Elevrådsrepresentantene Mille Scharning Lund (t.v) og Filippa Martinsen Rognen (t.h) viser ordfører Marianne Borgen og BU-leder Anne Christine Kroepelien rundt i skolegården på Bolteløkka skole. I bakgrunnen rektor Ronny Sollien Engebråten. Foto: Christian Boger
Elevrådsrepresentantene Mille Scharning Lund (t.v) og Filippa Martinsen Rognen (t.h) viser ordfører Marianne Borgen og BU-leder Anne Christine Kroepelien rundt i skolegården på Bolteløkka skole. I bakgrunnen rektor Ronny Sollien Engebråten. Foto: Christian Boger

Elever ved Bolteløkka skole: — Kjære politikere, vi vil ha større skolegård. Ikke flere naboer

Elever, foreldre og skoleledelse ønsker utvidet skolegård på Bolteløkka skole. Eiendomsutviklere ønsker derimot leiligheter på samme tomt. Denne uka fikk elevene ordføreren på besøk. Da viste de frem tegningene sine av drømmeskolegården.

Publisert

Sola steker fra en skyfri himmel. Sommervarmen har virkelig inntatt gatene rundt Bolteløkka skole. I skinnet fra sola ligger asfaltjungelen skolen kaller skolegård. Det kimer i skoleklokka og 422 elever nærmest slåss om å komme seg ut til en sårt tiltrengt pause fra matteteori og kjedelig lesing. De to små skolegårdene, en for de største elevene og en for de minste, fylles raskt opp. Her er det ikke mye plass å boltre seg på.

— Vi synes denne skolegården er veldig liten. Vi ønsker oss veldig gjerne en større skolegård. Det ville gjort skoledagen mye bedre for elevene, sier elevrådsrepresentantene Mille Scharning Lund (11) og Filippa Martinsen Rognen (12) til VårtOslo.

Det var stor interesse hos elevene for besøket fra ordfører Marianne Borgen torsdag formiddag. Foto: Christian Boger
Det var stor interesse hos elevene for besøket fra ordfører Marianne Borgen torsdag formiddag. Foto: Christian Boger

På date med ordføreren

Elevrådet ved skolen har engasjert seg sterkt for å få en større skolegård. Denne formiddagen er ordfører Marianne Borgen invitert for å få høre elevenes ønsker.

— Det er litt spesielt å få besøk av ordføreren. Nå håper vi at hun tar med seg ideene våre og sørger for at vi får en større skolegård, sier Mille.

BU-leder Anne Christine Kropelien og elevrådsrepresentantene Filippa Martinsen Rognen og Mille Scharning Lund peker ut detaljer i skolegården for ordfører Marianne Borgen. Foto: Christian Boger
BU-leder Anne Christine Kropelien og elevrådsrepresentantene Filippa Martinsen Rognen og Mille Scharning Lund peker ut detaljer i skolegården for ordfører Marianne Borgen. Foto: Christian Boger

De to jentene viste ivrig ordføreren rundt på skolens uteområder før de overleverte en kasse med tegninger fra elevene. På tegningene hadde elevene selv tegnet det de kaller "ønskeskolegården". Og det manglet ikke på ideer på tegningene. Her er det foreslått både trampoliner, skateboardrampe og husker. I tillegg er det tegnet inn benker og steder å sitte.

— Vi har alt for få steder å sitte og slappe av i skolegården. For oss er det viktig at vi får flere sittemuligheter ute, samstemmer de to jentene.

LES OGSÅ: – Barna på Bolteløkka barneskole har en drøm om en større skolegård. Nå er muligheten her – hvis byrådet vil

Større skolegård vil gjøre skoledagen bedre

Et viktig argument i kampen for en utvidet skolegård har, for elevrådet, vært at en utvidelse av skolegården vil gjøre skolehverdagen bedre. I dag er skolegården ved Bolteløkka den tredje minste i byen når det gjelder tilgjengelig uteareal per elev.

— Det at det er så trangt som det er her, gjør at det lett blir mye dytting og konflikter blant elevene i friminuttene. Hadde vi hatt større plass å boltre oss på, ville konfliktnivået vært lavere og skoledagen enklere, mener jentene fra elevrådet.

Under kan du se tegninger av hvordan elevene selv ser for seg "drømmeskolegården".

De forteller at skolegården er viktig for lokalmiljøet også utenfor skoletiden. Både på kveldstid og i helger blir utearealene ofte brukt av barn og unge i strøket til lek og rekreasjon.

— Hadde vi fått en større skolegård med flere tilbud, ville den vært mer populær også utenom skoletiden, mener Mille og Filippa.

Ordføreren ville ikke love noe

Ordfører Marianne Borgen var en svært interessert tilhører under skolebesøket. Hun tok seg god tid til å høre på elevenes bekymringer og lovet at hun vil ta med seg deres innspill videre. Noen lovnad om en utvidelse av skolegården kunne likevel ikke ordføreren gi elevene.

Elevrådsrepresentant Filippa Martinsen Rognen overleverer ordfører Marianne Borgen elevens tegninger av 'drømmeskolegården'. Foto: Christian Boger
Elevrådsrepresentant Filippa Martinsen Rognen overleverer ordfører Marianne Borgen elevens tegninger av "drømmeskolegården". Foto: Christian Boger

— Det er viktig at elevene har det bra og trives på skolen. Da trenger de en skolegård som gir plass til lek og utfoldelse. Jeg har full forståelse for elevenes ønsker, men kan ikke love annet enn at jeg skal ta med ønskene videre til bystyrepolitikerne, sier ordføreren til VårtOslo.

Større skolegård eller nye leiligheter?

Striden om utvidelse av skolegården bunner i spørsmålet om hva hjørnetomten i Bolteløkka Allé skal brukes til. Foreldre, elever, bydelspolitikere og skoleledelse ønsker seg tomta og en stengning av alléen for biler.

Problemet er imidlertid at to større boligprosjekter er planlagt på tomta. Det ene prosjektet er en ny boligblokk, Bolteløkka Terrasse, på seks etasjer med 24 leiligheter, som i tillegg skal ha en kjellergarasje med innkjøring fra Bolteløkka allé. Prosjektet ligger nå til behandling hos plan- og bygningsetaten. Deler av prospektet er allerede lagt ut av Eiendomsmegler 1, som skal selge leilighetene når de står ferdig.

Tomta det strides om på hjørnet av Bolteløkka Allé og Eugenies gate i bydel St. Hanshaugen. Foto: Arnsten Linstad
Tomta det strides om på hjørnet av Bolteløkka Allé og Eugenies gate i bydel St. Hanshaugen. Foto: Arnsten Linstad

Siste mulighet er nå

— Dette er den siste muligheten som finnes til å få utvidet skolegården vår. Blir leilighetsutbyggingen godkjent, vil dagens skolegård forbli slik den er i dag for all framtid. Nå håper jeg virkelig politikerne hjelper oss med å få realisert drømmen om en større skolegård, sier leder for FAU ved skolen, Magnus Buflod.

Buflod og hans FAU-kolleger har nå fått godkjent et innbyggerinitiativ for bystyret. Her ber de politikerne gå inn for å beordre kommunen om å kjøpe eller ekspropriere tomta for bruk til skolegård. Saken ligger nå til behandling i bystyrets kultur- og utdanningskomité. Det er usikkert når saken kommer til behandling der.

Powered by Labrador CMS