Rengjorde badet for avføring

Pasient- og brukerombudet forteller at de stadig får høre historier fra pasienter om dårlig renhold ved sykehusene og dårlig personlig hygiene hos helsepersonellet. Ved to tilfeller i 2016 måtte en pasient ved Radiumhospitalet selv stå for renholdet av badet på rommet.

Ombudets årsrapport forteller historien: «En kreftpasient ringer ombudet. Han har nå ved to påfølgende innleggelser for cellegiftbehandling selv rengjort badet for avføring etter forrige pasient. Han ønsker ikke at vi tar saken videre i hans navn, men ønsker at vi følger opp overfor sykehusets ledelse».

Ombudet tok etter henvendelsen opp saken i to møter med sykehusledelsen.

Radiumshospitalet beklager at pasienter har måttet rengjøre avføring på badet. Foto: Wikipedia
Radiumshospitalet beklager at pasienter har måttet rengjøre avføring på badet. Foto: Wikipedia

— Renholderne en nedvurdert yrkesgruppe

Pasientombudet etterlyser nå en mer helhetlig tankegang for renhold ved sykehuset og mener det er viktig at renholderne blir satset på.

— Renholdsarbeidere er en undervurdert yrkesgruppe. Trolig bør de bli flere og ha bedre kompetanse og rutiner. Det er også viktig at ledere rundt på avdelingene tar et ansvar for at renholdet er utført som det skal, understreker hun.

Anne-Lise Kristensen mener det også bare blir viktigere og viktigere for ansatte å si fra dersom kolleger slurver med egne rutiner for personlig hygiene.

— Pasientskader som kan unngås med enkle midler bør følges tett opp for å sikre økt oppslutning om forebyggende tiltak, mener ombudet.

Sykehuset beklager hendelsene

Oslo sykehusservice, som er ansvarlige for det daglige renholdet ved Radiumhospitalet, beklager overfor VårtOslo opplevelsene pasienter har hatt ved sykehuset. De understreker at det ikke er pasientenes oppgave å sørge for renholdet ved de ulike avdelingene.

— Det er selvsagt ikke forventet at pasienter skal rengjøre skitne toaletter, men melde fra til personalet. Alle pasientrom, bad og toaletter rengjøres daglig, men i enkelte tilfeller er ikke dette nok, sier Torunn Gjesdahl, virksomhetsleder for produksjon og transport i Oslo sykehusservice.

Hun mener likevel at dette ikke ville skjedd om pasientene som opplevde dette sa fra til personalet ved avdelingen før personene selv satte i gang med rengjøringen.

Har ikke mulighet til å kontrollere toaletter

— Personalet har ikke mulighet til å kontrollere toalettene etter hver pasient, men vil naturligvis sørge for nytt renhold eller midlertidig stenge toalettet når de får beskjed påpeker Torunn Gjesdahl.

Renholdsavdelingen ved sykehuset har et kontinuerlig ansvar for å redusere infeksjonsfaren ved sykehuset. Sykehuset har økt oppmerksomheten det å rengjøre de mest typiske smitteoverføringspunktene, ifølge Gjesdahl.

Powered by Labrador CMS