En rekke uønskede planter må fjernes før den nye blomsterenga kan utfolde seg. Her har biolog Bård Bredesen i bymiljøetaten, BU-leder Anne Christine Kroepelien i bydel St. Hanshaugen og parkforvalter Elin Løvseth fjernet en ulovlig hagemispel. Foto: Christian Boger
En rekke uønskede planter må fjernes før den nye blomsterenga kan utfolde seg. Her har biolog Bård Bredesen i bymiljøetaten, BU-leder Anne Christine Kroepelien i bydel St. Hanshaugen og parkforvalter Elin Løvseth fjernet en ulovlig hagemispel. Foto: Christian Boger

Snart skal fortidens frodige blomsterenger igjen få blomstre i Stensparken

Området rundt høyden Blåsen i Stensparken går fra gjengrodd og trist til friskt og frodig, som i gamle dager.

Publisert

På ettermiddagen 9. april 1940 stod motstandslegende Gunnar "Kjakan" Sønsteby og så tyskerne komme fra Blåsen, høyden i nordenden av Stensparken som skal være det høyeste stedet i hele dagens bydel St. Hanshaugen.

75 år senere var høyden nesten helt gjengrodd. De to siste årene har bydelsutvalget på St. Hanshaugen prioritert penger for å sette høyden tilbake til sin gamle storhet. I 2018 søkte bydelen og fikk økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Bydelen har innhentet kompetanse fra bymiljøetaten.

— Blåsen har med årene blitt mer eller mindre gjengrodd. Dette skyldes ikke minst fortetting og spredning av uønskede trær- og svartelistede fremmede buskarter til området. Siden 2016 har vi felt vel 100 trær i skråningen opp mot høyden, og nå er vi i ferd med å fjerne de uønskede plantene og opprette en blomstereng i skråningen, forteller parkforvalter Elin Løvseth i bydel St. Hanshaugen til VårtOslo.

Ønsker å få tilbake de gamle blomsterengene

Bymiljøetaten ønsker å få det naturlige plante- og dyremangfoldet tilbake i Oslo, som er den kommunen i landet som har det største artsmangfoldet. En viktig grunn til dette er det relativt varme klimaet i hovedstaden og en kalkrik berggrunn.

Mye av mangfoldet har med årene forsvunnet som følge av fortetting, spredning av uønskede planter fra villahager og gjengroing av blomsterengene som eksisterte tidligere.

Prosjektet i Stensparken er et ledd i et større prosjekt hvor kommunen ønsker å tilbakeføre de gammeldagse blomsterengene rundt om i byen.

Slik kan blomsterenga ved Blåsen etterhvert bli seende ut. Her fra en liknende blomstereng på Ola Narr. Foto: Bård Bredesen / Bymiljøetaten
Slik kan blomsterenga ved Blåsen etterhvert bli seende ut. Her fra en liknende blomstereng på Ola Narr. Foto: Bård Bredesen / Bymiljøetaten

— Vi arbeider med å etablere et nettverk av blomsterenger i hele Oslo. Arbeidet med blomsterenger en en viktig del av miljøarbeidet i kommunen og noe av det vi skal profilere oss på som europeisk miljøhovedstad i 2019, sier naturforvalter og biolog Bård Bredesen i bymiljøetaten.

Det er ikke bare mangfoldet av planter som vil nyte godt av ryddingen og tilbakeføringen i Stensparken. Også våre bevingede venner vil dra nytte av arbeidet som nå gjøres.

— Blomsterengene har et veldig stort mangfold av bier, humler, sommerfugler og andre insekter. Disse er viktige pollinatorer som i moderne byer sliter med å tilpasse seg. Blomsterengene er sånn sett viktige også for å sikre artsmangfoldet blant insektene og bestøving av planter generelt, sier biologen.

Ber hageeiere være forsiktige

Som tidligere opplyst skyldes mye av gjengroingen av de tradisjonelle blomsterengene at uønskede plantearter får spre seg fra blant annet villahager. Ved området i Stensparken har flere arter som er ulovlige for salg i Norge fått etablere seg. Blant disse er flere arter av hagemispel, som finnes i mange norske hager.

— En av de store truslene for disse blomsterengene er spredningen av svartelistede planter fra hageanlegg. Dette er det viktig at hageeiere er bevist på, ved ikke å plante slike arter og samtidig huske på å ikke kaste hageavfall i naturen, sier Bredesen i bymiljøetaten.

Et stort område i skråningen opp mot blåsen er ryddet og vil bli grosted for den nye blomsterenga. Foto: Christian Boger
Et stort område i skråningen opp mot blåsen er ryddet og vil bli grosted for den nye blomsterenga. Foto: Christian Boger

For at uønskede planter som er funnet i området skal kunne formere seg på nytt blir både plante og røtter fjernet.

— Det trengtes en opprydding

Leder av bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen, Anne Christine Kroepelien (H) er veldig godt fornøyd med at det ryddes og plantes nytt i Stensparken.

— Blåsen har vært gjengrodd alt for lenge. Derfor er det veldig godt å ha fått både fagfolkene i bymiljøetaten og penger fra miljødirektoratet med på å sete området tilbake i gammel stand, sier hun.

BU-lederen peker på viktigheten av at området, når prosjektet står ferdig, blir mindre gjengrodd en hva som har vært tilfellet de senere årene. Dette vil kunne føre til at flere benytter seg av det flotte utsiktspunktet, som altså også skal være bydelens høyeste punkt. I tillegg vil det kunne sørge for at brukere og folk i nærområdet føler seg tryggere.

Sammen er vi sterke. Naturforvalter i bymiljøetaten Bård Bredesen, BU-leder i bydel St. Hanshaugen Anne Christine Kroepelien og parkforvalter Elin Løvseth har sammen stått bak prosjektet i Stensparken. Foto: Christian Boger
Sammen er vi sterke. Naturforvalter i bymiljøetaten Bård Bredesen, BU-leder i bydel St. Hanshaugen Anne Christine Kroepelien og parkforvalter Elin Løvseth har sammen stått bak prosjektet i Stensparken. Foto: Christian Boger

— Jeg har fått flere bekymringsmeldinger fra folk i området om at det foregår salg av narkotika og annen uønsket aktivitet her. Med den uttynningen av skog og kratt vi nå gjennomfører blir forhåpentligvis Blåsen mindre attraktivt for slik aktivitet i framtiden, legger hun til.

Til nå har bydelen bydelen brukt flere hundre tusen kroner på prosjektet.

Powered by Labrador CMS