Hassan Nawaz, Anne Lindboe og Eirik Lae Solberg fronter den nye helsehuspolitikken til Oslo Høyre.
Hassan Nawaz, Anne Lindboe og Eirik Lae Solberg fronter den nye helsehuspolitikken til Oslo Høyre.

Oslo Høyre ønsker omfattende omorganisering av helsehusene

For å sikre pasientene et trygt og verdig omsorgstilbud ønsker Høyre å gjennomføre en omfattende omorganisering av helsehusene.

Publisert

Gjennom det siste året er det gjennom pressen avdekket en rekke eksempler på grov omsorgssvikt ved ett av Oslos helsehus. Samtidig har sykehjemsetaten varslet at pasienter som skrives ut fra sykehusene er sykere enn før, og har mer kompliserte og sammensatte diagnoser.

Det stiller helt nye krav til bemanningen og den helsefaglige kompetanse ved alle de fire kommunale helsehusene i byen.

– I dag vet vi at helsehusene tar imot pasienter med medisinske behov flere ansatte dessverre ikke har utdannelse til å behandle. Da må vi ta grep, og det gjør vi med disse konkrete forslagene, sier Hassan Nawaz, Oslo Høyres helsepolitiske talsperson.

Vil spesialisere helsehusene

Helsehusene skulle i utgangspunktet være en mellomstasjon for pasienter som var skrevet ut av sykehuset og trengte et kort rehabiliteringsopphold før de skulle hjem. Slik er det ikke lenger. Nå tar helsehusene også imot demente pasienter på avlastningsopphold, og pasienter som trenger palliativ behandling ved livets slutt.

– Hovedgrepet er å spisse tilbudet, slik at helsehusene får ulike profiler og ansvarsområder. Det vil sikre mer robuste fagmiljøer ved hvert enkelt helsehus, og gi de pleietrengende det tilbudet de har behov for, sier Oslo Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe, i en pressemelding.

Oslo Høyre vil endre måten pasienter fordeles mellom helsehusene på, slik at de tildeles plass der de får omsorgstilbudet de har behov for. Slik er det ikke i dag. I tillegg må ordningen med tilsyn styrkes, slik at mangler ved tilbudet avdekkes så tidlig som mulig, og tiltak kan settes inn.

Powered by Labrador CMS