Anne Karin Sogn går av som direktør i Fjellinjen etter at selskapsgjennomgang viser brudd på regler om anskaffelser og uryddige ansettelser. Foto: Fjellinjen
Anne Karin Sogn går av som direktør i Fjellinjen etter at selskapsgjennomgang viser brudd på regler om anskaffelser og uryddige ansettelser. Foto: Fjellinjen

Direktøren i Fjellinjen må gå etter brudd på regler om offentlige anskaffelser og tvilsomme ansettelser

Styret i Fjellinjen har avdekket flere «kritikkverdige forhold» rundt pengebruken og ansettelsene i selskapet. Styret har derfor blitt enige med administrerende direktør Anne-Karin Sogn at hun fratrer.

Publisert

Rapporten viser at Fjellinjens driftskostnader fra 2011 til 2018 er redusert fra 247 millioner kroner til 190 millioner kroner. Gjennomgangen bekrefter samtidig tidligere medieoppslag om at Fjellinjen har brutt regler for anskaffelser og innleie. I tillegg har det vært for dårlige rutiner ved ansettelser.

– Styret er glad for at kostnadene er redusert, men ser det som sterkt beklagelig at reglene for anskaffelser og innleie ikke er fulgt til punkt og prikke, sier styreleder i Fjellinjen, Cato Hellesjø, i en pressemelding.

Stilingen lyses ut

– Fjellinjen er avhengige av tillit. Bilistene skal ha tiltro til at selskapet ikke bare driver effektivt, men også følger reglene. Nå er det allerede endret rutiner og selskapet skal sørge for at alle regler blir fulgt ved nye anskaffelser, sier Hellesjø.

– Bilistene skal ha tiltro til at selskapet følger reglene, sier styreleder Cato Hellesjø.
– Bilistene skal ha tiltro til at selskapet følger reglene, sier styreleder Cato Hellesjø.

På bakgrunn av innholdet i rapporten er administrerende direktør Anne-Karin Sogn blitt enig med styret om at hun fratrer.

Direktørjobben lyses nå ut. I mellomtiden fungerer Magne Liestøl Larsen som administrerende direktør.

Brudd på regler ved anskaffelser

Rapporten som gjør at Anne-Karin Sogn går av inneholder følgende hovedpunkter:

  • Fjellinjen skulle i større grad skulle hatt konkurranse om anskaffelser og innleie.
  • Ved flere av anskaffelsene har ikke Fjellinjen opptrådt i samsvar med de grunnleggende prinsippene som gjelder for offentlige anskaffelser om konkurranse/konkurranseeksponering, likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet.
  • Selskapet har engasjert leverandører uten konkurranseeksponering som enkelte ansatte har jobbet sammen med tidligere.
  • Rapporten avdekker også et tilfelle av uheldig rolleblanding der en konsulent fra et innleid firma deltok i intervjuet av kandidater til et konsulentoppdrag der den valgte it-konsulenten var fra samme firma.

Tvilsomme ansettelser

  • Deloitte har gått gjennom alle ansettelser de siste to årene. Fjellinjen har gjennomført flere rekrutteringer med kun intern utlysning.
  • Gjennomgangen viser at stillinger som var utlyst internt er ved tre tilfeller har blitt besatt av personer som ikke hadde et eksisterende ansettelsesforhold i Fjellinjen.
  • I ett av tilfellene var det en privat relasjon mellom den ansvarlige lederen og den nye ansatte.
  • Les også:Eiendomsmilliardær foreslår nytt Oslo-fengsel på Hurum

Manglende bokføring av reiseregninger

  • Deloitte har funnet brudd på bokføringslovens dokumentasjonskrav til reiseregninger. De avvikene det er flest av dreier seg om manglende påføring av reiserute på taxiturer og manglende dokumentasjon av reisens formål.

– Jeg vil takke Anne-Karin Sogn for en svært god jobb med å ta Fjellinjen gjennom en viktig utviklingsperiode for selskapet med reduserte kostnader, ny teknologi og fornøyde kunder. Hun har vært en effektiv leder med stor gjennomføringskraft og hun har vært svært viktig i utviklingen av Fjellinjen, sier Hellesjø.

Powered by Labrador CMS