Det har vært harde fronter i Oslo Høyre. Nå slutter Anne Kristin Vie etter drøyt to år som sjefssekretær.
Det har vært harde fronter i Oslo Høyre. Nå slutter Anne Kristin Vie etter drøyt to år som sjefssekretær.

Etter harde konflikter innad i Oslo Høyre, nå slutter sjefssekretæren

Sjefsekretær Anne Kristin Vie har i dag meddelt Oslo Høyre at hun for å bidra til ro i Oslo Høyres sekretariat går av med umiddelbar virkning.

Publisert

I februar ble det kjent at tidligere stortingsrepresentant, finansbyråd og fylkeslagsleder Heidi Larssen er konstituert som leder for Oslo Høyres sekretariat etter en lengre intern konflikt i sekretariatet.

Det har i lang tid vært harde konflikter innad i Oslo Høyre. Klimaet innad i organisasjonen har blitt betegnet som «giftig», «pill råttent» og «som en barnehage». I tillegg: «Utrygghet», «mangel på tillit», «stress» og «baksnakking», ifølge Avisa Oslo.

– Setter partiet foran

– Vi tar til etterretning at Anne Kristin Vie på denne måten velger å sette hensynet til partiet foran seg selv. Det vitner om personlig styrke og integritet. Oslo Høyre ønsker å takke henne for alt hun har bidratt med som sekretariatsleder i mer enn to travle år. Det gjelder ikke minst flere initiativ til å fornye og modernisere arbeidet i partiorganisasjonen, et arbeid som vil bli videreført etter hennes fratredelse, sier fungerende leder i Oslo Høyre, Merete Agerbak-Jensen.

Med virkning fra mandag 13. februar har Heidi Larssen fungert som "sjefsekretær-vikar" i Oslo Høyre. Hun er fra og med i dag konstituert som sjefsekretær, og vil være på plass til etter valget.

Skal finne ny sjefssekretær

Larssen er blant annet tidligere leder i Oslo Høyre, tidligere finansbyråd i Oslo og tidligere bydelsdirektør i bydel Grünerløkka.

Oslo Høyre vil nå igangsette prosessen med rekruttering av ny, permanent sjefsekretær med sikte på tiltredelse høsten 2023.

Powered by Labrador CMS