Utenfor Det norske teatret står flere av sceneteknikerne, organisert i Fagforbundet, på streikevakt. Fra venstre: Børge Løkke Knudsen, Bjørn Widemark, Mats Ivar Takle og Karl Hirsch.
Utenfor Det norske teatret står flere av sceneteknikerne, organisert i Fagforbundet, på streikevakt. Fra venstre: Børge Løkke Knudsen, Bjørn Widemark, Mats Ivar Takle og Karl Hirsch.

Kulturstreiken trappes opp. Også Oslo Nye Teater blir med i streiken

Streiken i kultursektoren opp. Det gjør også temperaturen: – Nå løper sjefene fra løftene og begrunner det med at våre krav gir en dårlig pensjon.

Publisert

Per i dag er 435 ansatte innen opera, teater og orkester ute i streik. Fra onsdag i neste uke vil ytterligere 121 medlemmer i Norsk Tjenestemannslag, Fagforbundet og Creo gå ut i streik.

Fra før deltar ansatte i Operaen, Det Norske Teatret og Nationaltheatret i streiken. Fra Operaen og Det Norske Teatret blir flere nå tatt ut i streik. Også ansatte ved Oslo Nye Teater vil fra neste uke delta i streiken.

Streiken startet 3. september og handler om hvilken pensjonsordning de kulturansatte skal ha i framtiden. Fagorganisasjonene hevder at pensjonen de har i dag var ment å være midlertidig, da ordningen ble inngått.

– Løper fra løftene

– Vi var med på en dugnad for å sikre god økonomi i kulturinstitusjonene. Nå løper sjefene fra løftene og begrunner det med at våre krav gir en dårlig pensjon. Vi opplever det som at de prøver å sette ulike grupper arbeidstakere opp mot hverandre. Oppførselen gjør det svært vanskelig å stole på arbeidsgiverne ved neste korsvei, og vil gjøre samarbeidet framover krevende, sier Christine Thomassen, nestleder i Creo.

– I en hybridpensjon ligger forvaltningskostnadene hos arbeidsgiver. Vi synes det er rett og rimelig at arbeidsgiverne også bidrar, og tar en del av risikoen. Kostnadsforskjellene er minimale, men gir bedre, kjønnsnøytral og livsvarig pensjon, sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder.

– Uforståelig streik

Arbeidsgiverne mener streiken er vanskelig å forstå.

– Det er uforståelig at LO velger å streike i teatre, orkestre og operaene for å bytte ut Norges beste innskuddspensjonsordning med en ordning som kulturinstitusjonene mener vil være dårligere for de ansatte og frilanserne. LOs krav vil i tillegg svekke den økonomiske forutsigbarheten til kulturinstitusjonene, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Spekter er arbeidsgiverorganisasjonen til kulturinstitusjonene. De beklager på det sterkeste at LO rammer kulturtilbudet til publikum etter over halvannet år med strenge restriksjoner, publikumsbegrensninger, avlysninger og nedstenging.

– Det er ikke mulig å forstå hvorfor LO mener at innskuddsordningen, som LO-medlemmene har i størstedelen av norsk arbeidsliv, ikke er bra nok for kultursektoren. Faktum er at bare tre prosent har like høye sparesatser som det Spekters kulturmedlemmer tilbyr sine ansatte, som dessuten er de høyeste satsene som loven tillater, sier Bratten.

Powered by Labrador CMS